Publiceren via Blackboard op zeven manieren

    
Onderwijsadvieselement 39
2008
verouderd
status: MUSEUM
info: Naar de statusinfo van dit onderwijsadvieselement
Uw studenten verwachten dat ze uw onderwijsmateriaal - opdrachten, bronnen, powerpoints, links - in uw Blackboardcourse zullen vinden. Voor hen maakt het niet uit hoe u het in die course heeft geplaatst, maar voor u wel. Er zijn minstens zeven manieren die ongeveer hetzelfde eindresultaat opleveren. Welke kiest u?

IOWO maakte een reeks powerpointschema's over deze zeven manieren. Deze webpagina publiceert die powerpoint en biedt toelichting over de materie en verwijzingen voor verdere studie of actie.

Inhoud

Naar een plaats verderop in deze pagina Wat is online onderwijsmateriaal

Naar een plaats verderop in deze pagina Zeven manieren om te publiceren (de powerpoint)

Naar een plaats verderop in deze pagina Hoe kan het eruit zien in Blackboard

Naar een plaats verderop in deze pagina Links

Naar een plaats verderop in deze pagina Colofon

Advies: bekijk eerst de Naar een plaats verderop in deze pagina powerpoint, lees daarna de tekst van deze pagina, en volg tenslotte de links naar keuze.

Deze publicatie is met name bedoeld voor docenten en anderen die alleen of in een team werken aan de ontwikkeling van onderwijsmateriaal dat online ontsloten wordt.

naar inhoud
1. Wat is online onderwijsmateriaal

U maakt of heeft informatie, die u via Blackboard aan uw studenten beschikbaar wilt stellen. Meestal gaat het om bestanden of groepen bestanden, maar het kunnen ook losse zinnetjes of plaatjes zijn. 

De functie kan verschillen: opdrachten, casusmateriaal, foto's, schema's, een powerpoint, readers, hyperlinks. 

Ook de status kan verschillen: soms gaat het om tijdelijke bestanden, vaak mondeling toegelicht, door een enkele docent gemaakt voor een beperkte groep studenten. Ander onderwijsmateriaal is door een team geschreven, bedoeld voor veelzijdig en langdurig gebruik in verschillende contexten. 

Dit soort kenmerken bepalen wat de beste manier is om materiaal te publiceren - en dat dan weer in combinatie met uw vaardigheden en werksituatie.

Content

De informatietechnologie heeft het niet over onderwijsmateriaal maar over 'content'  - IT-ers redeneren immers vanuit het systeem, waar 'inhoud' in moet. 

Wie naar het onderwijsontwikkelproces kijkt, ziet dat de ene content de andere niet is. Leen van Kaam, STOAS, duidt het verschil treffend aan als 'content met een kleine k en content met een grote K'. 


naar inhoud
2. Zeven manieren om het aan te pakken

De powerpoint geeft schematisch weer:

  • Eerst 4 manieren om materialen in Blackboard zelf te stoppen;,
  • Dan 3 manieren waarbij u eerst uw materiaal in een web ordent - waardoor u ineens veel meer mogelijkheden tegelijkertijd hebt.
  • Vervolgens een schema over de organisatie van een web in relatie tot de navigatiestructuur
  • Tenslotte verschillende principes van navigatie in een web.

De powerpoint is 'geanimeerd': de schema's worden stap voor stap opgebouwd, terwijl tussendoor commentaarteksten verschijnen.

Bekijk de webversie: IOWO_OnderwijsmateriaalPubliceren.pps 
(u gaat er doorheen met PgUp en PgDn, niet met de schuifbalk).

Met uw rechtermuisknop downloadt u de bewerkbare versie: IOWO_OnderwijsmateriaalPubliceren.ppt  


naar inhoud
3. Hoe ziet het eruit in Blackboard

Onderstaande voorbeelden laten zien wat de student ziet indien u uw materiaal in Blackboard plaatst, en hoe het eruit kan zien indien u uw materiaal eerst in de vorm van een web ordent en een link naar de indexpagina opneemt.

Klik voor originele grootte

Methode 3: attachments in een item

Dit is de gebruikelijke faciliteit van Bb voor het ter beschikking stellen van bestanden. 

Klik voor originele grootte

Methode 5: link naar index buiten BB ...

U plaatst uw materiaal in een map op een externe server, voorzien van een indexbestand.

In een item in Blackboard neemt u een hyperlink naar dat indexbestand op. 

(NB: het hoeft niet in een item; u kunt ook een knop in de linkermarge deze functie laten vervullen.)

 

Als de student op de hyperlink klikt, dan...

Klik voor originele grootte

... en de index verschijnt binnen BB

... ziet de student uw indexbestand alsof het in Blackboard zit.

Dit voorbeeld laat zien hoe zo'n index eruit kan zien: hier als een tabel met links naar bestanden en deadlines. In feite kunnen op deze manier hele websites binnen BB getoond worden.

Overigens kunt u zo'n indexbestand ook in een nieuw venster laten verschijnen als u juist niet wilt dat het in het Blackboardframe blijft zitten.


naar inhoud
Links

ICTO-element 36: Werken met 'externe content' geeft een tabel waarmee u een afweging kunt maken tussen publicatie van uw onderwijsmateriaal in Blackboard (methode 1-4) of via Blackboard (methode 5-7).

Een concreet voorbeeld van het ontsluiten van onderwijsmateriaal vanaf een externe server is de BKO-gids: de roosters en bestanden verschijnen zowel 'in' een groot aantal Blackboardcourses en -organizations als 'op' internet via de BKO-gids. De gids zelf kan vervolgens ook weer 'in' andere websites verschijnen.

Wilt u (als instelling of afdeling) veel systematischer uw onderwijsmateriaal beheren en ontsluiten, dan volstaan de hier genoemde methodes niet. U heeft dan een weloverwogen procedure en/of systeem nodig.

Een concreet voorbeeld hiervan is gerealiseerd door Bart Thoonen van de VOHA, beschreven in 71: Beheer van onderwijsmateriaal bij VOHA: systemen, procedures, mensen.

Blackboard met externe server ernaast, Eva Huisman 2003

   

  

 
Over dit onderwijsadvieselement 39

Dit element is sinds 2008 niet meer geredigeerd.

Inhoudelijk is het inmiddels gedeeltelijk incorrect doordat Blackboard nieuwe en betere materiaalbeheerfuncties heeft.

Status:Toelichting over de status van deze onderwijsadvieselementen MUSEUM 
naar inhoud

   

  

naar inhoud
Context & colofon

U ziet een 'onderwijsadvieselement' dat ik in mijn onderwijsadviespraktijk gebruik of gebruikt heb.
Deze elementen zijn veelal achtergrondmateriaal bij workshops, cursussen en advieswerk; bovendien worden ze gebruikt voor zelfstudie, bijvoorbeeld in het kader van de BKO.
De meeste heb ik ontwikkeld bij IOWO, dat inmiddels opgeheven is. Ik werk ze af en toe bij, of ik laat ze juist historisch intact; let op het jaartal en de status.
Onregelmatig maak ik ook nieuwe.
De index geeft u een overzicht van de onderwerpen en statussen.
Ik stel uw reacties zeer op prijs.

 

Willibrord Huisman, 2002 - 2021

 

www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies
www.ru.nl/docenten (Radboud Universiteit, Teaching and Learning Centre)
Naar de index van de onderwijsadvieselementen (nieuw venster)© Willibrord Huisman: niet kopiëren, graag naar verwijzen. Toelichting over verwijzing opnemen
 
NB: Als u dit kunt lezen, heeft u vermoedelijk een afdruk in handen. Deze onderwijsadvieselementen zijn evenwel ontworpen voor interactief gebruik, met als gevolg dat essentiŽle informatie niet afgedrukt wordt; zo ziet u van een reeks afbeeldingen alleen de eerste. Neem gerust contact met mij op voor anderssoortige presentaties van deze materie.