Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Kerstspelen
 
Menu De sterrenvolgers leeg
De sterrenvolgers
- synopsis 
- script 
- driekoningenliedje 
- sterbouwtechniek 
- verslag 
verhalen:
- De wijn van Kana 
- Een zonnetje uit de hemel 
- Waarvoor komen jullie?
gemaakt:
- de sterrenwensen 
- gemuisde sterren 
Zie ook:
- artikel Vieren
- foto's Dokkum 2005
- Koning zonder kroon
Zoek in Kinderkerk

De wijn van Kana

Het is feest in Kana: een bruiloft. Een man en een vrouw gaan trouwen, en iedereen is uitgenodigd. Een prachtig feest. Met goeie muzikanten!

Jezus is er ook. Hij mag mee met zijn moeder Maria.

De mensen drinken wijn en hebben plezier. Ze dansen op de muziek.

Maar dan wordt het ineens stil.
Wat is er aan de hand?
De wijn is op! En het feest is nog in volle gang!

Iedereen moppert en mort.
Sommige mensen krijgen ruzie.
De muzikanten spelen vals.

De bruid en de bruidegom weten niet wat ze doen moeten.
Ze vragen Maria om hulp.

Maria zegt: "luister maar naar mijn zoon Jezus. Die brengt vrede."

Jezus zegt: "doe maar water in de lege wijnflessen. Gewoon water. En dan schenk je dat aan de gasten."

De bruid en de bruidegom doen wat Jezus zegt. Ze doen water in de lege wijnflessen en schenken dat in de glazen van de gasten.

De gasten drinken ervan.

"Deze wijn is duizend keer beter dan de allerbeste wijn die ik ooit gehad heb!" roept er een.

En meteen is het over met de ruzie.
Niemand moppert meer.
De muzikanten spelen nieuwe muziek en iedereen danst van vreugde.

De bruid en de bruidegom vragen aan Maria hoe Jezus dat nou deed met dat water.

"Waar Jezus komt, wordt alles anders," zegt Maria.
"Water wordt wijn. Oorlog wordt vrede. Donker wordt licht."


Toelichting

Bij De wijn van Kana behoort een spiegelverhaal Een zonnetje uit de hemel.  Beide verhalen gaan over een metamorfose die een verandering ten goede teweeg brengt. Deze metamorfose is het thema van het kerstspel De sterrenvolgers: de koningen zetten hun kroon af, maken er iets anders van, dat iedereen ten goede komt. 

Daarbij moet gezegd worden dat de originele tekst van Johannes nogal ruim ge´nterpreteerd is om dit aspect er uit te lichten (in het origineel staat niets over het feestvreugdeverhogend effect van de nieuwe wijn). 

In het spiegelverhaal zijn het de ballon van Martijn en de flippo van Liesje die dankzij Liesje's ingreep het licht laten terugkeren.

Anno 2000 wist elk kind wat een flippo was; nu, anno 2008, weet alleen van Dale het nog. 

"Rond schijfje van gelamineerd karton met daarop getekende figuren (in de jaren 90 o.m. populair als verzamelobject voor kinderen en als hulpmiddel bij het doen van spelletjes". 

We zoeken naar een eigentijds equivalent. Flippo vervangen door kartonnetje, dat kan niet, want een flippo was kostbaar voor een kind in 2000.

Bruiloft te Kana

Op de derde dag werd er een bruiloft gevierd te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 

Toen de wijn opraakte, wendde de moeder van Jezus zich tot Hem en zei: 'Ze zitten zonder wijn.' Jezus antwoordde: 'Wat hebben ik en u daarmee van doen, Vrouwe? Mijn uur is nog niet gekomen.' 

Zijn moeder zei tegen de dienaren: 'Wat Hij u ook beveelt, doe het maar.' 

Nu stonden daar zes stenen waterbakken ten behoeve van het Joodse reinigingsgebruik, elk met een inhoud van twee tot drie metreten. 'Doe die bakken vol water,' beval Jezus hun. Ze deden ze vol water, tot de rand toe. Vervolgens zei Hij: 'Schep er nu wat uit en breng het naar de tafelmeester.' 

En ze deden het. De tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden, maar wist niet waar die vandaan kwam; de dienaren die het water geschept hadden wisten het wÚl. 

De tafelmeester riep dus de bruidegom en zei: 'Iedereen schenkt toch eerst de beste wijn, en de gewone pas wanneer er al flink gedronken is. Maar u hebt de beste wijn bewaard tot het laatst!' 

Dat was het begin van Jezus' tekenen, te Kana in Galilea. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.

Johannes 2, 1-11, Willibrordvertaling
Tekst: december 2000
Pagina: november 2001
Toelichting: november 2008
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Huidig adres: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk