Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Kerstspelen
 
Menu De sterrenvolgers leeg
De sterrenvolgers
- synopsis 
- script 
- driekoningenliedje 
- sterbouwtechniek 
- verslag 
verhalen:
- De wijn van Kana 
- Een zonnetje uit de hemel 
- Waarvoor komen jullie?
gemaakt:
- de sterrenwensen 
- gemuisde sterren 
Zie ook:
- artikel Vieren
- foto's Dokkum 2005
- Koning zonder kroon
Zoek in Kinderkerk
Ster buigt voor de kinderen

Kinderen & ster in vrolijk gesprek

De sterrenvolgers: verslag 2000

Verloop van de viering

Deze kinderkerst verliep zoals verwacht: er kwamen ongeveer honderd kinderen, we bleven binnen het tijdsschema, het effect van de sterren was overweldigend, etcetera. 

Technisch deden zich geen noemenswaardige problemen voor; hoogstens bleek dat we toch wel erg weinig met het licht uit de voeten konden: het was f de sfeervolle, maar vrijwel duistere kaarsverlichting, f de complete plafondverlichting. De geflitste foto's zijn deels in het duister op de gok gemaakt (en naderhand op allerlei wijzen geretoucheerd). 

Het effect van de lichtgevende sterrenhemel was overigens in alle gevallen prachtig (wat ook de aansluitende nachtdienst nog ten goede kwam). In lamplicht kwam de grote ster wel aardig uit de verf, maar bij kaarslicht was hij vooral mysterieus. Idealiter had de ster zelf licht moeten uitstralen.


Geschenkaanbieding. Ster & andere koningen kijken toe

Nogmaals Melchior met geschenk

Inhoudelijk

Voor deze viering hebben we zoveel mogelijk de kinderen bij de voorbereiding betrokken. De meeste kindernevendiensten in november en december hadden al op het thema betrekking, en dit leverde veel goede ideen voor de kerstviering. Zo is het lumineuze idee om de sterren van de kronen te maken bedacht door n van de kinderen.  Ook kregen de ingeschreven kinderen van te voren een uitnodiging met het liedje toegezonden - dat sommigen dan ook al aan het begin van de viering meteen meezongen.

Het aardige van de gemaakte wensen is dat ze die nacht nog door vele volwassenen bekeken zijn en twee weken later weer door een aantal kinderen zelf. Uit de wensen blijkt dat de kinderen hun taak best serieus nemen, ook al hebben ze er maar een paar minuten voor. Het idee om de kinderactiviteit (knutselen) ook een inhoudelijk aspect te geven (wens bedenken en verwoorden of verbeelden) is iets om vast te houden voor komende kindervieringen.

Logistiek

Deze viering behelsde een niet mis te verstane hoeveelheid voorbereidend knutsel-, bouw- en regelwerk, waar we ons, achteraf gezien, op verkeken hebben. Uiteindelijk is echter alles goed gekomen. 

Liedje

Met Driekoningen zijn Eva en twee vriendinnen inderdaad met het nieuwe liedje langs de deur geweest. Met groot succes; bepaald het tegengestelde van de nogal mistroostige tocht in 'Waarvoor komen jullie' (overigens een verhaal dat de kinderen erg mooi vonden, maar dat we vanwege de lengte niet in de kerstviering gebruikt hebben).

Aanbevelingen

Wie met deze viering aan de slag gaat, doet er goed aan om van te voren zorgvuldig te doordenken hoe de vele 'special effects' geregeld moeten worden. Het gaat immers bij uitstek om de visuele aspecten: een schitterende, bewegende, sprekende ster, en vervolgens per kind een ster die aan een voordien donkere hemel gaat stralen. Wellicht zijn met wat creativiteit alternatieven te verzinnen waardoor met minder werk toch de boodschap over kan komen. 

Spel: december 2000
Pagina: november 2001
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Huidig adres: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk