Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Kerstspelen
 
Menu De sterrenvolgers leeg
De sterrenvolgers
- synopsis 
- script 
- driekoningenliedje 
- sterbouwtechniek 
- verslag 
verhalen:
- De wijn van Kana 
- Een zonnetje uit de hemel 
- Waarvoor komen jullie?
gemaakt:
- de sterrenwensen 
- gemuisde sterren 
Zie ook:
- artikel Vieren
- foto's Dokkum 2005
- Koning zonder kroon
Zoek in Kinderkerk
Ster maken

Ster maken

De sterrenvolgers: synopsis

Opzet en doelgroep

Deze viering is opgezet voor de ongeveer 100 kinderen van de basisschoolleeftijd die naar de kinderkerst van de Nijmeegse Studentenkerk komen. De belangrijkste kenmerken van deze vieringen zijn inmiddels een kinderactiviteit in de viering zelf, en veel aandacht voor de visuele aspecten. Daarnaast is er altijd een nieuw liedje dat de kinderen ter plekke leren. In deze viering hebben bovendien drie kinderen een toneelachtige rol gespeeld.

Thematiek

Centraal staat het verhaal van de drie koningen met hun ster, vermengd met het volksgebruik om als driekoningen verkleed langs de deur te gaan en zingend een wens te brengen. De ster brengt de mensen naar de Verlosser en brengt dus in zekere zin zelf het goede nieuws naar de mensen. De drie koningen trekken namens de mensheid op weg naar het Licht. Als ze daar aankomen, weten ze dat het Licht een kind is dat vrede brengen zal. Ze groeten Maria en Jozef en spreken hun beste wens uit: vrede, veel meer waard dan mirre, wierook, goud, of duizend koningskronen. Maar daarna verdwijnt de ster. Hoe moet dat nu verder? Een zwarte hemel? Geen wegwijzer naar Gods Kind meer? De koningen maken van hun kroon ieder een ster met ieder een eigen wens. Als de grote ster weg is, zullen deze sterren met z'n allen de weg wijzen.

Inhoud en aanpak

De viering begint met drie koningen die een ster gezien hebben. In hun boeken vinden ze een verwachting van de komst van het licht, aangekondigd door de ster. Ze gaan de ster volgen. En dan verschijnt de ster ook aan de kinderen: zeer groot, bont, en lopend. De ster loopt de koningen vooruit, de kerk rond. Daarbij fluit en zingt hij het driekoningenliedje. Nog twee maal stoppen ze vooraan in de kerk, waar de koningen een kampvuur maken en elkaar een verhaal voorlezen: een verhaal over Jezus (De wijn van Kana) en een spiegelverhaal van nu (Een zonnetje uit de hemel). Tenslotte komen ze bij de kerststal, gevolgd door alle kinderen, die ook een kroon dragen (die hun aan het begin van de viering op het hoofd is gezet). Aldaar brengen zij hun groet en hun wens. 

Lege hemel

Zonder sterren is de hemel wel erg leeg

Dan meldt de ster dat zijn werk gedaan is en dat hij nu verder moet het heelal in. Maar Maria maakt bezwaar; dat gaat zomaar niet, een lege hemel achterlaten (er hangt een enorme lap landbouwplastic achter de kerststal). Kunnen de kinderen het verder doen, wegwijzen naar het Licht? De ster legt uit waar een ster uit bestaat: een wens, glans, en stralen. Ja, de kinderen willen wel nieuwe sterren maken, maar waarvan? Gebruik je kroon, suggereert Jozef. En handig als hij is, legt hij meteen uit hoe.

De kinderen bouwen hun kroon om tot ster, schrijven of tekenen er hun eigen wens op en hangen die aan het firmament. Maria bedankt hen hartelijk. De kinderen zingen en hun ster gaat schijnen (doordat er lichtjes in het firmament aan gaan) Wat staat er op die nieuwe sterren, vraagt de grote ster. Sommige kinderen vertellen wat ze erop gezet hebben. De ster is helemaal blij want nu kan hij met gerust hart verder. Bij een laatste keer zingen verlaat hij de kerk (om daarna voor de koffie weer terug te komen natuurlijk). Het firmament met lichtende sterrenwensen blijft hangen voor de nachtdienst.

Rollen

De drie koningen worden gespeeld door oudere kinderen (8 of 9 jaar). Zij hebben geen tekst maar wel kleren en kronen en geschenken. Ook hebben ze boeken waaruit ze wijsheid halen over de ster en waaruit ze elkaar mime voorlezen. Tegelijkertijd wordt door volwassenen in verhaalstijl voorgelezen wat ze doen, en voorgelezen wat ze lezen.

De kinderactiviteit wordt in toneelvorm ingezet en afgerond. Het zijn twee driegesprekken tussen Maria, Jozef en de ster. De drie koningen hebben geen tekst, behalve hun groet, als ze bij de stal aankomen.

De ster spreekt waar nodig de kinderen rechtstreeks aan en zingt met hen. De teksten van de ster kunnen kort zijn omdat er veel in de voorgelezen verhalen gestopt kan worden. De ster heeft een liedje dat hij fluit & zingt en dat hij gaandeweg aan de kinderen leert. Dat liedje is een driekoningenliedje, dat de kinderen desgewenst op 6 januari aan de deur kunnen zingen.

Muziek

De speeldoos

Koning draait speeldoos

Aan het begin van de viering zingen we enkele traditionele liedjes om in de sfeer te komen. Verder wordt alleen het driekoningenliedje gebruikt: de ster fluit het solo en zingt het solo; daarna zingt iedereen mee en begeleidt de piano. De pianobegeleiding ondersteunt vooral de 'gang' van het lied. Een van de koningen heeft als geschenk een programmeerbare muziekdoos die het liedje spelen kan.

Deze speeldoos is helemaal niet essentieel voor deze viering, maar omdat we hem toch hadden was het wel een mooie kans om een echt bijzonder geschenk te brengen: het geluid is betoverend. De doos bevat een mechaniek dat in het Utrechtse Museum van Speelklok tot Pierement is gekocht. Dit is gemonteerd op een zelfgebouwde houten klankkast. Door het mechaniek gaan ponskaarten, op dezelfde wijze als in een draaiorgel. Zo'n ponskaart kan men zelf ponsen. Het driekoningenliedje is zo geschreven dat het op deze speeldoos kan worden uitgevoerd.

Enscenering

- Een wandelende ster, schitterend en groot
- Veel kaarsjes op het verhoog waar de drie koningen spelen
- Een kerststal die aanvankelijk niet opvalt
- Een firmament dat aanvankelijk slechts zwart en donker is
- Piano
- Kleding voor Maria, Jozef, drie koningen, ster
- Houtblokken voor haardvuur, looplamp
- Wat boeken voor bibliotheeksuggestie
- Geschenken van 2 koningen
- Speeldoos met liedje in kartonstrook geponst.


Draaiboek

 

duur

doen

Requisiten, regie

muziek

5
Welkom, kerstliedjes
Kaarsjes langs verhoogrand en op het kruis, koningen zitten al
Pianobegeleiding,
Jos dirigeert
2
Koningen in studeerkamer
Boek van het begin
Krukjes, de oude bijbel,
geschenken staan klaar
 
2
Eerste rondgang;
Ster verschijnt vanuit achterin de kerk;
koningen volgen.
krukjes weg; kampvuur aanleggen
Liedje 2x op sopranino
4
Koningen in eerste kampement
De wijn van Kana
Kampvuur gaat aan,
Kijkbijbel
 
2
Tweede rondgang: ster gaat vooruit, koningen volgen.
Kampvuur weg, bankjes
Liedje 3x solo gezongen
6
Koningen in tweede kampement
Een zonnetje uit de hemel
Kinderboek
 
4
Derde rondgang: alle kinderen volgen
Bankjes weg, kaarsjes langs verhoogrand weg, licht aan bij kerststal
Liedje 3x allen met piano
5
Aankomst bij Kerststal,
- aanbieden geschenken
- sterverdwijningsproblematiek
 
Liedje 1x op speeldoos
15
Kinderwerk
Groot licht aan,
ladders voor sterbevestiging
 
1
Bedanken door Maria
Alleen licht bij kerststal
 
3
Zingen & lichtjes aan
Firmament aan
Liedje allen met piano
3
Bespreken van wensen;
Stervertrek
 
 
3
Zingen & Sterverdwijning
 
Liedje allen met piano

 

Spel: december 2000
Pagina: november 2001
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Huidig adres: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk