Online peer review

    
Onderwijsadvieselement 47
2009
update: 2017
status: etalage
info: Naar de statusinfo van dit onderwijsadvieselement
Voor het RU-studiesuccesseminar "Online peer feedback: een wondermiddel?" ontwikkelde onderwijsadviseur Willibrord Huisman een reeks schema's van het principe van online peer review, van een aantal varianten, en van enkele punten van aandacht.

Deze schema's hebben de vorm van geanimeerde powerpointdia's; zonder toelichting zijn deze evenwel weinig begrijpelijk. De powerpoint die u hier aantreft is daarom uitgebreid met 'geeltjes', opdat deze voor zelfstudie geschikt is.

Is deze materie nieuw voor u, dan wordt u aangeraden om zowel deze powerpoint door te nemen als de onder 3 vermelde beschrijving van een praktijkgeval uit 2009 inclusief bijlagen.

Naar een plaats verderop in deze pagina 1: Basisschema van peer feedback

Naar een plaats verderop in deze pagina 2: De zelfstudiepowerpoint

Naar een plaats verderop in deze pagina 3: Praktijkvoorbeeld 2009

Naar een plaats verderop in deze pagina 4: Zie ook inmiddels, 2014, 2017

Naar een plaats verderop in deze pagina Meer lezen

Naar een plaats verderop in deze pagina Colofon (uw reacties worden zeer gewaardeerd!)


naar inhoud
1: Basisschema (zie de Naar een plaats verderop in deze pagina ppt voor toelichting en verdere uitwerking)


naar inhoud
2: De zelfstudiepowerpoint, meest recente versie

Start PPT in presentatiemodus als het goed is.Bestudeer de powerpoint online: WH_47_OnlinePeerReview.ppsx

NB: naar keuze bestudeert u eerst deze powerpoint en daarna de Naar een plaats verderop in deze pagina onder 3 gegeven teksten, of andersom. De twee publicaties vullen elkaar aan.

 


naar inhoud
3: Praktijkvoorbeeld 2009, inclusief 'recept'

Schermafbeelding van de beschrijving van de werkwijze, icto-element 48In 2009 implementeerde Prof. Anneke Smelik online peer feedback in haar onderwijs; daarbij begeleid door IOWO-adviseurs Riekje de Jong en Willibrord Huisman. Ondanks de late start was het direct een succes.

Op de IOWO-website verscheen hierover een artikel. Bovendien publiceerde IOWO in detail de werkwijze, op zo'n manier dat anderen deze zouden kunnen overnemen.


naar inhoud
4: Recentere notities

Inmiddels, 2017, is online peer review in veel opleidingen een vanzelfsprekendheid geworden. Met enige regelmaat verzorg ik nog workshops over dit onderwerp, gaandeweg steeds minder over het digitale aspect en steeds meer over het functionele, tot en met de vraag waar die reviewvaardigheden eigenlijk in de eindcompetenties van de bachelor of master staan.

  • Online peer review in academisch onderwijs, 2014 .pdf
    Samenvatting van de praktijk aan de Radboud Universiteit, inclusief adviezen in de vorm van do's en don'ts.
  • Peer review, waarom zou je? Wat, hoe, wie?, 2017 .pdf
    Over peer review als werkvorm in academisch onderwijs. Samenvatting van een presentatie voor RU-docenten.

naar inhoud
Meer lezen

Bij invoering van online peer review in bestaand onderwijs blijkt regelmatig dat de betrokken docenten nog een paradigmawisseling moeten doormaken van leerstofgebaseerd onderwijs naar doelgericht onderwijs. Ook het scheiden van begeleiding en beoordeling is niet gemakkelijk te realiseren. De noodzaak van deze veranderingen wordt aannemelijk gemaakt in de webpublicatie over didactische consistentie, die eveneens grotendeels uit een zelfstudiepowerpoint bestaat. U vindt deze publicatie, met verdere verwijzingen, op www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/63 

In de IOWO-webpublicatie "Docenten staan er niet alleen voor" (pdf) toont Willibrord Huisman de mogelijkheden om de docenttaak te verlichten en hun effectiviteit te versterken.

 


   

  

 
Over dit onderwijsadvieselement

Deze publicatie is gebaseerd op diverse door IOWO begeleide implementaties van online peer review in het hoger onderwijs, 2003-2011.
Tekeningen Eva Huisman, 2011
Bent U RU-docent? Gebruik het docentadviespunt van de afdeling Onderwijsondersteuning, via www.ru.nl/oo/docentadviespunt

Zie ook het blogje Tien jaar peer review in good old Blackboard.

Status:Toelichting over de status van deze onderwijsadvieselementen etalage 
naar inhoud

   

  

naar inhoud
Context & colofon

U ziet een 'onderwijsadvieselement' dat ik in mijn onderwijsadviespraktijk gebruik of gebruikt heb.
Deze elementen zijn veelal achtergrondmateriaal bij workshops, cursussen en advieswerk; bovendien worden ze gebruikt voor zelfstudie, bijvoorbeeld in het kader van de BKO.
De meeste heb ik ontwikkeld bij IOWO, dat inmiddels opgeheven is. Ik werk ze af en toe bij, of ik laat ze juist historisch intact; let op het jaartal en de status.
Onregelmatig maak ik ook nieuwe.
De index geeft u een overzicht van de onderwerpen en statussen.
Ik stel uw reacties zeer op prijs.

 

Willibrord Huisman, 2002 - 2021

 

www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies
www.ru.nl/docenten (Radboud Universiteit, Teaching and Learning Centre)
Naar de index van de onderwijsadvieselementen (nieuw venster)© Willibrord Huisman: niet kopiëren, graag naar verwijzen. Toelichting over verwijzing opnemen
 
NB: Als u dit kunt lezen, heeft u vermoedelijk een afdruk in handen. Deze onderwijsadvieselementen zijn evenwel ontworpen voor interactief gebruik, met als gevolg dat essentiŽle informatie niet afgedrukt wordt; zo ziet u van een reeks afbeeldingen alleen de eerste. Neem gerust contact met mij op voor anderssoortige presentaties van deze materie.