Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Kerstspelen
 
Menu De sterrenvolgers leeg
De sterrenvolgers
- synopsis 
- script 
- driekoningenliedje 
- sterbouwtechniek 
- verslag 
verhalen:
- De wijn van Kana 
- Een zonnetje uit de hemel 
- Waarvoor komen jullie?
gemaakt:
- de sterrenwensen 
- gemuisde sterren 
Zie ook:
- artikel Vieren
- foto's Dokkum 2005
- Koning zonder kroon
Zoek in Kinderkerk
Bekroonde kinderen

Melchior brengt geschenk

De sterrenvolgers: script

Onderstaand script bevat de teksten en regieaanwijzingen die gehanteerd zijn voor de kinderkerstviering "De sterrenvolgers", Kerstmis 2000 in de Studentenkerk Nijmegen. 

Zie verder de synopsis.


1. De koningen in hun studeerkamer

De drie koningen zitten in hun studeerkamer gebogen over stapels boeken.

Verteller

Lang geleden waren er drie wijze koningen.

Ze hadden prachtige namen: Balthazar, Kaspar, en Melchior.

Die koningen zouden al lang vergeten zijn,
als ze niet iets hl bijzonders gezien hadden.

Een ster.

Een grote, prachtige ster.
Een ster die er eerst niet was.
Een ster die anders was dan alle andere sterren.

"Die staat daar niet zomaar" zei Balthasar.
"Die ster betekent iets," zei Kaspar.
"Iemand moet die ster gestuurd hebben," zei Melchior.

En dus waren ze in hun boeken gaan kijken
waarom die ster daar stond,
wat die ster betekende,
en wie hem gestuurd zou hebben.

Balthasar vond het antwoord in het Boek van het Begin.

Balthasar slaat een dik, oud boek open.

Voorlezer

Eerst was er de geest van God.

En God riep: "Licht!"
en er was licht.

Het licht was er voor de mensen.
Maar die keken meer naar zichzelf.
En het licht ging onder.

Zo was het en zo is het en zo zal het blijven.

Totdat God de ster van de liefde zal zenden;
Wie die ster volgt, zal het licht vinden.

Verteller

De drie koningen wisten genoeg.
Ze pakten hun spullen en gingen op weg.
Op weg naar het licht van God.
De ster van de liefde zou hun de weg wijzen.
De goede weg, dat wisten ze zeker.

De drie koningen stappen op en lopen naar achter in de kerk. Daar begint de (dan nog onzichtbare) ster zijn liedje te fluiten. Langzaam komt de ster naar voren, de koningen er achteraan, totdat ze weer vr in de kerk zijn.


Koningen bij het kampvuur

De drie koningen bij het kampvuur

2. De koningen in hun eerste kampement

Tijdens de rondgang is de bibliotheek verwijderd en vervangen door wat verspreid liggende houtblokken. Achter een daarvan ligt een nog uite looplamp. De drie koningen gaan op de grond zitten. Ze leggen hun spullen naast zich neer. Ze stapelen de houtblokken op en terwijl de verteller vertelt gaat de lamp aan.

Verteller

Na een lange dag reizen moesten de koningen uitrusten.
Ze maakten een vuurtje.

Ze spraken over het licht dat ze zouden vinden.
Dat moest wel een Koning zijn,
met zo'n schitterende ster.

Maar wat voor koning dan?

Kaspar las voor uit het Boek van het Goede Nieuws.

Kaspar slaat de Kijkbijbel open. 

Voorlezer leest het verhaal De wijn van Kana voor.

Verteller:

Nu wisten de koningen naar wie ze op weg waren:

naar de Koning van de Vrede,
die Jezus genoemd wordt,
en dat betekent: God redt.

Snel gingen ze verder;
de ster van de liefde wees hun de weg.

Tijdens het lezen van het verhaal is de ster langzaam verschoven, zodat deze nu weer een eindje de kerk in staat. De driekoningen stappen op en volgen de ster. die nu het liedje alleen zingt, solo. Opnieuw gaan ze een rondgang achter door de kerk tot ze weer vooraan zijn.


Op weg

De drie koningen gaan op weg

3. De koningen in hun tweede kampement

Tijdens de rondgang is het kampvuurtje verwijderd en vervangen door een bankje. De drie koningen gaan erop zitten.

Verteller:

Na de tweede dag waren de koningen opnieuw erg moe.
Ze moesten even rusten.

Maar ze wilden ook wel weten, 
hoe het verder zou gaan met die Jezus, 
de Koning van de Vrede.

Brengt Jezus alleen vrede in Kana, aan die bruiloftsgasten?
Of zou het Goede Nieuws voor de hele wereld bedoeld zijn?

Melchior las voor uit het Boek van vandaag.

Melchior slaat een gewoon kinderboek open. Het verhaal 'Een zonnetje uit de hemel' wordt voorgelezen.

Voorlezer leest het verhaal Een zonnetje uit de hemel voor.

Verteller

Nu wisten de koningen dat het licht niet alleen voor hen kwam.

Het licht van Jezus komt voor altijd,
voor alle mensen.

En de mensen die het zoeken, die zullen het vinden.

En toen zagen ze dat alle kinderen eigenlijk ook driekoning zijn.
Ze vroegen hun om met hen mee te gaan
en ook de ster van de liefde te volgen
die de weg wijst naar het licht van de wereld.

De koningen stappen op. Achter hen aan volgen de kinderen, ieder met een kroon op. De piano zet in en de ster vraagt of iedereen meezingt. Het liedje klinkt drie keer.


Jos & Riekie & plastic Kindeken

De Heilige Familie

4. Bij de kerststal

Deze keer loopt de ster door tot bij de kerststal. Hij gaat met zijn rug tegen het zwarte firmament staan. De driekoningen lopen door tot vlak vr Maria en Jozef. Ze wachten tot alle kinderen om hen heen zijn gaan zitten (op aanwijzing van de ster).

Melchior: Sjaloom!

Balthasar: Salem!

Kaspar: Saluu!

Maria knikt nederig. De drie koningen knielen voor het Kind en geven hun geschenken. Het laatste komt het kado van Melchior: dat is de speeldoos. Maria vraagt wat het is, Melchior plaatst de speeldoos op een bankje en draait het liedje een keer.

Ster: Welnu, mijn werk is gedaan. 
Ik heb de weg gewezen naar het Licht.

Het Licht, dat is dat kleine kindje in de voerbak. 
Zijn naam is Jezus, dat betekent "God redt", want hij brengt vrede.

Alle volkeren van de wereld heb ik naar het Licht gebracht. 
Ik zie hun koningen, want ik zie hun kronen. 
Wel duizend!

Mijn werk is gedaan, nu kan ik weg.

Maria: Maar... maar Ster! Hoe moet dat nu?
Hoe vinden de mensen dan de weg, zonder jou?
En hoe kun je nu zo'n zwarte, lege hemel achterlaten?
Zonder sterren die de weg wijzen naar het goede nieuws?

Ster: De mensen moeten zelf het goede nieuws verder vertellen.
Want dit nieuws is alleen goed als het doorverteld wordt.

Maria: Maar mensen kunnen dat toch helemaal niet zoals jij!

Ster: Jawel, veel beter zelfs.

Jozef: Als die mensen nu eens zelf een ster maken.

Maria: Een ster maken? Waarvan dan?

Ster: Van goede wensen.
En daarom heen glans.
En dan ga je vanzelf stralen.

Maria: Die goede wensen, dat kunnen ze wel.
Maar die glans... en dat stralen...

Jozef: Ik weet het! Al die kronen! 
Daar kun je prachtige sterren van maken! 
Met een wens in het midden.

Ster: Natuurlijk. En dan zorgen we samen dat ze gaan stralen.

Maria: Dat zou mooi zijn:
Duizend kronen, duizend sterren, duizend wensen.
Vrede, duizendvoud.

Jozef laat zien hoe je een ster tot kroon ombouwt met een wens in het midden. 


Drie Wensmakers in actie

Drie Wensmakers in actie

5. Kinderactiviteit

De kinderen gaan aan de slag (op tafels ligt het materiaal al klaar). Ze brengen hun sterren naar voren als ze klaar zijn. De sterren worden aan het firmament bevestigd.


6. Maria bedankt de kinderen

De kinderen komen weer allemaal op de vloer voor de kerststal zitten. De ouders staan er nu omheen.

Maria: Maar, maar kinderen, wat hebben jullie dat prachtig gemaakt. 
Zoveel sterren met zoveel wensen erin!
Dankjewel hoor.
En dan die prachtige glans...

Jozef: Ik vind het ook geweldig hoor, dat jullie zo maar je kroon hebt opgegeven.

Maria: Maar Ster, je zei toch dat sterren vanzelf gaan stralen?

Ster: Jazeker wel.
Niet met mirre, wierook, goud,
niet met koningskronen,
maar met vrede, duizendvoud.

Laten we dat eerst maar eens gaan zingen.

Onder directie van de ster wordt het liedje gezongen, totdat het mooi genoeg klinkt. Geleidelijkaan gaan de lampjes in de sterren aan. Oh en Ah.

Maria bekijkt een aantal sterren en leest voor wat er op staat. Waar nodig vraagt ze de kinderen om toelichting. Ten slotte bedankt ze nog een keer..


De Ster kan nu wel gaan

De ster kan nu wel gaan

7. Vertrek van de ster

Ster: Kinderen!
Koningen zonder kroon!
Koningen met een eeuwige ster!

Ik zie dat ik met een gerust hart verder kan gaan.

Jullie kunnen het veel beter dan ik:
Een wens maken
Glans eromheen
En stralen!

En zo het goede nieuws van Jezus aan de wereld verder vertellen.

Want die sterren, die kan iedereen zien, altijd, overal.

Zingen jullie nog een keer als afscheid?

De ster buigt diep voor Maria, Jozef en het kind. Dan buigt hij diep voor alle koningen, voor de ouders en voor de pianist. En dan gaat hij weg. Bij het weggaan strooit hij een handvol kleine sterretjes over de kinderen uit. Iedereen zingt.

 

Spel: december 2000
Pagina: november 2001
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Huidig adres: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk