Willibrord Huisman Homepage
www.willibrordhuisman.nl

Webstek

vuller
Blogjes:
- alles
- alleen onderwijs
- alleen koorwerk
- alleen kinderwerk
Onderwijsadvies
- adviseur
- toetstoetser 
- redacteur 
- spreker 
- elementen
- documenten
- papers
Koorwerk
- nieuwsbrief
- compositiesNaar een submenu in deze website 
- BrandsmaNaar een submenu in deze website
KvK 54336031 
Contact & colofon 

Elders

vuller
Passieproject 
Campuskoor 
Kinderkerk 
I.M. Elianne MullerOpent nieuw venster of nieuw tabblad 

Nostalgie

vuller
Huis van Huisman 1997
HomePage van Eva 
Muizenissen (column)
IOWO  
Studienet 2001Opent nieuw venster of nieuw tabblad 
Ou Online 1994Opent nieuw venster of nieuw tabblad 
Proefschrift 1990
 

Redacteur
  Bovendeel van actueelbericht IOWO 2009, klik voor vergroting
 
Een IOWO-actueelbericht (pdf) over een project.
Liefst in de vorm van een interview, met foto van de direct betrokkene of de opdrachtgever. In de marge vergrootbare afbeeldingen en vervolglinks naar projectmateriaal. Onderaan (buiten beeld) links naar gerelateerde webpagina's en sites.
NB: Zie inmiddels onderwijsadvieselement 48.

Behalve ontwerper, ontwikkelaar en adviseur ben ik vaak ook schrijver en redacteur.

Het begon toen ik aan de Open Universiteit het boekje "Studeren met de muis" schreef. Studienet was toen net gebouwd (1997), maar een introductie was er niet. Die was hard nodig voor de OU-studenten, die toen veelal voor het eerst met een computer gingen studeren. Het boekje sloeg aan, onder meer vanwege zijn wat luchtige toon. In dezelfde stijl heb ik vervolgens de omvangrijke online zelfstudiecursus "Studeren met de muis" ontwikkeld, die vele jaren gedraaid heeft.

Met twee collega's heb ik - tot januari 2012 - de IOWO-website uitgebouwd tot een gewaardeerd communicatiekanaal naar onze potentiële opdrachtgevers en naar de docenten van de Radboud Universiteit. Naast de vaste rubrieken gaven de actueelberichten een aardig overzicht van wat onderwijsadvies inhoudt.

Voorts heb ik vrijwel alle leermiddelen van IOWO's docententrainingen gestructureerd, geredigeerd, gezet, en soms herschreven. Al deze materialen zijn toen ontsloten in de vrij toegankelijke BKO-gids.

In projecten besteed ik veel aandacht aan de kwaliteit en toon van de mail die naar de projectdeelnemers gaat. Verzorg ik ergens een scholing, dan lever ik conceptteksten aan voor de mailtjes die de leidinggevende aan de cursisten zendt. Want met een goed verlopen "online voortraject" krijgt een scholingsdag een vliegende start.


Liever annoteren dan redigeren

De laatste jaren werk ik regelmatig met docenten die mij hun stukken sturen. Dat zijn dan beleidsdocumenten, cursusinformatie, opdrachten, toetsen en beoordelingsformulieren. Misschien zou ik die in één keer tot iets acceptabels kunnen redigeren, maar dat doe ik liever niet; ik ben adviseur en mijn bedoeling is dat deze docenten hiervan leren om het voortaan zelf beter te kunnen doen (of om beter te weten waarom ze het juist zo laten).

Ik schrijf dan annotaties tussen de alinea's, bijna in spreektaal. Het zijn allerlei opmerkingen: vragen, bedenkingen, alternatieven, suggesties, verwijzingen, en toelichtingen waarom ik die suggesties doe. Complimenten zet ik er ook graag tussen. En en passant corrigeer ik desgewenst ook taalfouten.

De docenten vinden zoiets dan op maandagochtend in hun mail en gaan ermee aan de slag. Enige tijd later volgt dan een bespreking rond de tafel.


Webteksten zijn geen papierteksten

Wie wil "schrijven voor het web" raad ik het volgende aan:

 • probeer een metafoor te vinden om iets over te dragen;
 • verbeeld die metafoor met een tekening of foto;
 • werk waar mogelijk met schema's, liefst interactieve;
 • toon waar het kan de mensen, in tekst (directe rede), en met foto's;
 • maak zelf de foto's of ga mee met de fotograaf;
 • besteed veel aandacht aan de titel en boventitel;
 • schrijf in een persoonlijke stijl en pas op voor het grijs redigeren van de tekst;
 • zorg voor vervolgmogelijkheden in de vorm van hyperlinks.

Veel hiervan vindt u terug in de onderwijsadvieselementen die ik sinds 2001 maak.

In mijn vrije tijd ben ik redacteur en webmaster van een aantal projectwebsites:

 • deze website, sinds 1997: vooral onderwijsadvies, muziek, en nostalgie
 • sinds januari 2012: het passieproject delastpost.nlOpent nieuw venster of nieuw tabblad
 • de website van de KinderkerkOpent nieuw venster of nieuw tabblad 1997-2012
 • Campus ChoirOpent nieuw venster of nieuw tabblad  met verborgen webpagina's met veel zelfgeschreven muziek
Bijgewerkt 9 september 2018
In "Studeren met de muis" bleek de muis op wielen (Internet werd toen gezien als de "electronic superhighway") een vruchtbare metafoor, in combinatie met het werkwoord 'muizen' voor het verrichten van digitale hande- lingen, analoog aan autorijden.
Je kon theorieles volgen, muis- oefeningen doen, muisexamens afleggen, zelfs panne hebben.
Elianne Muller tekende ze. 
U kunt de muiscursus alsnog bekijken, als museumstuk.
© Willibrord Huisman 1990-2022
Reacties? Vragen? Graag!
Multifunctionele webstek:
permanent in ontwikkeling,
altijd wel ergens verouderd,
sinds november 2011.