Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen

Kinderkerk

vuller
Nieuw & nieuws
Programma 
Over de Kinderkerk 
Over deze website 
Contact 
 

Kerstspelen 

Paasspelen 

Ander werk 

KinderWerk 

Registers 

Publicaties 

Colofon 

Journaal 

Auteur 

Archief 

Zoek in Kinderkerk

Registers van liederen en verhalen

Deze pagina vermeldt alle liederen en verhalen die voor de Kinderkerk geschreven zijn. Voor zover deze op de Kinderkerksite te vinden zijn, zijn er hyperlinks gelegd.

Inhoud

naar een bookmark in deze pagina Liederen (maar zie ook het overzicht Liedjes)

naar een bookmark in deze pagina Verhalen

naar een bookmark in deze pagina Spelen

naar een bookmark in deze pagina Toelichting

Er zijn ook teksten die gespeeld moeten worden. Deze vindt u via Kerstspelen en Paasspelen.

De partijen en partituren van de meeste liederen zijn te downloaden en af te drukken als Word-documenten. U kunt echter ook kant-en-klare afdrukken van alle partituren tegelijk bestellen. 

De tabellen komen alleen redelijk uit uw printer als u deze instelt op dwars afdrukken ('Landscape').


omhoog naar inhoudLiederen 

Lied
Beginregel
Onderwerp, ondertitel
Vorm/bezetting
Referentie
Jaar
Opmerkingen
Aan tafel!
Aan tafel, aan tafel, heeft iedereen z'n plek
Tafelliedje bij Lucas 14:7-11
eenstemmig kinderen, eenstemmig volk, piano
website
2005
Als liedje voor eerst communie bruikbaar maar net zo goed in andere kindervieringen.
Tekst: Hendrik Jan Bosman 
Als de zon!
Simson! Is het waar, wat wordt beloofd?
Simson, de bevrijder;
Re 13-16
Rollenspel: 
kinderen = Simson;
volk+koor= volk; piano
2eLz 43-54 (50)
VMK 1996/2: 41-49
1995
Dramatische weergave / interpretatie; afgewisseld met leestekst
Bouwen aan de vrede
Een koning! Een koning! Een koning is gekomen
Christus als koning van de vrede; help Hem bouwen.
driestemmige canon; piano;
trompet ad lib.
website 
H&A 2003, ??
1998
2003
In kerstspel
"Een poort voor de koning"
De goede vis
Visser, vang je niks vannacht?
Maaltijd aan het strand (Joh 21);
mensen (op)vangen
eenstemmig; 
gitaar of piano
GVis
website
1998
2004
In paasspel "De Mensenvisser". Lied kan gezongen worden in kring met bewegingen
De nieuwe morgen
Kijk eens om je heen op deze nieuwe morgen
Paasliedje
eerste deel eenstemmig,
tweede deel tweestemmige canon;
4-stemmig klokkenspel; piano
website
2000
In paasviering
"De nieuwe morgen"
Een ander soort van stoet
Hoog! Hoog! Hoog met de lansen, de rode loper uit.
Muziek bij 3 intochten in de veertigdagentijd (de hoofdman, de koning, het licht)
eenstemmig volk, vierstemmig koor, piano vierhandig, piano + klokkenspel, orgel
website
2005
Twee intochten passen in de zondagsliturgie; de derde in het paasspel "De steen voorbij"
Tekst: Hendrik Jan Bosman 
Een kind, een licht
Hanna en Simeon, wat wisten jullie dat goed
Doop; 
Opdracht in de tempel;
Lucas 2, 22-40
dialoog kinderen/volk; volk ook in tweestemmige canon; piano
GVis
website
1997
Kinderen stellen vragen; volk antwoordt namens Hanna & Simeon
Een voerbak 
voor een koning
Een voerbak, een schuurtje, een ezel, een os
Kerstmis: Lucas 2
eenstemmig; evt met piano
GVis
website
1996
1999
Kerstliedje in traditionele sfeer.
En het werd stil
Ik vertel jullie van Jezus, het licht van de wereld
Lijdensverhaal
gezongen door de
evangelist
recitatief voor volwassen solist;
tussenspel op klokkenspel 
website
2000
Mooie opname beschikbaar als MP3
Glo.oo.oo.ooria!
Gloria!
Kerstmis; boodschap van GabriŽl
kinderen, piano, solisten,
ook in canon
website 
2006
In kerstspel "De zwevende hemel"
God geeft jou de hand vannacht
Hť! Sta niet stil maar steek je handen uit de mouwen!
Vrede sluiten
eenstemmig zang, piano, trompet ad lib
website
2002
In kerstspel "De hand waarop de wereld wacht".
God, wat ben je groot!
In Egypte beleefden we
Paaslied: Uittocht, doortocht, brood in de woestijn, verrijzenis.
wisselzang volk/kinderen, eenstemmig;
piano
website
2002
In paasspel
"Brood voor onderweg"; ook los goed bruikbaar.
Goddank!
Goddank! Goddank! God, dankjewel God,
Dankgebed voor het brood dat wij delen
eenstemmig; 
gitaar of piano
website
1999
In paasviering / eerste communie "Breken en delen".
Goed nieuws 
van de engel
Gloria, gloria, gloria!
Kerstmis; boodschap van GabriŽl
1996: sopraan solo;
2006: kinderen, piano, solisten 
GVis;
GvJ2 34-37 (37)
website 
1996
2006
In kerstspelen "Gloria Deo" en 
"Een poort voor de koning"
Help je mee?
Tweeduizend keer, elke keer lang verwacht
Christus als licht van de vrede; help Hem schijnen
tweestemmige canon; piano
website
1999
In kerstspel 
"Het glazen boek"
Het Kinderkerkgebed
Lieve God, help ons in de Kinderkerk
Door de kinderen geschreven, bij wijze van onzevader
eenstemmig, 
eventueel met piano
website
2003,
2006
Tekst  is van de kinderen zelf
Het meisje 
in het blauw
"Wees gegroet!" zei GabriŽl en ach, wat schrok Maria
Kerstmis: Lucas 1; 
over kleine mensen en grote taken
eenstemmig;
4e regel is canon;
piano
GVis 
website
1997
In kerstspel "Wees gegroet!"
Het volk van Eigenland
Wij zijn het volk van Eigenland
Vreemdelingenvrees
Kringspellied eenstemmig gezongen zonder begeleiding
2eLz 9-12
VMK 1995/3: 39-42
website
1992
Alleen geschikt als kringspel, ook buiten kerkelijke context.
Hominibus Pax
Ave Maria, gloria Deo, hominibus pax
Kerstmis; boodschap van GabriŽl
3-stemmige canon; 
elementair piano
2eLz 73
GVis
website
1995
Honderd schapen
Suja, suja, Jezuken
Wiegeliedje
eenstemmig;
gitaar of piano
website
2001
2007
In kerstspel
"De wensenwieg"
Hoor, hoor, hoor...
Hoor ... Hoor ... Hoor ...  ...
De lucht is zwart, de dag is nacht
Stilte rond het graf / vreugde na verrijzenis
eenstemmig (ouders), tientallen buisklokjes (kinderen),
piano
website
2001
In paasspel
"Het lied van de lans"
In de hemel gloria!
Gezegend is het koninkrijk dat komen gaat
Intocht in Jeruzalem; feest
4 regels in contrapunt in verschillende combinaties te zingen. Kinderen, 4-stemmig koor, volk, piano
website
1999
Muziek voor bij de intocht van kinderen: jassen, uitdelen palmtakken
Jona!
Ik moet van God naar Nineve
Wisselzang en kringspel over Jona 1-3
kinderen, ouderen, vierstemmig koor, vierhandig piano, klokkenspel
website
2002
In kringspel "Jona!"
Tekst: Hendrik Jan Bosman 
KaÔn ben ik
KaÔn ben ik, Eva's oudste
Afgunst, moord, verzoening;
Gn 4, 1-16
Rollenspel: 
kinderen = KaÔn; 
koor = Abel; 
volk = God;
piano
2eLz 31-42 (35)
website
1995
Dramatische weergave / interpretatie
Kom! Sta op!
Kom! Sta op! Wat zit je bij die steen?
Pasen; opstanding
ABA-vorm; A is driestemmige canon;
piano
GVis
1997
In paasspel "Rondom de steen"
Kom, we gaan!
Kom, we gaan om te zien wat we horen
Kerstmis: Lucas 2: herders
eenstemmig
GVis
1996
In kerstspel "Gloria Deo"
Longinus' lied
Wat doe ik hier?
Wat wil je nou?
Wat zeg je?
Een verhaal?
Lijdensverhaal
gezongen en gespeeld door de soldaat
eenstemmig
tussenspel met twee buisklokken.
website
(alleen tekst)
2009
In paasspel
"Het lied van de lans"
Tekst: Hendrik Jan Bosman 
Op een ezel, 
op een veulen
Op een ezel, op een veulen
Intocht in Jeruzalem; van stilte naar uitbundigheid naar stilte
kinderen eenstemmig; meerstemmig koor; volk; piano, evt. ook orgel, bekkens
2eLz 15-22 (19)
VMK 1995 / 2: 42-48
1994
Muziek voor bij de intocht van kinderen: jassen, palmtakken
Psalm 8:
Een gebed van David
God, onze God, in alles om ons heen
Psalm 8
eenstemmig met piano
2eLz 13-14
VMK 1995/4: 42-44
ZAZ 116
website
1993
Algemeen bruikbaar
Sjaloom, Salem, Saluu!
Sjaloom, Salem, Saluu!
Driekoningenliedje
eenstemmig, eventueel met piano.
website
2000
In kerstviering
"De sterrenvolgers"
ook los te gebruiken.
Water, water!
Glinsteren, glimmen, glanzen, ...
Levenbrengend water;
bij EzechiŽl 47; doop
wisselzang kinderen - volk;
koor evt. vierstemmig;
piano obligaat 4-handig
2eLz 55-62 (57)
VMK 1997/2: 33-37
website
1996
Lofzang op water; zeer eenvoudige kinderpartij,
Welkom in het land van God
Wees welkom in het land van God
Eerste communie voor R.K. Parochie Effata
stapellied voor driestemmig jongerenkoor met simpel kinderrefrein;
piano
website
2011
Geschreven bij de methode "Door de poort" van uitg. Kwintessens
Welkom, nieuweling
Deze kerk, dat zijn de mensen
Doop; opnemen in gemeenschap
eenstemmig met piano of basinstrument
2eLz 27-30 (29)
VMK 1995/5: 46-48
ZAZ 129
website
1995
De kinderen roepen de dopelingen bij naam
Wie danken jou, 
mijn goede God?
Wie danken jou, mijn goede God?
Het Zonnelied van Sint Franciscus
8 strofen eenstemmig afwisselend te zingen door kinderen, koor, volk;
piano 4-handig; klokkenspel
GVis
website
1997
Kinderen houden zon, wolken, maan, bloemen, etc op het juste moment omhoog
Zoals het is
Oude stenen, muren, daken
Meer dan het alledaagse
eenstemmig met piano
2eLz 23-26 (24)
VMK 1996 / 1: 42-44
ZAZ 130
1994
Muziek bij het boek 'Frederick' van L. Lionni
Zonder God de donkerte
Zonder God de donkerte
Paasliedje
eenstemmig;
piano
Website
2008
In paasspel "De Weerzienweg"
Zoveel vragen
Mensen, hier in deze kerk
Tafelgebed;
bij Doortocht Ex. 14
Dialoog kinderen - volk;
gesproken instellingswoorden;
piano
2eLz 63-70 (68)
GvJ2 107-110 (109)
website
1996
De kinderen stellen 7 vragen; 
volk antwoordt

 


omhoog naar inhoudVerhalen

Verhaal
Onderwerp, bron e.d.
Referentie***
Geschreven
Opmerkingen
Jezus' intocht in Jeruzalem
Intochtverhaal, 
(MatteŁs 21 en Lucas 19)
NB: zie ook: Je beste jas
2eLz 15-22 (21)
VMK 1995/2: 42-48
website
1994
Vier Simsonverhalen
(naar Re 13-16)
2eLz 43-54 (50)
VMK 1996/2: 41-49
1995
De doortocht
(naar Exodus 14)
2eLz 63-70 (68)
GvJ2 107-110 (109)
website
1996
Inleidend toneelspel; daarna lopen de kinderen door de splijtende zee.
Het water dat leven brengt
Visioen van de tempelstroom
(naar EzechiŽl 47)
NB: spiegelverhaal: Het kasteel
2eLz 55-62 (56)
VMK 1997/2: 33-37
GVis;
website
1996
Bij doopviering; 
bijbehorend lied: Water, water!
Ook anderszins goed te gebruiken.
Het kasteel
Over de kracht van het goede;
Spiegelverhaal bij: Het water dat leven brengt
GVis;
website
1998
Een nieuwe tijd
Zwaarden en ploegscharen
(bij Jesaja 2, 1-4)
GVis;
website
1998
Met kinderwoorddienstsuggestie
Ruth en Boaz
Over vreemdelingenvrees,
(naar het boek Ruth)
website
1998
Bij het kringspel "Het Volk van Eigenland"; 
ook los goed te gebruiken.
Rustig sterven
Simeon en Hanna
(naar Lucas 2: 22-38)
website
2000
Meisje, sta op!
Het dochtertje van JaÔrus
website
2000
Een zonnetje uit de hemel
Over het opgeven van iets en daardoor iets beters bereiken
website
2000
Tekeningen van Eva
Waarvoor komen jullie?
Driekoningenverhaal
(kinderen gaan langs de deur)
website
2000
"
Woorden zaaien
Gelijkenis van het zaad
(Lucas 8: 1-15)
website
2000
Met kinderwoorddienstsuggestie
Je beste jas
Intocht in Jeruzalem
(MatteŁs 21 en Lucas 19)
website;
H&A* 2002, nr4
Inzet*  31-4
2001
Bij de intocht van kinderen
ook los goed te gebruiken
De man die niets meer kon
Genezing van de lamme
(naar Lucas 5: 17-26)
GVis;
website
1997,
2001
Zijn hand op mijn schouder
ZacheŁs
(naar Lucas 19: 1-10)
GVis;
website
1997,
2001
Het regent kip
Kwartels in de woestijn (Exodus 16)
NB: spiegelverhaal: Stomme blaadjes!
website
2001
Mooi geÔllustreerd door Andre
Stomme blaadjes!
Spiegelverhaal bij: Het regent kip
website
2001
Een nieuwe bel
Spiegelverhaal bij het verloren schaap
(Lucas 15, 3-7)
website
2001
 
Deze tabel is onvolledig
     

omhoog naar inhoudSpelen

Deze website bevat bovendien:


omhoog naar inhoud***Toelichting

2eLz = Bundel "De tweede lezing", uitg. De Tiende Muze, Nijmegen, 1996

Gvis = Bundel "De goede vis", uitg. De Tiende Muze, Nijmegen, 1998

VMK = Vieringen met kinderen, uitg. Gooi en Sticht

GvJ2 = Goed voor een Jaar 2, uitg. Gooi en Sticht, 1998

ZAZ = Zing, adem, zing, uitg. Gooi en Sticht, 1999

H&A = Hemel en Aarde, methode godsdienst/levensbeschouwing voor het basisonderwijs, uitg. Kwintessens.

Inzet = Inzet, tijdschrift voor wie werkt aan liturgie. Werkgroep voor Liturgie Heeswijk van de Abdij van Berne

website = http://www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk

Getallen in de tabel zijn paginanummers. Tussen haakjes staat de pagina waar de partituur begint of waar het eigenlijke verhaal staat. De bundel "De goede vis" heeft geen paginanummers; men raadplege het inhoudsoverzicht.
17 september 2011
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Huidig adres: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk