Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1AnderWerk
 
Menu Rommelzolder
Rommelzolder:
 
Kinderkerkgebed
Achter tralies
 
Ik wil de baas zijn
 
Een nieuwe tijd
Woorden zaaien
Rustig sterven
 
Het regent kip
Stomme blaadjes
Een nieuwe bel
 
Pinksteren 2003 
de Ark getekend
Zoek in Kinderkerk

Luister hoe
Judith & Eva
het Kinderkerkgebed  voorzingen 
... en hoe Eva de  pianobegeleiding speelt.
vuller

Het Kinderkerkgebed

Een eigen gebed van de Kinderkerk, dat wilden de kinderen van 16 februari 2003 wel maken. Het moest mooi zijn, en kort, daar waren ze het over eens. Maar hoe nu verder? Wat moet er in? Ze gingen aan de slag. En zie:

Kinderkerkgebed

Lieve God, help ons in de kinderkerk

Lieve God, help ons samen te werken en plezier te hebben

Lieve God, help ons vrienden te blijven

Lieve God, maak van ons goede mensen

Lieve God, maak zieke mensen beter

Lieve God, zorg voor eten

Lieve God, wij blijven u altijd trouw

Amen


Afbeelding van partij, klik voor vergrotingEn drie jaar later, in november 2006, wilden de kinderen vaker zingen. Waarom niet het Kinderkerkgebed? We hebben het op muziek gezet, en het klonk meteen al heel aardig. 

Hoe moet je dat nou thuis oefenen? Judith en Eva hebben het voor je voorgezongen. Luister maar, en dan meezingen met je computer mee. Of luister naar de pianobegeleiding en zing zelf de woorden.

Wie zijn Judith en Eva? Hiernaast zie je ze. Alleen, dat was wel twaalf jaar geleden, toen zongen ze ook al in de kerk. Van Hanna en Simeon.

Nu zijn ze heel groot, 18 en 15 jaar. Maar ze zingen nog steeds.

Oh ja, er zijn ook noten die je kunt printen:
Ptt_KKgebed.doc (of Ptt_KKgebed.pdf) geeft eerst de partituur en dan alleen de zangpartij. 

(Enne... voor de kenners: waarom staat dat lied in C terwijl er toch een mol bij de sleutel staat? Antwoord: de toonsoort is niet majeur of mineur, maar mixolydisch. Dat klinkt als majeur maar dan met een verlaagde zevende toon. Je hoort het meteen in de pianobegeleiding).


Meer over het Kinderkerkgebed

Dit gebedje is door de kinderen gemaakt in een kindernevendienst waar 16 kinderen in de leeftijden van 5 tot 11 aan deelnamen. Het thema van deze dienst was 'bidden', ter voorbereiding van een ouderendienst met dat thema, waar de kinderen kort aan zullen deelnemen. (zie ook de brief hieromtrent)

Voorgelezen werd het verhaal 'Heer leer ons bidden' (uit: Bijbelse verhalen voor jonge kinderen, D.A. Cramer-Schaap, 1994, p. 290), naar Mattes 6, waarin Jezus aan zijn volgelingen het Onze vader geeft.

Op grond daarvan vonden de kinderen het een goed plan om zelf een gebed te maken. In groepjes van drie of vier, jong en oud door elkaar, hebben ze gepraat en geschreven over wat er in het gebedje zou moeten. Daarna is er onder leiding van de twee oudste kinderen n geheel van gemaakt. Bij dit alles was verrassend weinig hulp van de twee begeleidsters nodig.

Over een aantal elementen is door de kinderen expliciet overlegd en besloten. Zo is bijvoorbeeld 'u' voor God tamelijk ongebruikelijk in de Kinderkerk, en in de meeste aangedragen regels stond ook 'je'. Maar niettemin vonden ze uiteindelijk dat er hier 'u' moest staan. 

Over de lengte waren de kinderen het ook eens: het moest een kort gebedje worden. Ook over de eenheid van vorm (beginnen met 'Lieve God') en het Amen aan het eind was overeenstemming. Sommige ideen kwamen van de jongere kinderen: 'en plezier te hebben', dat moest erin. Ook waren ze zich ervan bewust dat de laatste zin anders was dan de rest, maar ze vonden wel allemaal dat die er zo in moest. 

Het resultaat is een gebed dat de kinderen in de kinderkerk voortaan graag zullen bidden - en zij niet alleen.

16 februari 2003
26 november 2006
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Huidig adres: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk