Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1AnderWerk
 
Menu Rommelzolder
Rommelzolder:
 
Kinderkerkgebed
Achter tralies
 
Ik wil de baas zijn
 
Een nieuwe tijd
Woorden zaaien
Rustig sterven
 
Het regent kip
Stomme blaadjes
Een nieuwe bel
 
Pinksteren 2003 
de Ark getekend
Zoek in Kinderkerk

Zaaier, door LeonieWoorden zaaien

Jezus trekt door de dorpen en steden om iedereen de goede woorden van God te brengen. Zijn twaalf leerlingen reizen met hem mee, en ook enkele vrouwen die Jezus heeft genezen, zoals Maria van Magdala, en Susanna, en de rijke Johanna.

Er komen ontzettend veel mensen naar Jezus luisteren. Hij praat over heel gewone dingen, want daarmee kan hij de woorden van God duidelijk maken. Wie niet gestudeerd heeft, begrijpt hem dan toch; en wie wel gestudeerd heeft begrijpt hem ook.

"Luister," zegt hij.

"Een boer zaaide zijn graan uit over het land.

Een deel viel op het pad; de vogels aten het op.

Zaaier, door Hester Een deel viel in het grint; het kwam wel op, maar in de zomer was het grint te droog, en het koren verdorde.

Een ander deel viel tussen de distels. De distels groeiden sneller, en ze verstikten het koren.

En weer een ander deel viel in goede aarde; het groeide zo goed, dat er aan elke halm wel honderd nieuwe graankorrels kwamen."

Dan zegt Jezus luid en duidelijk: "Wie oren heeft om te horen, moet horen!"

De leerlingen begrijpen het niet. Kun je graankorrels horen? Kun je woorden zaaien? 


Ze vragen Jezus of hij het wil uitleggen.

"Goed," zegt hij, "luister."

 

De zaaier zaait woorden (goed kijken) (eerst klikken dus)  

"De graankorrels, dat zijn de woorden van God.

Het pad, dat zijn de mensen die de woorden meteen weer vergeten, of die zich door anderen in de war laten brengen. Bij hen hebben Gods woorden niets kunnen doen.

Het grint, dat zijn de mensen die de woorden wel horen en die er blij mee zijn; maar uiteindelijk, als het er op aan komt, zijn ze ze weer vergeten.

De distels, dat zijn de zorgen van de mensen, of hun wensen om rijk te worden, of hun zin in lekkere en leuke dingen. De distels verstikken de woorden van God.

De goede aarde, dat zijn de mensen die de woorden kunnen vasthouden. Dat zijn de mensen die er naar kunnen leven. Dat zijn de mensen die de woorden van God weer verder brengen, honderd keer."

 

Dat begrijpen de mensen, die daar naar Jezus zijn komen luisteren, allemaal. En ze nemen zich voor om de goede aarde te zijn. 

Want de woorden van God verdienen het om gezaaid te worden, honderd keer.

Willibrord Huisman, 2000
naar Lucas 8: 1-15

Zaaier, maar wie heeft die getekend?Kinderwoorddienst

Op tafel staan vier bakjes. Een is gevuld met droog zand, een met grint, een met tuinaarde met distels of paardebloemen, een met vochtige, rulle tuinaarde. Er is een bakje met graan of rijst.

Vraag de kinderen of ze weten hoe een boer zaait (zaaide, voor de kenners). Doe het een keer overtuigend voor, waarbij je het in één haal over de kinderen uitstrooit. (straks stofzuigen). Bespreek de inhoud van de vier bakjes.

Lees het eerste deel van het verhaal.

Na het eerste deel volgt de opdracht (10-15 minuten). De jongere kinderen tekenen hoe het graan volgens het verhaal al dan niet opkomt of vrucht draagt. De oudere kinderen moeten proberen of ze samen het 'raadsel' kunnen oplossen, met "woorden zaaien" en "graankorrels horen" als hint. En met enige begeleiding). Nabespreking: wat zijn die woorden?

Laat eerst de jongere kinderen aan de oudere hun tekeningen laten zien. Daarna vertellen de oudere wat ze aan oplossing gevonden hebben.

Lees daarna deel twee van het verhaal. 

Zondag 19 maart 2000

Deze kindernevendienst staat tevens in het teken van de installatie van de nieuwe pastor John Hacking. We zullen straks in de kerk het (doop)liedje Welkom, nieuweling zingen en daarna rijst over hem heen gooien als wens voor een vruchtbare tijd in deze kerk. Een van de oudere kinderen zegt daartoe de volgende tekst:

Pastor John,

wij hebben net in de kinderkerk
het verhaal gelezen 
van de graankorrels in de goede aarde. 

We hopen dat jij voor deze kerk 
de goede aarde zult zijn 
waarin elke korrel 
honderd nieuwe korrels wordt!

En dan strooien de kinderen dus overvloedig rijst.

 

 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Huidig adres: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk