Werken met 'externe content'

U gebruikt Blackboard in uw cursus en uw studenten doen dat ook. U wilt bestanden aanbieden, bijvoorbeeld uw Powerpoints of Word-documenten. Stopt u die één voor één in Blackboard? Of zet u ze op een aparte Internetserver, en legt u vanuit uw Blackboardcourse hyperlinks daarnaartoe?

Wat het handigste is, hangt van veel factoren af. Deze tabel zet de belangrijkste bij elkaar, terwijl de noten essentiële toelichting geven Hulp bij de bestudering van deze pagina.

Advies: wellicht bestudeert u eerst 39: Publiceren via Blackboard op zeven manieren, dat u een grafisch overzicht biedt.

    
Onderwijsadvieselement 36
2005
verouderd
status: MUSEUM
info: Naar de statusinfo van dit onderwijsadvieselement

Waar zet u uw bestanden
Als attachments in BB
Op een internetserver over auteurssystemen en LCMS  
Wat moet u extra regelen
niets
- serverruimte & schrijfrechten Over hoe u dit regelt  
- FTP-software
- kennis van zaken 
- of iemand met kennis van zaken 
Hoe maakt u uw bestand toegankelijk?
U neemt het op als een attachment in de tekst van een item in BB Over embedded content in BB6.1  
U maakt een hyperlink in de tekst van een item in BB
Als uw bestand veranderd is, dan:
... opent u het item, 
- verwijdert u het oude attachment 
- neemt u de nieuwe versie op als een nieuw attachment
... zet u het nieuwe bestand op de plaats van het oude; de hyperlink blijft werken.
Als uw bestand in 7 courses is opgenomen, en het is veranderd, dan
... moet u zevenmaal bovenstaande actie uitvoeren
... moet u éénmaal bovenstaande actie uitvoeren 
Als uw bestand ook van naam is veranderd...
... moet u zevenmaal bovenstaande actie uitvoeren
... moet u alle hyperlinks aanpassenover bestandsnaamgeving  
Als uw internetserver van naam is veranderd...
... is er niets aan de hand want die gebruikt u niet
... moet u alle hyperlinks aanpassen.
Als u een archive van uw course maakt...
... bevat die alle bestanden
... moet u bovendien de bestanden van de internetserver opslaan.
Als u veel bestandenover interne webben wilt aanbieden...
... is deze methode nogal omslachtigover nieuwe mogelijkheden in BB6
... verdient de investering om dit te regelen en te leren zich gauw terug. 
Als u uw bestanden ook buiten BB toegankelijk wilt maken
... moet u ze juist niet in BB opnemen
... maakt u op de internetserver een indexpagina over externe indexpagina
Als u uw bestanden afschermen wilt van buitenstaanders
... moet u ze juist wel in BB opnemen (hoewel... over zwervende bestanden )
... moet u ze niet open en bloot op Internet zetten over beperking van de toegang  

Blackboard met externe server ernaast, Eva Huisman 2004

 

Kasteelmetafoor

In deze afbeelding wordt Blackboard gekenschetst als een kasteel. De toegang is geregeld via de ophaalbrug; een slotgracht verbeeldt de afscherming. In dit kasteel bevinden zich kamertjes (de courses) waarin u uw materiaal (de "content") klaarlegt voor uw studenten.

De toren ernaast is een aparte Internetserver waarin u - als u dat geregeld heeft - ook materiaal kunt neerleggen. Via hyperlinks (de hangbrug) stelt u het materiaal vanuit Blackboard beschikbaar. Afhankelijk van de wijze waarop u dit doet, merken de studenten wel of niet dat het materiaal elders staat; soms is voor het één wat te zeggen, soms voor het andere. 

Er kunnen allerlei redenen zijn om met zo'n aparte server te werken, vooral als het om veel materiaal gaat, of materiaal dat in verschillende courses gebruikt wordt, of dat complex van structuur is. De tabel hierboven helpt u de afweging te maken.

Sommige faculteiten hebben speciale voorzieningen voor het buiten Blackboard ontwikkelen en onderhouden van leermateriaal. Raadpleeg uw facultaire BlackboardondersteunersWie zijn uw ICTO-ondersteuners

Een praktijkvoorbeeld hiervan vindt u in 71: Beheer van onderwijsmateriaal bij VOHA: systemen, procedures, mensen.


   

  

 
Over dit onderwijsadvieselement 36

Deze pagina maakt deel uit van het handboek 'Online interactie in uw onderwijs'Over de zelfstudiecursus plus daar naartoe, in 2005 ontwikkeld door Willibrord Huisman, IOWO in opdracht van de faculteiten FNWI en Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit.
Dit element is sinds 2005 niet meer geredigeerd.

Het is anno 2015 zwaar verouderd omdat Blackboard inmiddels veel betere materiaalbeheerfuncties heeft.

Status:Toelichting over de status van deze onderwijsadvieselementen MUSEUM 
naar inhoud

   

  

naar inhoud
Context & colofon

U ziet een 'onderwijsadvieselement' dat ik in mijn onderwijsadviespraktijk gebruik of gebruikt heb.
Deze elementen zijn veelal achtergrondmateriaal bij workshops, cursussen en advieswerk; bovendien worden ze gebruikt voor zelfstudie, bijvoorbeeld in het kader van de BKO.
De meeste heb ik ontwikkeld bij IOWO, dat inmiddels opgeheven is. Ik werk ze af en toe bij, of ik laat ze juist historisch intact; let op het jaartal en de status.
Onregelmatig maak ik ook nieuwe.
De index geeft u een overzicht van de onderwerpen en statussen.
Ik stel uw reacties zeer op prijs.

 

Willibrord Huisman, 2002 - 2021

 

www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies
www.ru.nl/docenten (Radboud Universiteit, Teaching and Learning Centre)
Naar de index van de onderwijsadvieselementen (nieuw venster)© Willibrord Huisman: niet kopiëren, graag naar verwijzen. Toelichting over verwijzing opnemen
 
NB: Als u dit kunt lezen, heeft u vermoedelijk een afdruk in handen. Deze onderwijsadvieselementen zijn evenwel ontworpen voor interactief gebruik, met als gevolg dat essentiële informatie niet afgedrukt wordt; zo ziet u van een reeks afbeeldingen alleen de eerste. Neem gerust contact met mij op voor anderssoortige presentaties van deze materie.