Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1AnderWerk
 
Menu Palmpasen
Palmpasen: 
intocht 1994
intocht 2003
lied 
Verhalen:
- Jezus' intocht
- Je beste jas
  (toelichting)
Zie ook:
- een ander soort
   van stoet 
 
Zie inmiddels elders:
Dansen van plezier
Intochtsliedje voor kinderkoor,
uit De lastpost

Jezus op de ezel (Judith, 1994)Jezus' intocht in Jeruzalem 

Het was druk op de wegen. Drommen mensen trokken naar Jeruzalem, om daar het Pascha te vieren, het Joodse paasfeest. Ook Jezus en zijn vrienden waren op weg. Er hadden zich veel pelgrims bij Jezus aangesloten, en het was een grote groep, die daar naar Jeruzalem liep. 

Toen ze bijna in de stad waren bleef Jezus staan. Hij zei tegen twee van zijn vrienden: "Ga naar dat dorpje daar, en je zult er een ezelsveulen vinden. Maak hem los en breng hem naar mij. En als ze er wat van zeggen, zeg dan dat de Heer het veulen nodig heeft, en dat hij het straks zal terugsturen." 

De twee vrienden gingen er naar toe en vonden inderdaad het veulen. En terwijl ze ermee naar Jezus liepen, begrepen ze ineens wat die wonderlijke woorden betekenden, die zij uit hun bijbel kenden: "Juich, dochter van Sion! Kijk, uw Koning komt naar u toe! Kalm is hij, en vriendelijk. En hij rijdt op een ezel, op een veulen." Het was eeuwen geleden, dat de profeet Zacharias dat had opgeschreven, maar nu begrepen ze het. Die 'dochter van Sion', dat waren zij, de pelgrims. En alle mensen van Jeruzalem. Misschien wel van de hele wereld! 

Een paar mensen legden hun jas op de rug van het ezeltje, zodat Jezus er op kon zitten alsof hij een koning was. En de anderen legden hun jassen op de weg, zodat het ezeltje niet door het stof hoefde te lopen. Er waren jassen genoeg voor de hele weg naar Jeruzalem. En hoewel het ezeltje nog nooit iemand gedragen had, droeg het Jezus met gemak. Terwijl Jezus zo Jeruzalem binnenreed, kwamen er steeds meer mensen om hem toe te juichen. De hele stad liep uit, arm en rijk, groot en klein. Ze trokken palmtakken van de bomen en zwaaiden ermee, terwijl ze alsmaar riepen "Hosanna!". Dat betekent: Red ons! Want ze wisten dat Jezus was gekomen om de wereld te verlossen van het kwaad. En ze noemden Jezus "Zoon van David". Want lang geleden had David het Joodse volk verlost van zijn vijanden. 

Maar de hogepriesters van de stad liepen niet te juichen. Ze vonden dat zij zelf veel beter wisten hoe de wereld gered zou worden. De mensen moesten ordelijk leven en de regels opvolgen die in de Wet stonden. En ze waren bang voor moeilijkheden, als al die mensen zo op Jezus vertrouwden. Dus hielden ze Jezus aan en zeiden: "Meester, zeg tegen uw mensen dat ze dit niet mogen doen!" Maar Jezus wist dat het gejuich niet te stoppen was. Hij zei: "Als zij zwijgen, dan zullen de stenen roepen." 

Zo reed Jezus naar de tempel. Daar wilde hij God zoeken en met hem bidden. Maar het was helemaal geen plaats meer om te bidden. Volgens de regels van de hogepriesters moest je eerst van alles kopen wat je nodig had voor de dienst in de tempel. Er werd druk gewisseld, verkocht en gehandeld. Het leek meer op een markt dan op een kerk. Jezus werd ontzettend boos en joeg alle kooplui de tempel uit. 

De mensen die hem buiten hadden toegejuicht, brachten lammen en blinden naar hem toe. Jezus praatte met hen, hij bracht de lammen op de been en hij liet de blinden zien. En ondertussen bleven de kinderen maar roepen "Hosanna, Zoon van David!". De hogepriesters vonden dat dat niet kon in de tempel. Ze zeiden tegen Jezus: "Hoort u wel wat die daar roepen?" Jezus zei: "Zeker hoor ik dat. Maar u weet toch wat er in de psalmen staat?" De hogepriesters zeiden niks meer. Ze wisten best dat er staat, dat God naar de kleinste kinderen luistert. 

Jezus verliet de tempel en ging de stad uit. Hij wilde naar een rustige plek. In de stilte zou hij God vast veel beter kunnen vinden.

Willibrord Huisman, 1994
naar MatteŁs 21 en Lucas 19

 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Huidig adres: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk