Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
flexibel gerekt achtergrondplaatje Klik voor 1024 pix brede versie flexibel gerekt achtergrondplaatje
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Paasspelen
 
Menu Een ander soort van stoet leeg
Een ander soort van stoet:
1. De hoofdman
2. De koning
3. Het licht
Muziek
Fotoverslag
alle downloads 
Zie ook:
Palmpasen
De steen voorbij
Zoek in Kinderkerk

 
Deze rubriek is in ontwikkeling.
Heeft u vragen, stel ze gerust.

Een ander soort van stoet

Drie intochten met kinderen in de veertigdagentijd

Voor de veertigdagentijd van 2005 schreven Hendrik Jan Bosman  en Willibrord Huisman een lied/spel dat drie maal de vorm heeft van een intocht met een keerpunt. Eva Huisman maakte de tekeningen.

In de Studentenkerk zijn de eerste en de tweede intocht gehouden als onderdeel van gewone zondagse diensten, na de eerste lezing; de derde werd de kinderpaasviering. De kinderen 'doen' de optocht onder leiding van één of twee volwassenen (de hoofdman, Petrus, Maria Magdalena), terwijl de ouders en het koor de erehagen vormen en zwaaien en zingen.

In de voorafgaande kindernevendiensten werd het geheel voorbereid; zo gingen de oudere kinderen op Internetonderzoek uit naar het leven en uiterlijk van Romeinse soldaten, terwijl de jongere lansen, speren en schilden maakten.  Ook de intochten zelf werden terdege geoefend: het marcheren als Romeinen, en het wisselen van de jassen met Palmpasen.

Een ander soort van stoet kan aldus ook dienen als basis voor een paasproject voor school. Misschien zijn er op uw school meer mogelijkheden om de kinderen actiever met de muziek te laten werken: indien ze de tijd hebben, kunnen ze een deel van de teksten uit het hoofd leren, en dan gaat het weer beter om de teksten met hen te bespreken.

Mocht u in uw gemeenschap op één of andere manier gebruik maken van dit materiaal, dan stellen we uw verslagje, misschien ook met wat foto's, bijzonder op prijs!

Klik voor een pagina met de grote foto's
Romeinenstoet Eva Huisman 2005 Klik voor vergroting

1. De intocht van de hoofdman

De eerste intocht is die van de Romeninen, enkele weken voor Pasen. 

Alle kinderen worden soldaat. De stoet komt trots binnengemarcheerd, over een rode loper, onder leiding van de hoofdman. Het volk juicht: Ave! De keizer!

Tot hij bij het kruisbeeld hoort: 'Mijn God, waarom laat je mij in de steek' .

Van deze intocht bestaat een fotoverslag.
Petrus met Haan Eva Huisman, 2008 Klik voor origineel

2. De intocht van de koning

De tweede intocht is die van Jezus met Palmpasen.

De kinderen lopen binnen in een soort processie waarbij ze hun jassen op de grond leggen, waar Jezus denkbeeldig overheen loopt. Dit alles onder leiding Petrus.

Het volk langs de weg zwaait met palmtakken en zingt, zoals we gewend zijn: Voor God, Hosanna!

Tot Petrus bij het kruis staat en de haan hoort kraaien.

Soldaat voor graf Eva Huisman 2005 Klik voor vergroting

3. De intocht van het licht

De derde intocht is die van het licht van de verrezen Jezus, met Pasen.

De kinderen zijn weggejaagd door de soldaat en weten niet hoe het verder moet.

Tot Maria Magdalena haar naam hoort roepen. 

In vier etappes hebben we deze intocht gelopen in de paasviering 'De steen voorbij'.

Bestand

Omvang

Formaat (zie toelichting)

Bevat

Script_DrieIntochten.doc  
dd 27 feb 2005 
57 kB
Word2000 tekst
Werkversie dd 27 feb 2005 van de 3 intochten:
- analyse, script, liedteksten, spelteksten
Ptt_Stoet_1.doc 
Ptt_Stoet_1.pdf 
635 kB
88 kB
Word2000 met MSDraw
PDF

De intocht van de hoofdman:

A. Couplet 1, 2, 3, en 6: partituur piano vierhandig
B. Couplet 4 en 5: koor vierstemmig a capella
C. Volkszang groot
D. Volkszang 8 cm breed gezet voor in liturgieblad
E. Melodie met baslijn (makkelijk speelbaar op piano)
Ptt_Stoet_2.doc 
Ptt_Stoet_2.pdf 
471 kB
89 kB
Word2000 met MSDraw
PDF

De intocht van de koning

Als boven A-D, andere tekst.
De begeleiding is nu piano + klokkenspel
Ptt_Stoet_3.doc 
Ptt_Stoet_3.pdf 
594 kB
70 kB
Word2000 met MSDraw
PDF

De intocht van het licht

Als boven A-C, andere tekst.
De begeleiding is nu piano + klokkenspel
Het orgel speelt de  'stille versie' (= couplet 4 en 5).
Uitnodiging2005mar.doc
122 kB
Word2000 met MSDraw
en afbeeldingen
Afdruk van uitnodiging aan kinderen; klik voor 100% weergave Uitnodiging zoals 4 maart aan de kinderen gezonden;
zie evt. de schermafbeelding ervan.
U kunt al het materiaal van deze website gebruiken in uw eigen gemeente of school,
indien u tenminste www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk als bron vermeldt; zie het colofon.
We stellen uw bevindingen, reacties en foto's bijzonder op prijs.
Maart 2005
Pagina: Januari 2008
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Huidig adres: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk