Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Kerstspelen
 
Menu Wonderwol leeg
De wonderwol:
synopsis
fotoverslag
YouTube-venster
de wolwensen
- wiegeliedje:
     Honderd schapen
- leestekst:
     Geweldig is God
alle downloads 
Zie ook:
Lied: Glo-oo-oo-ooria
Papyrus: volkstelling
Techniek: vleugelbouw 
Zoek in Kinderkerk

 

Herder Riekie leest uit het BoekGeweldig is God

Geweldig is God!
Hij maakte de aarde.
Hij maakte de aarde in zeven dagen.
Hij maakte heel de aarde, en hij begon met het licht.

Geweldig is God!
Hij maakte de mens.
Hij maakte man en vrouw.
Hij maakte hen mooi en Hij maakte hen wijs.

Geweldig is God!
Hij maakte de liefde.
De liefde die zegt: ik zorg voor jou
ik zorg voor iedereen, altijd, overal.

Maar de mensen vergeten de liefde
ze zorgen niet, maar ze haten
ze delen niet, maar ze stelen
ze zingen niet, maar ze schelden

En de wereld verbleekt
Waar is de warmte?
Waar is het licht?
Wat blijft, is een donkere, koude nacht.

Geweldig is God!
Hij stuurt de Messias,
redder van mensen,
koning van vrede,
die ons leren zal wat liefde is.

Geweldig is God!
We zullen blij zijn
we zullen zingen,
want Zijn licht zal ons verwarmen
in de donkerste, koudste nacht.

Toelichting

Deze tekst is geschreven voor het spel De wonderwol, maar wellicht breder bruikbaar. Ze is niet een hertaling van een specifieke passage uit het Eerste Testament, maar probeert wel de sfeer van de psalmen te benaderen, in voor kinderen begrijpelijke woorden. De laatste twee regels slaan de brug naar het oppervlaktethema van De wonderwol: warmte brengen in de koudste nacht.

In het spel functioneert de tekst uit 'het Boek' ook als tegenpool van het YouTube-venster, waarin de realiteit van de dag te zien is. In hun commentaren praten de herders de oude tekst en de nieuwe gebeurtenissen aan elkaar vast.

In enkele andere kerst- en paasspelen wordt ook de verbinding met de Bijbel op deze manier gelegd; het meest recente voorbeeld is de tekst van Johannes in het paasspel De weerzienweg. Zie ook het visioen van EzechiŽl (o.a. gebruikt in De nieuwe morgen).

In de spelen lezen we de teksten uit bruine inlegvellen in de oude bijbel die altijd in de kerk ligt.

Tekst: december 2007
Deze pagina: november 2008
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Huidig adres: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk