Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
 
Menu 'Uitgaven' leeg
Publicaties:
 
Artikelen:
- Ingeschreven 1996
- Inzet 2002 
- Vieren 2004-1 
- Vieren 2004-2 
- Vieren 2004-3 
- Vieren 2004-4 
- Vieren 2005-2 
- Vieren 2005-4 
 
Eigen uitgaven:
- De tweede lezing
- De goede vis 
- Alle partituren 
 
Notities:
- Beleidsnotitie 1992
- 1e communie 1999
- " Tafelfeest 2001
 
Zoek in Kinderkerk
afstandsbalkje
 
Deze pagina is:
a) een webpagina die de uitgave "Alle partituren" beschrijft,
b) de inleiding op die uitgave, die u erin zult aantreffen als u die bestelt

Publicaties

Alle partituren van de Kinderkerk Nijmegen

Muziek voor vieringen met kinderen

Willibrord Huisman, Kinderkerkgroep, Studentenkerk Nijmegen, maart 2010

Wat zit er (niet) in deze map

Deze map bevat alle partituren en partijen van muziek die geschreven is voor de Kinderkerk van de Studentenkerk Nijmegen. 

De muziek en het merendeel van de teksten zijn geschreven door Willibrord Huisman; Hendrik Jan Bosman schreef drie teksten. Ze dateren van 1992 tot 2010.

Deze map is gn kant-en-klare bundel voor kinderkoor. Weliswaar zijn sommige liederen direct door een groepje kinderen te zingen, maar de meeste veronderstellen bovendien een actief zingend 'volk', soms ook een koor, veelal piano, soms ook andere instrumenten. Enkele liederen zijn wel vr de kinderen geschreven, maar bedoeld om door n of alle volwassenen gezongen te worden.

De meeste van de liederen staan niet op zichzelf. Ze zijn geschreven voor een bepaald spel of doel, soms in een gewone eucharistieviering passend, meestal voor iets bijzonders. Vaak zijn ze een samenvatting van de inhoud van een kerst- of paasspel. Deze liederen zijn daarom ook pas begrijpelijk als ze in die context beschouwd worden. Sommige zijn zonder een dergelijke context regelrecht onbruikbaar.

Raadpleeg de website

De beschrijvingen, toelichtingen, spelen, teksten, ervaringen, foto's, soms ook geluidsopnamen, staan niet in deze map, maar wel op de website www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk

De inhoudsopgave van deze map komt overeen met www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk/Registers 
Aldaar zijn alle verwijzingen aanklikbaar vanuit de tabelrij van het betreffende lied.

Organisatie van de map

De map is losbladig, enkelzijdig uitgevoerd, in een vierringsband. Dit staat weliswaar niet zo mooi in de boekenkast, maar het vergemakkelijkt productie, reproductie, aanvulling en gebruik.

De map bevat 150 pagina's bladmuziek: de afdruk van 40 bestanden (die meerendeels ook via de website zijn op te halen). De map heeft geen doorlopende paginanummering. De liederen zijn alfabetisch geordend op liedtitel, conform de inhoudsopgave.

Copyright en gebruiksrechten

Het gebruik van dit materiaal voor kindervieringen of andere kerkelijke vieringen is vrij. Ook kunnen de teksten en muziek worden afgedrukt en vermenigvuldigd voor gebruik in dergelijke vieringen, onder vermelding van de naam van de auteur(s); indien er wijzigingen zijn aangebracht dient dat vermeld te worden. Wellicht is het voor de lezers waardevol om de herkomst te vermelden als: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk

De kinderkerkgroep stelt het bijzonder op prijs te vernemen of en op welke wijze en met welk resultaat de ideen en materialen gebruikt zijn.

Het overnemen van teksten, liederen, of opnamen voor publicaties van enige aard, zij het op papier, CD, of Internet is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de auteur(s).

Aanvullingen

Deze map is z geordend, dat u aanvullingen zelf kunt toevoegen. In het journaal www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk/Journaal wordt het verschijnen van nieuwe liederen vermeld en de webversie van de inhoudsopgave wordt aangepast. We zorgen voor printbare versies van de partituren.

Bestelwijze

U kunt deze map bestellen via de bestelpagina en/of via Willibrord Huisman, , tel. 0653689992

Contact

Al uw vragen, reacties, wensen, suggesties zijn bijzonder welkom bij de samensteller van deze map, Willibrord Huisman, , tel. 0653689992

 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Huidig adres: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk