Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1AnderWerk
 
Menu Palmpasen
Palmpasen: 
intocht 1994
intocht 2003
lied 
Verhalen:
- Jezus' intocht
- Je beste jas
  (toelichting)
Zie ook:
- een ander soort
   van stoet 
 
Zie inmiddels elders:
Dansen van plezier
Intochtsliedje voor kinderkoor,
uit De lastpost

Toelichting bij 'Je beste jas'

Het verhaal 'Je beste Jas' is als opzichzelf staand verhaal goed te lezen. Niettemin is het geschreven binnen de context van de viering van 2001. 

Zo wordt op drie plaatsen letterlijk geciteerd uit de tekst van het lied 'In de hemel gloria!':

  • "Hosanna, zoon van David"
  • "In de hemel vrede! In de hemel Gloria!"
  • "Dochter van Sion, ziet uw koning komt tot u, op een ezel."

Bij het in de kerk voorlezen van het verhaal zijn die betreffende regels dan ook door de voorlezer gezongen.

Een ander contextaspect zijn de lansen van de soldaten: de paasviering van 2001 (Het lied van de lans) heeft de gebroken lans als symbool voor de spijt van de soldaat bij het kruis.

Het woord 'redden' wordt in de kerst- en paasspelen nadrukkelijk gebruikt: 'Hosanna' betekent 'red ons toch' (zie bijvoorbeeld 'En het werd stil'); en 'Jezus' betekent 'God redt' (zie bijvoorbeeld 'Hominibus Pax')

Hetzelfde geldt voor 'Geen gewone koning' (zie bijvoorbeeld 'Een poort voor de koning')

april 2003
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Huidig adres: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk