Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1AnderWerk
 
Menu Palmpasen
Palmpasen: 
intocht 1994
intocht 2003
lied 
Verhalen:
- Jezus' intocht
- Je beste jas
  (toelichting)
Zie ook:
- een ander soort
   van stoet 
 
Zie inmiddels elders:
Dansen van plezier
Intochtsliedje voor kinderkoor,
uit De lastpost

Jezus op de ezel (Judith, 1994)Palmpasen!

Een van de eerste keren dat de Kinderkerkkinderen meededen in de zondagsdienst was met Palmpasen 1994. Een intocht van kinderen was het, en dat was toen iets heel bijzonders in de Nijmeegse Studentenkerk. 

Sindsdien is de intocht bijna elk jaar herhaald: de weg uitleggen met de jassen, het zwaaien met de takken, het uitdelen van de palmtakken, en ondertussen de muziek zingen, die steeds rumoeriger wordt en die ten slotte weer wegsterft. Het is elk jaar weer een feest.

We hebben in de loop van de tijd nog wel het een en ander verbeterd aan de intocht van de kinderen. De originele versie met de mooie, maar weinig praktische muziek is opgenomen in het tijdschrift Vieringen met Kinderen (1995/2: 42-48) en in de bundel De tweede lezing. Maar de muziek die we nu gebruiken 'In de hemel gloria!' is veel vrolijker en die vind je hier op deze site.

Op deze Kinderkerksite staat de versie die we in 2000 gevierd hebben:

  • De leestekst uit 1994 Jezus' intocht in Jeruzalem
  • Het vrolijke Hosanna-lied In de hemel gloria!
  • De intocht van de kinderen: beschrijving en evaluatie.

En in 2001:

  • En Je beste jas: een nieuw verhaal, voor de intocht van 2001

En in 2003:

En in 2005:

  • Maar liefst 3 intochten, waarvan de tweede met Palmpasen. De jassen als vanouds, maar nieuwe teksten, nieuwe muziek, en actieve ouders. Zie Een ander soort van stoet.
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Huidig adres: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk