Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Paasspelen
 
Menu Een ander soort van stoet leeg
Een ander soort van stoet:
1. De hoofdman
2. De koning
3. Het licht
Muziek
Fotoverslag
alle downloads 
Zie ook:
Palmpasen
De steen voorbij
Zoek in Kinderkerk

 
Deze rubriek is in ontwikkeling.
Heeft u vragen, stel ze gerust.

Een ander soort van stoet - de koning

De burgers van Jeruzalem (i.c. de ouderen) zijn langs de poortweg te hoop gelopen om de nieuwe koning te verwelkomen.

Klokkenspel en piano zetten de vriendelijke, wiegende muziek in waar elk ezelsveulen op lopen kan. Uit de zijdeur komen de kinderen die hun jassen op de grond leggen en Jezus er overheen laten lopen. Petrus gaat hen voor.

Het volk zingt  uitgelaten de eerste drie coupletten, zwaaiend met palmtakken. 

Zwaai met je takken, de jassen op de grond!
Jezus komt binnen, we roepen in het rond:
Voor God Hosanna, - hij redt en maakt ons vrij
Voor God Hosanna! - van harde heerschappij

Hup met de beentjes, dans vrolijk over straat!
Hier komt een koning, die vrede brengen gaat
O wees gezegend, - die komt in naam van God 
O wees gezegend! - vandaag kan niet kapot!

Klap in je handen, en zing het hoogste lied!
Petrus, naar voren, vertel ons wat je ziet.
Wat nu? H Petrus, - laat weten wat je hoort:
Wat nu? H Petrus! - is hij al door de poort?

De burgers lopen achter hen aan en vormen een grote kring om het verhoog, opdat zij Petrus goed zullen kunnen horen. Het koor en de piano maken deel uit van de kring.

De kinderen leggen hun jassen aan de voet van het kruisbeeld en gaan zitten. 

Petrus met Haan, Eva Huisman 2008; klik voor vergrotingIntocht van de koning / het ezeltje / de kinderen / de jassen

De 22 leerlingen leggen hun jassen op de grond.
Zo hoeft Jezus' ezeltje niet door het stof te lopen. 
Zo'n intocht doen we elk jaar in de Kinderkerk.

Petrus:

Wat ik hoor, vragen jullie? Wat denk je? Juichende mensen, natuurlijk! Ze dansen en we zingen voor de Koning van de vrede. Prachtig allemaal. Alleen word ik er wel een beetje ongemakkelijk van. Want ik moet denken aan hoe het is afgelopen met die Koning.

We zaten met zijn allen om de tafel, nog n laatste keer. We waren bang om wat er komen ging. Ik zei: 'Jezus, maak je geen zorgen! Wat er ook gebeurt, ik blijf bij je!' Hij keek me aan. Een beetje droevig. Toen zei hij: 'Lieve, beste Petrus, je weet niet wat je zegt. Het gaat gevaarlijk worden, vannacht nog. En dan rennen jullie allemaal bij me weg.' Ik werd boos en verdrietig. 'De anderen misschien,' riep ik, 'maar ik toch niet!' 'Ja, ook jij, Petrus. Nog voordat de haan gekraaid heeft, wil jij al niet meer bij me horen.'

Ik geloofde er niets van. Maar hij heeft wel gelijk gekregen. Die nacht hebben de Romeinen hem gevangen genomen. Ik liep vlak achter ze aan, want ik moest en zou bij Jezus blijven. Ook al kon ik niks voor hem doen. We kwamen in het fort van de Romeinen. En op de binnenplaats sprak iemand me aan. Een meisje. Ze zei: 'He, jou ken ik! Jij hoort toch bij die Jezus, die ze hier net binnenbrengen?' Ik schrok. Straks werd ik ook nog gevangen! En voor ik het wist, zei ik: 'Jezus? Nee hoor, daar hoor ik niet bij. Ik weet niet eens wie het is!'

Geluid van kraaiende haan

Zo is het gebeurd. En dat maakt me ongemakkelijk. Want kijk, deze optocht hier is n wel prachtig, maar hoe zouden we ons morgen voelen? Of over een week? Lopen we dan nog steeds achter Jezus aan? Kunnen we niet beter een beetje minder stoer doen? Dat past ook beter bij hm. Hij is niet zo'n optochtenmens. Hij is ook eigenlijk een heel ander soort koning, denk ik weleens. Laten we maar liever stil zijn. 

Petrus gaat nu ook zitten. 

Verlaten kruis met jassen

Het koor zingt couplet 4 en 5 vierstemmig a capella, zeer verstild.

Laat al die takken, en doe maar weer gewoon.
Raap op die jassen, en klop ze maar weer schoon. 
Naar huis! 't Is over  - met deze koningsstoet
Naar huis! 't Is over! - dit paste niet zo goed

Ga van de straten, verlaat het grote plein
Zo'n soort van koning wil Jezus toch niet zijn?
Geen kroon, geen leger, - niet op een troon van goud 
Geen kroon, geen leger! - maar vriendelijk en trouw

Het laatste couplet wordt weer door iedereen gezongen, opnieuw met klokkenspel en piano.

Blijf bij elkaar nu, ook midden in de nacht
Straks komt de morgen, houd goede moed en wacht.
Sta op. Niet bang zijn, - een lange, stille week
Sta op. Niet bang zijn! - tot licht het donker breekt.

Later toch heus wel palmpasens hoor!

Tekst: Hendrik Jan Bosman, februari 2005
Pagina: januari 2008
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Huidig adres: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk