Bevroren forum: opdrachtuitwerking onderling

    
Onderwijsadvieselement 51
2005
verouderd
status: MUSEUM
info: Naar de statusinfo van dit onderwijsadvieselement

Stelling: "Moet die opdracht wel ingeleverd worden bij de docent? Die studenten hebben elkaar veel meer te vertellen. Daar leren ze echt van, misschien wel meer dan van luisteren naar de docent. En die kan zijn tijd dan wel beter besteden: bijvoorbeeld aan een terugkoppeling aan het eind."

U ziet hier een forum uit een training waarin de cursisten veel onderling aan het werk zijn, binnen Blackboard. Dat hebben ze tevoren geleerd. Ze voeren hier een opdracht uit met twee 'deadlines', die ten slotte besproken wordt in een groepsbijeenkomst. De trainer leest de bijdragen en komt er op die bijeenkomst op terug.

  

De originele inhoud van dit forum is uit Blackboard gelicht, hier overzichtelijker weergegevenDetails over deze conversie, en van toelichtingen voorzien.

Raadpleeg hulp voor advies en bediening.


Forum voor opdracht 3: Opleidingsspecifieke onderwijsgroepen

Plaats hier - in een nieuwe draad - uw tekst van maximaal 1 A4 grootte, conform de opdracht LBK3_Opdracht3.doc. Lees de bijdragen van uw medecursisten en reageer op minimaal twee daarvan. Houd rekening met de beide deadlineslees meer over het werken met deadlines (zie Assignments - Roosterlees meer over het werken met roosters ).

Opdracht 3 van Menno

Menno Mastenbroeklees meer over deze aliassen  

20 jan 10:19

Re: opdracht 3 van Menno

Bernhard Cruysse

24 jan 20:10

Re: opdracht 3 van Menno

Henk Janssen

31 jan 13:23

opdracht 3 over gedragsregel 5  

Mies Maters

20 jan 14:01

Re: opdracht 3

Bernhard Cruysse

24 jan 20:20

Reactie opdracht van Mies

Petronella Elders

26 jan 24:00

Re: Reactie opdracht van Mies

Mies Maters

27 jan 11:04

Re: opdracht 3

Barbara Nijssen

31 jan 11:12

Geeske's onderwijsgroepen

Geeske Simons

24 jan 14:29

Reaktie van Christine op Geeske

Christine Avezaat

25 jan 21:01

Re: Reaktie van Christine op...

Geeske Simons

26 jan 10:42

Re: Geeske's onderwijsgroepen

Henk Janssen

31 jan 14:18

Re: Geeskes onderwijsgroepen

Geeske Simons

1 feb 10:06

Opdracht 3 van Barbara

Barbara Nijssen

24 jan 16:49

Re: Opdracht 3 van Barbara

Menno Mastenbroek

25 jan 13:51

Re: Opdracht 3 van Barbara

Barbara Nijssen

lees meer over het tijdsaspect  31 jan 00:37

Re: Opdracht 3 : reaktie van Chri...

Christine Avezaat

25 jan 21:13

Re: Opdracht 3 : reaktie van ...

Barbara Nijssen

31 jan 00:57

[verwijderd] over veiligheid in

[]

24 jan 18:35

opdracht 3 Christine

Christine Avezaat

24 jan 21:10

Re: opdracht 3 Christine

Menno Mastenbroek

25 jan 13:57

Willibrord als fotograaf en ... over niet terzake berichten  

Christine Avezaat

25 jan 20:22

Re: opdracht 3 Christine

Mies Maters

25 jan 16:12

Reactie opdracht Christine

Petronella Elders

26 jan 13:36

opdracht 3

Henk Janssen

25 jan 11:07

Re: opdracht 3

Mies Maters

27 jan 11:10

Re: opdracht 3

Zeno Efaa

30 jan 21:42

opdracht 3 Petronella

Petronella Elders

25 jan 16:40

Re: opdracht 3 Petronella

Geeske Simons

26 jan 10:58

reactie opmerking Geeske

Petronella Elders

26 jan 11:29

Re: opdracht 3 Petronella

Zeno Efaa

30 jan 09:57

opdracht 3 van Hanneke

Hanneke Zuiderveld

25 jan 20:21

Re: opdracht 3 van Hanneke

Geeske Simons

26 jan 11:30

Re: Geeske

Hanneke Zuiderveld

28 jan 00:41

Zeno's Assignment 3 noot over taaldiscussie  

Zeno Efaa

26 jan 14:17

Re: Feedback on Zenos Assignment

Hanneke Zuiderveld

28 jan 00:31

Re: Feedback on Zenos Assig...

Zeno Efaa

30 jan 09:16

Didactische context

Deze interactie tussen studenten komt niet vanzelf tot stand. In de IOWO-trainingen gaat het bijzonder goed, onder meer om de volgende redenen.

  • alle trainingen bestaan uit reeksen opdrachten
  • de opdrachten bouwen voort op het praktijkwerk van elke cursist
  • uitsluitend zeer gemotiveerde cursisten nemen deel
  • de cursisten zijn taalvaardig en scherpzinnig (promovendi en docenten)
  • Ga naar ICTO-element 44de cursisten hebben weinig tijd (onderzoek gaat voor)
  • er is veel aandacht voor voorlichting en instructieover zorvuldige voorlichting  
  • iedereen onderschrijft de noodzaak van tijdige deelnameover synchroniciteit  
  • de cursisten kennen elkaar en vertrouwen elkaar.

Zie ook

Vormen van forumgebruik

Klik om dit schema te bestuderen

Andere weergaven van deze werkvorm


   

  

 
Over dit onderwijsadvieselement 51

Deze pagina is ontwikkeld ter demonstratie van de didactische mogelijkheden van forums in Blackboard. Ze maakt deel uit van de demonstratiecourse 'Forums in Blackboard'Hoe bereikt u deze course, die voor iedere RU-docent en -student toegankelijk is. Opdrachtgever is het project 'Digitale didactiek', MSO, Radboud Universiteit Nijmegen.
 
De berichten in het hier getoonde forum zijn in het voorjaar 2005 geschreven door 10 cursisten van de IOWO-training 'Doelgericht onderwijsgroepen begeleiden' uit het Leerwerktraject BasiskwalificatieToelichting over verwijzing opnemen
 
Dit element is sinds 2005 niet meer geredigeerd.
Informatie over de BKO vindt u nu via www.ru.nl/oo/bko
Status:Toelichting over de status van deze onderwijsadvieselementen MUSEUM 
naar inhoud

   

  

naar inhoud
Context & colofon

U ziet een 'onderwijsadvieselement' dat ik in mijn onderwijsadviespraktijk gebruik of gebruikt heb.
Deze elementen zijn veelal achtergrondmateriaal bij workshops, cursussen en advieswerk; bovendien worden ze gebruikt voor zelfstudie, bijvoorbeeld in het kader van de BKO.
De meeste heb ik ontwikkeld bij IOWO, dat inmiddels opgeheven is. Ik werk ze af en toe bij, of ik laat ze juist historisch intact; let op het jaartal en de status.
Onregelmatig maak ik ook nieuwe.
De index geeft u een overzicht van de onderwerpen en statussen.
Ik stel uw reacties zeer op prijs.

 

Willibrord Huisman, 2002 - 2021

 

www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies
www.ru.nl/docenten (Radboud Universiteit, Teaching and Learning Centre)
Naar de index van de onderwijsadvieselementen (nieuw venster)© Willibrord Huisman: niet kopiëren, graag naar verwijzen. Toelichting over verwijzing opnemen
 
NB: Als u dit kunt lezen, heeft u vermoedelijk een afdruk in handen. Deze onderwijsadvieselementen zijn evenwel ontworpen voor interactief gebruik, met als gevolg dat essentiŽle informatie niet afgedrukt wordt; zo ziet u van een reeks afbeeldingen alleen de eerste. Neem gerust contact met mij op voor anderssoortige presentaties van deze materie.