Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Kerstspelen
 
Menu De zwevende hemel leeg
De zwevende hemel:
- synopsis
- fotoverslag
- techniek
- over Lucifer
- lied: Glo.oo.oo.ooria!
alle downloads 
Zoek in Kinderkerk

Over Lucifer

In het spel De zwevende hemel wordt Gods wijsheid ter discussie gesteld. In Lucas' kerstverhaal komt de Messias immers bepaald niet op de manier die je van een Goddelijk kind zou verwachten. 

GabriŽl voert trouw Gods plan uit, maar een andere engel stelt almaar de kritische, lastige, onwelkome vragen. Ze staan aan de twee uiteinden van de zwevende hemel, tegenover elkaar, met de kleine engelen ertussen. 

Geen engel kan die rol beter spelen dan Lucifer. We verbeelden hem met vurige, wit-geel-rode vleugels.

En aan het eind komen de twee tegenpolen bij elkaar, en daardoor gaat het goed met het plan Gods, althans, volgens de moraal van dit spel. Ze zingen de boodschap aan de herders in een harmonieus duetje.

Maar wie is die Lucifer eigenlijk? Wie in de Bijbel gaat zoeken, vindt hem helemaal niet. Maar wel op Internet. 

Bart als Lucifer; klik voor vergroting

Losse samenvatting

Al googelend blijkt dat de woordenwolk Venus, Helal,  Morgenster, Lichtbrenger, Lucifer en Satan voornamelijk uit duizenden jaar oude misverstanden bestaat, die een eigen leven zijn gaan leiden en daarmee zelf weer fraaie betekenis en belang hebben gekregen. 

Met name de val van de Morgenster (Jesaja 14,12-14 ) gaat niet zozeer om de val van een lichtdragende engel, maar om een overmoedige koning van Babel. 

In de Latijnse bijbelvertaling (de vulgaat) heeft de Morgenster de naam Lucifer gekregen.

Het misverstand Lucifer is daarna nog vereenzelvigd met de Satan, die naar men zegt aanvankelijk ook zeker niet het kwaad zelve was, maar eerder een soort aanklager of tegenstander. Lucifer zou de trotse aanvoerder zijn van rebellerende engelen (de Luciferisten) die door God verstoten werden. Dat kwam de kerkvaders wel goed uit want daarmee werd en passant afgerekend met de heidense godin Venus (de morgenster). 

De naam Lichtbrenger werd nota bene ook gebruikt voor Jezus.

Dit kan allemaal aanzienlijk zorgvuldiger samengevat, maar dat hebben al vele anderen gedaan. 

Het hieronder vermelde artikel van Ina Belderis is gemakkelijk te lezen. Wil je met een paar muisklikken het onderste uit de kan, raadpleeg dan de engelstalige Wikipedia.

Verbaas je op Internetforums

Wil je het echt spannend maken, kijk dan wat Google allemaal vindt in forums. Je komt dan de meest wilde uitspraken tegen, occult, fundamentalistisch, en wetenschappelijk, en dat van zeer wisselend niveau. 

Maar er zijn ook mensen die de kwestie bondig samenvatten:

Lucifer wordt inderdaad onterecht vereenzelvigd met 'De Gevallen Engel'. Dit komt door een foute interpretatie van vers 14:12 tot 14:14 van het boek Jesaja (Oud Testament): "Hoe bent U uit de hemel neergestort Morgenster (Lucifer), zoon van de Dagenraad!" etc. In het bijbels Hebreeuws staat er Helel wat Morgenster of helderheid wil zeggen. Uit de context van de verschillende verzen in dat hoofdstuk en nog duidelijker uit de titel (De val van de koning van Babel), blijkt duidelijk dat het hier niet gaat over een Engel maar over de koning van Babel. Verder is er in het oude testament nergens spraken van gevallen engelen.

Het waren de kerkvaders die Lucifer verbonden aan Satan en hem verbonden aan de oorlog in de hemel waardoor een aantal engelen vielen. Zelfs de naam Satan lijkt niet zo’n kwade betekenis te hebben gehad in het Oude Testament. Satan is Hebreeuws voor tegenstander en lijkt eerder een taakomschrijving van een Engel te zijn geweest dan een naam voor de gevallen engel. Het beste voorbeeld hiervan vinden we in Numeri 22. Dit is het verhaal over de magiŽr Bileam die door een koning wordt ingehuurd om de kinderen van Israel te vervloeken. Op weg naar de plaats waar hij zijn vloek wil uitspreken wordt Bileam tegengehouden door een engel die daar staat als tegenstander (satan) (Numeri 22:22). Soortgelijk gebruik van het woord 'satan' zien we in Job, de Psalmen en Zacharia. Slechts in het Nieuwe Testament wordt Satan de gevallen engel en de tegenstander van God.

Bron: http://www.aethernet.nl/index.php?topic=347.0
(gepost door "Astral.be" op 17 okt 2005)

Referenties

Ina Belderis, Licht op Lucifer, Tijdschrift Sunrise, 1997

Wikipedia, nederlandstalig

Engelstalig / internationaal

Duitstalig

 

NB Deze hyperlinks werkten op 8 oktober 2008.
Stuurt u een mailtje wanneer ze niet meer werken?

Spel: december 2006
Pagina: oktober 2008
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Huidig adres: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk