Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1AnderWerk
 
Menu Palmpasen
Palmpasen: 
intocht 1994
intocht 2003
lied 
Verhalen:
- Jezus' intocht
- Je beste jas
  (toelichting)
Zie ook:
- een ander soort
   van stoet 
 
Zie inmiddels elders:
Dansen van plezier
Intochtsliedje voor kinderkoor,
uit De lastpost

lied

In de hemel gloria!

Het lied In de hemel gloria! is uitdrukkelijk bedoeld om tijdens een intocht te zingen: het begint zacht en eenvoudig, wordt geleidelijk drukker en lawaaiÔger (liefst: uitzinniger) en eindigt, conform MatteŁs, met alleen de zingende kinderen. De teksten zijn afkomstig van de vier evangelisten:

Mannen:
Gezegend is het koninkrijk dat komen gaat van onze vader David (Marcus)

Volk:
Dochter van Sion, ziet uw Koning komt tot u, op een ezel (Johannes)

Juichen, zwaaien, rondlopen, liefst ook zingen; klik voor 100% beweging.Kinderen:
Hosanna! Zoon van David! (MatteŁs)

Sopranen:
In de hemel vrede! In de hemel gloria! (Lucas)

Het lied bestaat slechts uit deze vier regels, die in verschillende combinaties gezongen worden; op het hoogtepunt klinken ze alle vier tegelijkertijd en zingt iedereen mee. De piano verdubbelt de swingende bas en versterkt het (Zuidamerikaanse) ritme. Het extatische In de hemel gloria! van de sopranen klinkt overal boven uit.

Samenvattingspartituur: klik voor 100% weergave

De hierboven gegeven partituur vat het contrapunt vrijwel volledig samen (klik voor een 100% weergave). 

Uitvoeringswijze: zacht beginnen, geleidelijk aan sterker worden, middenin uitbundig, zacht eindigen. De mannen beginnen met de vierde regel, de eerste keer zonder piano. Geleidelijk aan komen er stemmen bij. Pas als het Hosanna ingezet wordt, speelt de piano de voorafgaande e-f-f-a-a-c in de rechterhand. Het volk zingt de derde en eerste regel als tweestemmige canon. De tweede regel wordt alleen door de vrouwen gezongen, die op gloria ordinair moeten uitpakken. De kinderen zingen alleen de eerste regel en blijven dit doen tot het einde. (De kinderpartij wordt verdubbeld door de vrouwen uit het koor omdat jassenleggende en palmtakzwaaiende kinderen nauwelijks aan zingen toekomen). Aan het eind zingen alleen nog de kinderen en de vrouwen de eerste en de tweede regel; tenslotte alleen de eerste. De piano eindigt met de laatste maat F groot. Dit alles is uitgeschreven in de 5 pagina's partituur; met de daar uitgeschreven herhalingen duurt het lied 150 seconden.

Ophaalbare bestanden:

Bestand

Omvang

Formaat (zie toelichting)

Bevat

Ptt_HemelGloria.doc
1023 kB
Word2000 met MSDrawobjecten
Partijen; partituur (pianobegeleiding) uitgeschreven en samengevat op 1 A4.
Ptt_HemelGloria.pdf
129 kB
PDF
"
Ptt_HemelGloria.gif
17 kB
GIF
Afbeelding van samenvattingspartituur
Ptij_HemelGloria.gif
10 kB
GIF
Afbeelding van partijen

 

 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Huidig adres: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk