Forumgebruik in het Caput Biodiversiteit, 2004

Onderwijsadvieselement 53
2006
verouderd
status: MUSEUM
info: Naar de statusinfo van dit onderwijsadvieselement

 

U ziet hieronder de inhoud van een Blackboardforum waarin studenten een standpunt voor een aanstaand face-to-face debat voorbereidden. Dezelfde groep studenten ontmoette elkaar ook in levenden lijve, hetgeen te zien is aan de berichten als "ik kom eraan". De inhoudelijke berichten bevatten hyperlinks naar bronnen. 
Philippine Vergeer
Jan van GroenendaelHet Caput Biodiversiteit is een cursus voor biologiestudenten van de RU, ontwikkeld en verzorgd door Jan van Groenendael en Philippine Vergeer. 
De cursus heeft in het voorjaar 2004 gelopen met 40 studenten. U vindt meer informatie onderaan deze pagina. Naar verderop in deze pagina 

Kies uw stijl van verkennen

A. Van context naar detail:

B. Van detail naar context:

  • Doe bovenstaand lijstje van onder naar boven.

C. Visueel ingesteld?

tussenruimte tussenruimte tussenruimte

Bespreking

De studenten zijn in groepen ingedeeld die elk een verplicht standpunt op een debat zullen gaan verdedigen. In een volgend debat rouleren de standpunten. Het debat vindt face-to-face plaats. Om dat voor te bereiden zijn de studenten in Blackboard-groups ingedeeld met elk hun eigen besloten forum. Sommige groepen studenten gebruiken de forums voor inhoudelijk werk, andere alleen om ontmoetingen te plannen. In totaal werden 328 berichten geplaatst. De docenten hebben zich niet met de forums bemoeid.

Dit caput is een fraaie vorm van werken in een 'hybride leeromgeving'; deels digitaal, deels face-to-face. Ook de combinatie van inhoudelijk werk met de ontwikkeling van schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden is interessant.  Inhoudelijke diepgang wordt bereikt door de studenten telkens vanuit andere standpunten te laten debatteren - ook standpunten waar ze het Úcht niet mee eens zijn. 


tussenruimte tussenruimte

Debatvoorbereiding door de groep Pro-Lomborg

Caput Biodiversiteit 2004 
Forum van de groep Pro-Lomborg 
20 personen, 17 berichten

Weergave van de inhoud van het forum, chronologisch, geanonimiseerd, 7-10 juni 2004 
Onderwerpsomschrijvingen zijn verloren gegaan in deze weergave


tja, laten we maar eens beginnen...

ik bedacht het me zo: lomborg heeft met zijn boek nogal veel stof doen opwaaien en daar heel erg felle kritiek op gekregen. een beetje te fel misschien. want is het niet raar dat in een wereld vol wetenschappers, die alles vanuit een objectief standpunt moeten zien, iemand zo hard kan worden afgemaakt? juist in zo'n wereld moet er toch ook ruimte zijn voor een andere mening. het lijkt wel alsof er iets mis is gegaan in de wereld van de milieu-wetenschappers. in plaats van ruimte geven voor discussie, lijkt het een verplichting te zijn om alle neuzen in een kant op te steken. dit ruikt een beetje naar extremisme, denk ik zo...... omdat lomborg tegen de gevestigde mening ingaat, wordt sowieso alles in een keer voor belachelijk uitgemaakt. en dat is dus niet hoe het hoort te werken. het is wel typerend voor een organisatie als greenpeace. die stellen een enorm doom-scenario voor, voor de toekomst, terwijl het nog helemaal niet bewezen is of dit ooit werkelijk zo erg is. wat nuancering aanbregnen moet mogen. het is niet eerlijk om mensen onder valse voorwendselen hun keuzes te laten maken. daarom vinden wij dat iemand als lomborg ook serieus gehoord moet worden. ofzo....

overigens overweeg ik wel om in eerste instantie wat te zeggen over ons standpunt. echter maar op een voorwaarde: namelijk dat iedereen iets zinnigs heeft gezegd over onze mogelijke standpunten. als dit niet zo is, moet iemand anders het maar doen, bijvorbeeld een van de mensen die dan nog niet heeft gereageerd. dit bedoel ik uiteraard niet onaardig, maar als stimulans voor iedereen om aan dit debat mee te doen

groeten [...]


Hier alvast een soort samenvatting van de inhoud van Lomborg's boek:

Het boek van Bj°rn Lomborg daarentegen heeft een onvervalst optimistische toon. Aan de hand van een groot aantal statistieken komt hij tot de conclusie dat het enorm meevalt, zowel met de toestand van de aarde nu, als in de komende 100 jaar. Biodiversiteit bv. zal volgens Lomborg niet met 30% afnemen in de komende 50 jaar, maar met 0,7%. De aarde zal veel minder opwarmen dan veel voorspellingen doen geloven, met name doordat de productie van olie en gas af zal nemen, ten gunste van duurzame alternatieven. Met onze gezondheid en veiligheid is het nog nooit zo goed gesteld geweest. Zijn stelling is, dat de ernst van de milieuproblematiek in de eerste plaats een kwestie is van perceptie. We zien meer risico's omdat we steeds beter risico's kunnen meten. Lomborg nuanceert wel. Er is nog steeds zorg nodig voor de aarde. Maar mensen worden aangezet uit angst te reageren. Dit is geen goede drijfveer om dat te doen. We zullen prioriteiten moeten stellen. En wellicht is het uitbannen van honger en van armoede in de wereld niet alleen uit menselijke overwegingen, maar ook voor de toestand van de aarde op termijn veel meer te prefereren dan een restrictief milieubeleid. Aldus Lomborg.

We vinden dus ook dat het broeikas effect maar bull is. Wat nou gat in de ozonlaag. Het milieu is juist vooruitgegaan tov het verleden. Dat is bewezen met de statistische analyses.

Het is niet erg als er dieren uitsterven want er komen wel weer nieuwe op de plaats. Het is geldverspilling om geld in bv. een korenwolfje te stoppen. Je kunt beter geld stoppen in een industrieterrein dat levert economisch veel meer op dan een paar korenwolven.

Dit als eerste aanzet, we moeten nu nog goede statements maken.

Groetjes [...]


Hoi allemaal,

Ik heb even 'gegoogled' en kwam op een aantal sites terecht over Lomborg, zowel pro als anti. Een site met veel links: http://www.mylinkspage.com/lomborg.html  Daarop is in elk geval veel informatie te vinden, ook artikelen van Lomborg zelf.

Ik ga in elk geval op zoek naar argumenten voor Lomborg, vanavond of morgen meer posts van mij.

Groetjes [...]


allereerst: er zijn ongeveer 500 anti-Lomborg sites en slechts twee of drie echt nuttige sites met standpunten, dus ik denk dat het een zware discussie gaat worden, maar goed; achtergrondfeitjes:

relatief nuttige site: http://www.greenspirit.com/lomborg/ScientificAmericanBjornLomborgAnswer.pdf 

Over de globale boskap: The longest data series actually tells us of very little change in the world forested area in the post-war period (SE:111). Moreover, the longest future scenarios from the UN climate panel (IPCC) show that in all likelihood the Earth will have even greater forest cover in 2100 than it has had since 1950 (IPCC 2000b, SE:283)

De prijzen van vrijwel alle natuurlijke grondstoffen zijn lager dan ooit (aldus economist Julian Simon en Economist industrial price index, SE:138) wat aangeeft dat het wel los loopt met de uitputting hiervan.

tsja, de standaard omgekeerde feitjes zijn er in overvloed: Temperatuur zal niet zo snel stijgen, Water zal niet snel stijgen, soorten zullen niet zo snel uitsterven, broeikas-effect valt wel mee. Maar nergens staat waarop hij dat baseert.

Wel geeft hij meerdere malen aan dat het voor hem belangrijk is dat het beeld dat geschetst wordt door de verschillende natuurbescherming organisaties dramatisch overdreven wordt met als enige reden dat het geld oplevert. Hetzelfde geldt voor de wetenschap die een zo zwartgallig mogelijk beeld naar buiten brengen alleen om het onderzoek in stand te kunnen houden. Mocht de "wetenschap" aangeven dat de problemen wel meevallen dan wordt automatisch de overheids-geldkraan dichtgedraaid en Lomborg wil hier de aandacht op vestigen.

Bovendien moet volgens Lomborg ook onderscheid gemaakt worden in het belang van verschillende onderzoeksresultaten. De Korenwolf zoals eerder genoemd is een goed voorbeeld van een relatief onbelangrijk onderzoeksresultaat in Lomborg's boekje. Sommige feiten/onderzoeken worden wereldnieuws omdat het een aansprekend drama betreft (WWF panda bijv.) terwijl dit slechts een tiental individuen betreft.


Het gaat goed met de aarde. Nog nooit hebben er ooit zoveel mensen op aarde geleefd als nu. We zijn met z'n alle op zoek naar alternatieven voor het gebruik van fossiele brandstoffen. en deze zullen gevonden worden en gebruikt gaan worden. Het zo genoemde broeikas effect zal dan ook wel mee vallen. Immers dan is er een minder grote uitstoot van CO2.Ook de uitstoot van CH4 zal terug lopen. Door het eten van groente kunnen meer mensen op aarde gevoed worden dus zullen de koeien uit het landschap verdwijnen.(gebeurt in brabant al, maar dat heeft een andere oorzaak) dus nog meer ruimte voor de natuur. is ook weer beter voor de biodiversiteit. Daarbij hebben mensen maar een minimaal inzicht in voedselweb relaties. alle beweringen over het uitsterven van soorten zijn gebaseerd op aannamens. Is nooit gemeten. Loop van soorten is altijd al grillig geweest en er is nog steeds leven op aarde. totale uitsterving zal dus wel mee vallen. Levn op aarde gaat toch wel door zonder ons. Nou dit zijn toch al wel een aantal stellingen 

Groetjes [...]


In een artikel van Elsevier stond dat Lomborg wel degelijk juist heeft gewerkt, aangetoond door een onderzoek: 'R÷rsch kwam tot de conclusie dat Lomborg zich wel degelijk volledig aan de normen van fatsoenlijke wetenschap had gehouden. Daarentegen zaten er in de aanvallen op Lomborg tal van verkeerde citaten en verwrongen argumenten. R÷rsch: 'Driekwart van de beschuldigingen was zo duidelijk vals, dat het moeilijk voorstelbaar is dat de Deense commissie er serieus naar heeft gekeken.' R÷rsch schrijft elders dat er gewoon enorm veel tegenstrijdige gegevens zijn wat betreft de milieuproblemen. Zo weet men niet zeker of de aarde de afgelopen 100 jaar is opgewarmd, omdat veel meetpunten in warmtebronnen liggen (lees veel menselijke activiteit). Het stijgen van de waterspiegel is ook niet duidelijk, omdat op sommige plaatsen dit wel het geval is en op andere plaatsen de waterspiegel juist daalt. Nederland krijgt volgens R÷rsch toch te maken met het stijgen van de waterspiegel omdat ons land zelf centimeters zal dalen.

Hier staat een samenvatting van het boek van Lomborg: http://www.stichting-han.nl/Commentaren/algemeen/review%2014%20sept.doc 
Hier staan links over Lomborg: http://www.stichting-han.nl/lomborg.htm 

Kortom: veel onduidelijkheden waar modelpragramma's geen rekening mee houden, waardoor er geen keihard bewijs is voor de milieuproblemen.


Zullen we morgen met degenen die er zijn even bij elkaar komen om onze standpunten op te schrijven? Ik stel voor 12.30 u in de studentenkamer van aquatisch (sousterrain UL).


maar wat wordt nu ons kernstandpunt? dat lomborg keihard gelijk heeft??

ik dacht eigenlijk dat we het meer in de richting moeten zoeken van hoe de milieu-wetenschappelijke wereld met zijn boek is omgegaan, omdat dat dus een beetje raar is... ze zijn namelijk vooral gevallen over bepaalde data die hij naar voren haalde, waar dus blijkbaar nog onduidelijkheid over was. de rest van zijn boek hebben ze nauwelijks bekeken, want hij zegt best zinnige dingen, bijvoorbeeld over dat die milieu-mensen ons bang proberen te maken, on ons uit angst willen laten handelen, wat hartstikke overdreven lijkt... zijn boodschap is misschien meer dat we reeel moeten blijven, en niet dat het eigenlijk retegoed gaat met het milieu

Van groenendael heeft tijdens zijn college ook zo iets gezegd, in de trant van "moeten we het milieu beoordelen op haar normatieve waarden of zijn ook de economische waarden van belang"

weet iemand precies wat ie daarmee bedoelde? wat ik me daarbij kan bedenken, is dat we reeel moeten blijven in hoeverre de natuur onder ons mag leiden. zoals de extremisten het brengen zouden we terug moeten naar het hutje in de hei met ieder onze eigen akker, maar dat is niet meer haalbaar. we moeten wel iets nastreven waar ook nog eens de huidige 6 miljard mensen menswaardig kunnen leven (en ruimte voor nog wat groei ook natuurlijk) zoiets misschien???

overigens moeten er snel meer mensen reageren, anders doe ik het echt niet, hoor!!! ik heb bovendien een flinke keelpijn, dus dat moet ook wat wegtrekken, wil ik morgen 5 minuten een verhaal kunnen vertellen zonder erin te stikken.

succes!!


dat is goed


Toppie!!


Als ik om 12.30 (al) in Nijmegen ben, zal ik er zijn!


Ik ben niet op college, maar ik kom om 12:30 wel even langsstuiteren.


Op deze website staat het gelijk van Lomborg toegelicht:

http://www.geocities.com/fortuynistischnieuwsblad/simonrozendaal17012004.html 

Samenvatting: Waar gaat het om? Hulpbronnen van de aarde raken op, de honger in de Derde Wereld neem toe, plant- en diersoorten sterven uit en de lucht- en watervervuiling neemt ook toe. Lomborg zegt dat al dit gezeur niet deugt, de lucht en het water zijn inmiddels schoner dan ooit, er is meer bos dan er in de afgelopen driehonderd jaar is geweest, soorten sterven lang niet zo drastisch uit als wordt gezegd en de derde wereld landen kunnen we helpen als we bijvoorbeeld het verdrag van Kyotot (mbt tot broeikas effect) verwerpen. Het blijkt ook zo te zijn dat Lomborg niets uit zijn duim heeft gezogen, hij heeft zich wel degelijk aan de normen van fatsoeklijke wetenschap gehouden. Daarentegen zaten er in de aanvallen op Lomborg tal van verkeerde citaten en verwrongen argumenten. Driekwart van de beschuldigingen was vals


Op deze website staat iets over het belang van duurzaamheid in de eerste wereld en het belang van ontwikkeling voor de derde wereldlanden: http://www.libertarian.nl/NL/archives/000057.php 

Samenvatting: De ontwikkelde naties van het Westen hebben een grotere zorg voor duurzaamheid, terwijl de Derde Wereld een sterkere wens heeft voor economische ontwikkelingen. Maar natuurlijk krijgen de prioriteiten van de eerste wereld de nadruk. Waarom maakt de eerste wereld zich zo ongerust over duurzaamheid? Omdat wij constant te horen krijgen dat het milieu in slechte vorm is. De natuurlijke rijkdommen raken uitgeput. De bevolking groeit, waardoor er steeds minder te eten is. Plant- en diersoorten sterven in grote aantallen uit. De bossen verdwijnen. De lucht en het water worden steeds meer verontreinigd. De menselijke activiteit is, in het kort, roofbouw op de aarde aan het plegen en omdat het dit doet, is de mensheid bezig zichzelf te doden. Er is, echter, ÚÚn probleem: deze doemsprekerij wordt niet gesteund door bewijsmateriaal. De energie en andere natuurlijke rijkdommen zijn overvloediger, niet minder overvloedig geworden. Er wordt nu meer voedsel geproduceerd per hoofd van de bevolking dan ooit in de wereldgeschiedenis. Steeds minder mensen verhongeren. Er zijn inderdaad plant- en diersoorten aan het uitsterven. Maar van slechts ongeveer 0.7 procent van hen wordt verwacht dat zij in de komende 50 jaar zullen verdwijnen, niet de 20 tot 50 procent die soms geroepen wordt. De meeste vormen van milieuverontreiniging lijken ofwel overdreven of voorbijgaand en geassocieerd met de vroege fasen van industrialisatie. Zij worden het best genezen door economische groei niet te beperken maar juist te versnellen.

CO2 pompen in de atmosfeer zorgt voor opwarming van de aarde, dat weet Lomborg ook. Maar wat kost het allemaal om dit tegen te gaan? Het kyoto protocol kost jaarlijks 150-350 miljard $, terwijl het helpen van de derde wereld, mondiale ontwikkelingshulp, $50 miljard per jaar kost. Lomborg haalt aan dat het misschien verstandiger is om niet al het geld te steken in het verminderen van de koolstof emissies, maar het geld te steken in het voorbereiden van de wereld op hogere temperaturen, welke voornamlijk in de derde wereld voor overlast zullen zorgen. Met een jaar Kyoto kan het groetste probleem van de wereld oplossen: schoner water op de hele wereld, wat 2 miljoen levens per jaar red en 500 miljoen ernstige ziektes zou verhinderen. Het aandachtsgebied zou dus niet bij duurzaamheid, maar bij ontwikkeling moeten liggen.

 


kom eraan

 


iemand heeft gezegd dat onbekend is waar Lomborg zijn theorieen vandaan haalt, maar ik heb iets gevonden op de site: http://www.democrates.net/milieu/uitsterven.htm 

Samenvatting: Lomborg kwam in zijn boek tot heel andere conclusies dan er gesteld worden. Zijn gegevens zijn gebasseerd op de cijfers van de Verenigde naties. De afname is kleiner dan in het verleden en het gaat de goede kant op illustreert Lomborg met schattingen van de FAO. Soorten worden bedreigd met uitsterven, maar dat wordt sterk overdreven volgens Lomborg en aanhangers. De aantallen zijn maar schattingen en lopen drastisch uiteen. Er wordt met cijfers gegoocheld. Grote verschillen tussen het aantal bekenden en het aantal werkelijke soorten. en in het tropisch regenwoud kennen we de meeste soorten niet eens, voornamelijk de insecten en bacterien. Vergeleken met miljoenen jaren geleden zijn er nu veel meer soorten dan toen. We zijn immers begonnen met een pro-bacterie. In de loop van de evolutie is het leven ook veelvormiger geworden. Voor elke soort die uitstierf kwamen er nieuwe voor terug. In de opgaande lijn van biodiversiteit zitten knikjes, uitstervingsgolven.


Hier een samenvatting van wat we besproken hebben:

-Lomborg is belangrijk omdat hij met zijn boek de discussie heeft geopend over hoe erg het nu echt met de wereld gesteld is, uit zijn analyses kwamen hele andere cijfers dan eerder verschenen zijn.

-milieugroeperingen stimuleren het aanleveren van zo negatief mogelijke cijfers, dan is het namelijk makkelijker geld inzamelen.

-de manier waarop milieu-activisten en -wetenschappers op zijn boek hebben gereageerd is heel extreem en erg fout: ze hebben lomborg's boek laten afkeuren door de deense wetenschappelijke raad. deze raad is later echter terug op het matje geroepen en lomborg's boek bleek na nader onderzoek wel wetenschappelijk verantwoord, juist de felle tegenreacties waren dit niet. (voorbeeld scientific americain)

-lomborg stelt voor geen geld te steken in het kyoto-verdrag. dit kost mega-mega veel en daar zou je op een andere manier veel nuttigere dingen mee kunnen doen, bijvoorbeeld de derde wereld helpen. juist die landen zullen het meest last krijgen van de opwarming van de aarde, en hebben dus economische steun nodig om daar straks mee om te kunnen gaan. denk ook aan de verspilling van korenwolf of panda

