Onderwijsontwikkeling en digitale didactiek

Digitale didactiek bestaat niet, zeggen sommigen. En gelijk hebben ze: het is ouderwets om de digitale wereld los te zien van de 'reŽle'. Maar in de dagelijkse praktijk is het wel een handig begrip. 

Lees de tekst van boven naar beneden, terwijl u op de rode cijfertjes en sterretjes klikt.
Raadpleeg eventueel hulp  en wees voorzichtig met printen.

    
Onderwijsadvieselement 61
2006
update: 2006
status: vitrine
info: Naar de statusinfo van dit onderwijsadvieselement

streepje

foutje
 
 
  klik voor popup met toelichting

Onderwijs

Sommigen denken bij onderwijs alleen aan de 1 uitvoering van onderwijs - het 'voor de klas staan'. Maar 2 toetsing en materiaalontwikkeling horen er even hard bij.

Weloverwogen

Onderwijs wil iets bereiken. Wie degelijk wil werken, 3 expliciteert alles. Niet gemakkelijk, want onderwijs staat 4 niet op zichzelf. Hoe beter je het wilt doen, hoe meer je merkt dat dat bepaald wordt door 5 visie - en beperkt door 6 randvoorwaarden.klik voor noot over randvoorwaarden 

Gaat het wel goed?

Evalueren (7) helpt: je ziet waar het beter kan. Soms moet je daartoe je visie herzien. Of Łberhaupt je visie eens uitschrijven. Als je dit systematisch doet, heet het kwaliteitszorg.klik voor noot over kwaliteitszorg 

Ontwerpen

Veel onderwijs is in de praktijk gegroeid, voortbouwend op eerder onderwijs, volgens een impliciet ontwerp. Wie nu onderwijs ontwerpt, begint met de 8 toetsing: hoe bewijst de afstudeerder een vakbekwaam academicus te zijn. Het onderwijs helpt de student dat te worden (9).

Digitale invasie

De computer maakt veel nieuws mogelijk en dat gaat niet vanzelf goedover onderwijsverslechtering met ICT. Docenten komen met vragen uit de praktijk en zoeken naar oplossingen zonder 'al te diep te graven' (10).

Expliciteren van keuzen

Heel vaak zit de 'digitale didactiek' in de 11 mediumkeuze: waarom gebruik je voor welke werkvorm welk middel, medium, platform, formaat, sjabloon, etcetera. Dergelijke keuzen waren vroeger vaak impliciet, maar nu zijn er veel meer mogelijkheden, en komen er telkens nieuwe bij. 

Bij de 12 uitvoering van onderwijs speelt hetzelfde. Vroeger kon een docent improviserend begeleiden; wie dat nu probeert in een online forum, komt bedrogen uit. De taken en rollen van de deelnemers (studenten, docent, wellicht anderen) moeten van te voren doordacht worden ťn door de studenten geaccepteerd worden - anders gaat het mis. 'Digitale didactiek' helpt de docenten met dit soort vragen.

Conclusie

Bestaat er dus toch een digitale didactiek? Misschien is het maar een tijdelijk verschijnsel, net als cursussen 'schrijven voor het web'. Het is in elk geval een halfslachtig verschijnsel: want wie de digitaal-didactische vragen echt goed wil beantwoorden, komt gewoon uit bij de vragen over goed onderwijs. Maar daar komen docenten vaak niet aan toemeer over docentperspectief. En dus bestaat er digitale didactiek.

tussenruimte tussenruimte tussenruimte

Meer over dit onderwerp

Over mediumkeuze:

  • 31. Contactvormen en media
  • 60. De leeromgeving en Blackboard

Over online interactie:

  • 44. Vormen van forumgebruik
  • HandboekOver het handboek plus daar naartoe 'Online interactie in uw onderwijs'.
  • Zie ook de index

Voor RU-docenten:

streepje

   

  

 
Over dit onderwijsadvieselement 61

Deze pagina beoogt docenten en andere geÔnteresseerden inzicht te geven in het ontwerpen van onderwijs en in de plaats van digitale didactiek daarin. Het betoog is tevens een legitimering en een relativering van het begrip 'digitale didactiek'. 
Ze maakt deel uit van het handboek 'Online interactie in uw onderwijs'Over de zelfstudiecursus plus daar naartoe, in 2005 ontwikkeld door Willibrord Huisman, IOWO in opdracht van de faculteiten FNWI en Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit, en bij de twee demonstratiecourses  'Forums in Blackboard'Hoe bereikt u deze course, en 'Toetsen met Blackboard'Hoe bereikt u deze course, die in 2005 ontwikkeld zijn in het project 'Digitale didactiek', MSO, Radboud Universiteit.
Dit element is sinds 2006 niet meer geredigeerd.
Status:Toelichting over de status van deze onderwijsadvieselementen vitrine 
naar inhoud

   

  

naar inhoud
Context & colofon

U ziet een 'onderwijsadvieselement' dat ik in mijn onderwijsadviespraktijk gebruik of gebruikt heb.
Deze elementen zijn veelal achtergrondmateriaal bij workshops, cursussen en advieswerk; bovendien worden ze gebruikt voor zelfstudie, bijvoorbeeld in het kader van de BKO.
De meeste heb ik ontwikkeld bij IOWO, dat inmiddels opgeheven is. Ik werk ze af en toe bij, of ik laat ze juist historisch intact; let op het jaartal en de status.
Onregelmatig maak ik ook nieuwe.
De index geeft u een overzicht van de onderwerpen en statussen.
Ik stel uw reacties zeer op prijs.

 

Willibrord Huisman, 2002 - 2021

 

www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies
www.ru.nl/docenten (Radboud Universiteit, Teaching and Learning Centre)
Naar de index van de onderwijsadvieselementen (nieuw venster)© Willibrord Huisman: niet kopiëren, graag naar verwijzen. Toelichting over verwijzing opnemen
 
NB: Als u dit kunt lezen, heeft u vermoedelijk een afdruk in handen. Deze onderwijsadvieselementen zijn evenwel ontworpen voor interactief gebruik, met als gevolg dat essentiŽle informatie niet afgedrukt wordt; zo ziet u van een reeks afbeeldingen alleen de eerste. Neem gerust contact met mij op voor anderssoortige presentaties van deze materie.