Willibrord Huisman Homepage
www.willibrordhuisman.nl

Webstek

vuller
Blogjes:
- alles
- alleen onderwijs
- alleen koorwerk
- alleen kinderwerk
Onderwijsadvies
- adviseur
- toetstoetser 
- redacteur 
- spreker 
- elementen
- documenten
- papers
Koorwerk
- nieuwsbrief
- compositiesNaar een submenu in deze website 
- BrandsmaNaar een submenu in deze website
KvK 54336031 
Contact & colofon 

Elders

vuller
Passieproject 
Campuskoor 
Kinderkerk 
I.M. Elianne MullerOpent nieuw venster of nieuw tabblad 

Nostalgie

vuller
Huis van Huisman 1997
HomePage van Eva 
Muizenissen (column)
IOWO  
Studienet 2001Opent nieuw venster of nieuw tabblad 
Ou Online 1994Opent nieuw venster of nieuw tabblad 
Proefschrift 1990

 

 

 

 

Toetstoetser

Regelmatig toets ik toetsen.

Liefst aldus:

 • Docenten sturen mij een toets die ze gebruiken voor de summatieve toetsing (= om te kunnen beslissen over het verdere studieverloop van studenten).
 • Ik kijk eerst of het ontvangen materiaal (een 'toetspakket') compleet is. Zitten de doelen erbij? Een toets meet in hoeverre de studenten de doelen bereikt hebben; zonder die doelen kan ik weinig zinnigs zeggen over de toets.
 • Ik probeer de toets te doorgronden (het pakket moet immers ook voor een visitatiecommissie begrijpelijk zijn).
 • Vervolgens geef ik reacties op:
  - de helderheid van het toetspakket;
  - de doelen en de doelformulering;
  - de toetsvorm, de uitvoering, de beoordeling;
  - de toets in detail.
 • Die reacties schrijf ik in een 'toetskwaliteitsfeedbackformulier', dat bedoeld is voor schriftelijke feedback (het formulier bevat zelf toetskundige toelichting).
 • Én ik schrijf commentaar in het toetsmateriaal zelf, als annotaties: vragen, opmerkingen, suggesties, soms een plakbaar voorbeeld, veel toelichting.
 • Soms geef ik ook suggesties voor vereenvoudiging van de summatieve toetsing en versterking van de formatieve inzet van toetsing - er wordt immers veel te veel summatief getoetst.
 • Dat alles stuur ik met een zorgvuldig mailtje terug (het is even schrikken als je toets ineens vol rode lettertjes staat).
 • De docenten gaan ermee aan de slag en verzamelen punten ter bespreking.
 • Na enkele weken bespreken we alles rond de tafel.

Maar beter:

Zomaar aan afzonderlijke toetsen sleutelen kan helpen, maar het kan ook bij een rimpeling blijven. Het gaat beter als zo'n toetstoetsing past in het beleid van een opleiding om de kwaliteit van de toetsing te verbeteren. Bijvoorbeeld:

 • aandacht voor de toetsbekwaamheid van de docenten;
 • zorg voor samenhang tussen doelen, toetsing, leeractiviteiten en onderwijs;
 • toerusting van de examencommissie;
 • keuzes op opleidingsniveau over toetskwesties zoals:
  - het scheiden van summatieve en formatieve toetsing;
  - het scheiden van begeleiding en beoordeling;
  - tweede en derde beoordelaars, beoordelingsformulieren, etc.
 • een systeem om de kwaliteit van de toetsing te borgen.

En dan:

Het is ontzaglijk veel werk. Veel mensen worden niet vrolijk van toetsen en nog minder van doelen formuleren, en je komt als opleiding niet zomaar van een toetsverslaving af. Maar het helpt wel. Als studenten en docenten weten waar ze het voor doen (de doelen) en waaraan ze kunnen zien of dat lukt (toetsing), dan gaat de toetsing beter en verloopt het onderwijs gemakkelijker. En de studenten, die leren vanzelf de goede kant op.

Getoetste meerkeuzetoets: het originele bestand, voorzien van annotaties. Meestal combineer ik deze detailterugkoppeling met  globale terugkoppeling in het toetskwaliteitsfeedbackformulier.
Deze pagina: 2 januari 2014
© Willibrord Huisman 1990-2022
Reacties? Vragen? Graag!
Multifunctionele webstek:
permanent in ontwikkeling,
altijd wel ergens verouderd,
sinds november 2011.