Persoonlijke leerdoelen schrijven

Eenvoudig is het niet: leerdoelen schrijven voor uw eigen professionele ontwikkeling, en dat zo dat u er zelf goed mee werken kunt en dat anderen u daarbij kunnen adviseren en inspireren.

Naar een plaats verderop in deze pagina 1. Persoonlijke leerdoelen schrijven

Naar een plaats verderop in deze pagina 4. Meer lezen

NB: Verwar dit onderwerp niet met het schrijven van leerdoelen voor het onderwijs dat u verzorgt.
Zie daartoe onderwijsadvieselement 66 Doelen van uw onderwijs bepalen en beschrijven.

    
Onderwijsadvieselement 55
2021
status: etalage
info: Naar de statusinfo van dit onderwijsadvieselement

1. Persoonlijke leerdoelen schrijven (pdf)

In de docentprofessionalisering van de Medische Faculteit van de Radboud Universiteit spelen zelfgekozen, heldere doelen een belangrijke rol. Voor veel docenten blijkt niet zozeer het bepalen maar juist het formuleren van hun doelen lastig. De vraag was of zij met een aantal aanwijzingen in de vorm van een FAQ verder geholpen kunnen worden.

Download dit inspiratiedocument in algemene lay-out of in RadboudUMC-layout.


     

4. Meer lezen

  • Bestudeer 63 Didactische consistentie, over de samenhang tussen doelen, toetsing, leren en onderwijs.
  • Of bekijk 64 Teaching Teaching and Understanding Understanding, over hetzelfde.
  • En 65 Rubrics heeft alles met doelen te maken
  • Voor het onderwijs dat u ontwikkelt: zie 66 Doelen van uw onderwijs bepalen en beschrijven.

Verwijs graag naar deze pagina, met het permanente adres:
www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/55

       

   

  

 
Over dit onderwijsadvieselement 55

Dit document heb ik geschreven omdat ik in trainingen merkte dat de RadboudUMC-docenten die een professionaliseringstraject ingaan moeite hebben met het beschrijven van hun leerdoelen. Ik heb de meeste adviezen die ik daarbij geef samengevat in dit document in de vorm van een FAQ.
Status:Toelichting over de status van deze onderwijsadvieselementen etalage 
naar inhoud

   

  

naar inhoud
Context & colofon

U ziet een 'onderwijsadvieselement' dat ik in mijn onderwijsadviespraktijk gebruik of gebruikt heb.
Deze elementen zijn veelal achtergrondmateriaal bij workshops, cursussen en advieswerk; bovendien worden ze gebruikt voor zelfstudie, bijvoorbeeld in het kader van de BKO.
De meeste heb ik ontwikkeld bij IOWO, dat inmiddels opgeheven is. Ik werk ze af en toe bij, of ik laat ze juist historisch intact; let op het jaartal en de status.
Onregelmatig maak ik ook nieuwe.
De index geeft u een overzicht van de onderwerpen en statussen.
Ik stel uw reacties zeer op prijs.

 

Willibrord Huisman, 2002 - 2022

 

www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies
www.ru.nl/docenten (Radboud Universiteit, Teaching and Learning Centre)
Naar de index van de onderwijsadvieselementen (nieuw venster)© Willibrord Huisman: niet kopiëren, graag naar verwijzen. Toelichting over verwijzing opnemen
 
NB: Als u dit kunt lezen, heeft u vermoedelijk een afdruk in handen. Deze onderwijsadvieselementen zijn evenwel ontworpen voor interactief gebruik, met als gevolg dat essentiŽle informatie niet afgedrukt wordt; zo ziet u van een reeks afbeeldingen alleen de eerste. Neem gerust contact met mij op voor anderssoortige presentaties van deze materie.