Kortom: wij zijn dolgelukkig met de frisse wind die Lomborg door wetenschapsland doet waaien en vinden dat zijn boek verplichte kost moet worden voor iedere wetenschapper. Onder zijn invloed zal de wereld er juist beter op worden!


tussenruimte tussenruimte tussenruimte

Bekijk een geanimeerd schema van de gang van zaken (Powerpoint Show).


naar inhoud

Verplichting en beoordeling

De deelname aan de debatten en de voorbereiding daarvan is een verplicht onderdeel van dit caput. De studenten van elke groep kiezen zelf een roulerende partijvoorzitter, woordvoerders, en verslagleggers. 

Elke groep dient vˇˇr het debat een samenvatting van haar standpunt te mailen aan de docent.

De beoordeling vindt plaats op grond van een essay dat elke student individueel schrijft op basis van opgegeven literatuur, over onderwerpen die verwant zijn aan de stof van de colleges en de debatten.

 


De dradenstructuur...

Schriftelijk samenwerken

Normaliter kan men aan de dradenstructuur zien wie waarop met wat reageert. Hier is dat echter onmogelijk omdat bijna alle berichten dezelfde omschrijving hebben, die nota bene dezelfde is als die van de groep. 

Kennelijk hebben deze studenten geen behoefte aan structuurinformatie, of zijn ze niet op de hoogte van de waarde daarvan. Ze schrijven en lezen de berichten sequentieel, van oud naar jong.

Aan de inhoud van de berichten is goed te zien dat het schriftelijk werk heel anders van aard is dan mondeling discussiŰren. Een belangrijk element is ook het verwijzen naar internetsites.

Uiteindelijk komen deze studenten vlak voor het face-to-face debat nog bij elkaar om 'onze  standpunten op te schrijven'. 


   

  

 
Over dit onderwijsadvieselement 53

Deze pagina is ontwikkeld ter demonstratie van de didactische mogelijkheden van forums in Blackboard. Ze maakt deel uit van de demonstratiecourse 'Forums in Blackboard'Hoe bereikt u deze course, die voor iedere RU-docent en -student toegankelijk is. Opdrachtgever is het project 'Digitale didactiek', MSO, Radboud Universiteit Nijmegen.
 
De hier getoonde cursus is ontwikkeld door  Jan van Groenendael en Philippine Vergeer, Faculteit Wiskunde, Natuurwetenschappen en Informatica, Leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Milieubiologie. Zie ook de studiegidsinformatie.
 
Dit element is sinds 2006 niet meer geredigeerd.
 
Status:Toelichting over de status van deze onderwijsadvieselementen MUSEUM 
naar inhoud

   

  

naar inhoud
Context & colofon

U ziet een 'onderwijsadvieselement' dat ik in mijn onderwijsadviespraktijk gebruik of gebruikt heb.
Deze elementen zijn veelal achtergrondmateriaal bij workshops, cursussen en advieswerk; bovendien worden ze gebruikt voor zelfstudie, bijvoorbeeld in het kader van de BKO.
De meeste heb ik ontwikkeld bij IOWO, dat inmiddels opgeheven is. Ik werk ze af en toe bij, of ik laat ze juist historisch intact; let op het jaartal en de status.
Onregelmatig maak ik ook nieuwe.
De index geeft u een overzicht van de onderwerpen en statussen.
Ik stel uw reacties zeer op prijs.

 

Willibrord Huisman, 2002 - 2021

 

www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies
www.ru.nl/docenten (Radboud Universiteit, Teaching and Learning Centre)
Naar de index van de onderwijsadvieselementen (nieuw venster)© Willibrord Huisman: niet kopiëren, graag naar verwijzen. Toelichting over verwijzing opnemen
 
NB: Als u dit kunt lezen, heeft u vermoedelijk een afdruk in handen. Deze onderwijsadvieselementen zijn evenwel ontworpen voor interactief gebruik, met als gevolg dat essentiŰle informatie niet afgedrukt wordt; zo ziet u van een reeks afbeeldingen alleen de eerste. Neem gerust contact met mij op voor anderssoortige presentaties van deze materie.