Rubrics

Wat zijn rubrics? Waarvoor gebruik je die? Wie gebruiken ze eigenlijk? Hoe ontwikkel je ze? Wie ontwikkelen ze? Wat zijn de valkuilen?

Genoeg vragen met onverwachte antwoorden. Samen laten ze zien waarom rubrics zo waardevol zijn, niet alleen in de toetsing, maar ook in het leren, het onderwijs, de ontwikkeling en de verantwoording daarvan.

Naar een plaats verderop in deze pagina 1. Richten en toetsen met rubrics / Aligning and Assessing with Rubrics

Naar een plaats verderop in deze pagina 2. Het beoordelen van klinisch redeneren

Naar een plaats verderop in deze pagina 3. Hoe goed kun je klinisch redeneren?

Naar een plaats verderop in deze pagina 5. Meer lezen

    
Onderwijsadvieselement 65
2015
update: 4 april 2022
status: etalage
info: Naar de statusinfo van dit onderwijsadvieselement

1. Richten en toetsen met rubrics

Geschreven voor gebruik in de curriculumherzieningen van de Faculteit Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit.

Laatste versie: WH_RichtenEnToetsenMetRubrics.pdf
Idem, in RadboudUMC-layout: Inspiratiedocument_Rubrics.pdf

In English: Aligning and Assessing with Rubrics

Latest version: WH_AligningAndAssessingWithRubrics.pdf
Idem, in RadboudUMC-layout: Inspiration-document_Rubrics_ENGLISH.pdf

 

Reacties? Graag!

 

2. Het beoordelen van klinisch redeneren (werkversie, 2015)

Over de toetsing van het vermogen tot klinisch redeneren van coassitenten in de opleiding Geneeskunde van de Radboud Universiteit.

De notitie geeft een kort kader over toetsing en beoordeling bij mondelinge tentamens, gevolgd door een voorstel voor het vastleggen van criteria en prestatieniveaus. Deze moeten ertoe leiden dat de beoordeling betrouwbaarder en inzichtelijker wordt en dat de studenten beter weten wat er van hen verwacht wordt ťn dat ze aldus ook onderling kunnen oefenen. De beschrijvingen van de criteria zijn deels gebaseerd op observaties van twintig mondelinge examens in 2013.

De notitie bevat een Naar een plaats hogerop in deze pagina rubric die bedoeld is om medio 2015 gebruikt te worden. Typerend voor een rubric is dat die op grond van praktijkervaringen af en toe weer wordt aangepast. Vandaar dat dit document de status 'werkversie' heeft.

Huidige versie: FMW_BeoordelingKlinischRedeneren_V06.pdf

Reacties? Graag!

    Klik voor vergroting. Maar beter: open de pdf
Versie 5.1 De roze velden zijn een agendapunt voor de komende ontwikkelteambespreking.
 

3. Hoe goed kun je klinisch redeneren? (werkversie, 2018)

Drie jaar later is de masteropleiding Geneeskunde aan de Radboud Universiteit aangepast; het mondeling tentamen is in deze vorm vervallen. In plaats daarvan is het verwerven van het vermogen tot klinisch redeneren een vast onderdeel van de coschappen, inclusief begeleiding en formatieve toetsing.

Het document over de rubric, en de rubric zelf, zijn nu aangepast: niet langer is de examinator de veronderstelde lezer, maar de student zelf. Een cijferberekening is niet langer nodig.

Huidige versie: FMW_HoeGoedKunJeKlinischRedeneren_V08.pdf

Reacties? Graag!

    Klik voor vergroting. Maar beter: open de pdf

 

5. Meer lezen

  • Zie vooral 67 Toetsing, terugkoppeling, beoordeling.
  • En 66 Doelen bepalen en beschrijven
  • En 63 Didactische consistentie, over de samenhang tussen doelen, toetsing, leren en onderwijs.

Verwijs graag naar deze pagina, met het permanente adres:
www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/65

   
 

   

  

 
Over dit onderwijsadvieselement 65

Naar verwachting ontwikkel ik in samenwerking met anderen meer notities op dit gebied; wellicht ook een zelfstudiemodule. Ook nieuwe versies zullen hier verschijnen.

 

Status:Toelichting over de status van deze onderwijsadvieselementen etalage 
naar inhoud

   

  

naar inhoud
Context & colofon

U ziet een 'onderwijsadvieselement' dat ik in mijn onderwijsadviespraktijk gebruik of gebruikt heb.
Deze elementen zijn veelal achtergrondmateriaal bij workshops, cursussen en advieswerk; bovendien worden ze gebruikt voor zelfstudie, bijvoorbeeld in het kader van de BKO.
De meeste heb ik ontwikkeld bij IOWO, dat inmiddels opgeheven is. Ik werk ze af en toe bij, of ik laat ze juist historisch intact; let op het jaartal en de status.
Onregelmatig maak ik ook nieuwe.
De index geeft u een overzicht van de onderwerpen en statussen.
Ik stel uw reacties zeer op prijs.

 

Willibrord Huisman, 2002 - 2022

 

www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies
www.ru.nl/docenten (Radboud Universiteit, Teaching and Learning Centre)
Naar de index van de onderwijsadvieselementen (nieuw venster)© Willibrord Huisman: niet kopiëren, graag naar verwijzen. Toelichting over verwijzing opnemen
 
NB: Als u dit kunt lezen, heeft u vermoedelijk een afdruk in handen. Deze onderwijsadvieselementen zijn evenwel ontworpen voor interactief gebruik, met als gevolg dat essentiŽle informatie niet afgedrukt wordt; zo ziet u van een reeks afbeeldingen alleen de eerste. Neem gerust contact met mij op voor anderssoortige presentaties van deze materie.