Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk 
 
Menu Paasspelen leeg
Paasspelen:
De nieuwe morgen
De mensenvissers
Een ander soort van stoet
De steen voorbij 
De weerzienweg 
Het doodhout 
Brood voor onderweg
Het lied van de lans
Rondom de steen 
Zie ook:
Palmpasen
Groot tafelfeest
Breken en delen
Zoek in Kinderkerk

Paasspelen

In de paasvieringen vieren we Pasen met een terugblik op het lijdensverhaal. Net als bij de kerstvieringen veronderstellen we dat de kinderen het eigenlijke verhaal kennen. Door middel van een spel belichten we het elk jaar op een andere manier. 

In de paasvieringen breken en delen we het brood. Meestal zetten we het spel zó in elkaar dat dit een vanzelfsprekend onderdeel is; het is vaak het meest intense moment. 

In de meeste spelen wordt het spel onderbroken door een kinderactiviteit: de kinderen maken iets dat een functie heeft in het spel. 

Bij alle spelen hoort een lied dat het thema samenvat. De kinderen leren het refrein ter plaatse, de ouders zingen de coupletten van blad.

tussenruimte Kijk eens, zei Hij, dit brood, dat ben ik...
groene streep
groene streep
groene streep
De knuffel van het dochtertje van Jaïrus tussenruimte

Het graf in de tuin (door Eva); klik voor het origineelDe nieuwe morgen

2000, 2003

 

Een paasviering in de tuin van de nieuwe morgen. Eerst was het somber en droef, maar de verhalen brachten hoop. En toen het bericht van de verrijzenis kwam, maakten de kinderen prachtige bloemen. De tuin ging bloeien! Halleluja!

Maar eerst: het lijdensverhaal: En het werd stil. Sinds 2000 al vier maal gezongen, eerst door Jos en toen door Bart, nu ook op deze website. Aangrijpend, voor jong en oud. 

groene streep
groene streep
groene streep
De Mensenvisser (door Eva) tussenruimte

De mensenvissers

1998, 2004
 

Een paasspel met alle leerlingen in de boot. Vissen! En maar niks vangen. En ondertussen is daar die vreemdeling aan het strand.

Werp je net aan de andere kant! zingen we, met gebaren erbij. 

En dat doen we dan. En plotseling vangen we de goede vis... De vissen zijn van brood en de vreemdeling deelt ze uit aan iedereen. 

Met een mooi lied dat je ook buiten dit spel gebruiken kunt: De goede vis.

tussenruimte

En zo zag het er uit in 2004

groene streep
groene streep
groene streep

Een ander soort van stoet

Veertigdagentijdproject 2005
op tekst van Hendrik Jan Bosman

Drie intochten met de kinderen:

  • van de hoofdman,
  • van de koning,
  • en van het licht,

met de ouders zingend langs de weg.

Soldatenintocht, Eva Huisman, 2005
flexibel gerekt achtergrondplaatje
tussenruimte
groene streep
groene streep
Naar de rubriek De steen voorbij tussenruimte

De steen voorbij

Paasviering 2005
 

Eerst kunnen we het graf niet in: een barse soldaat en een enorme steen houden ons tegen. Maar Maria Magdalena heeft Jezus zelf gezien. Wat is er dan in het graf.

De steen rolt vanzelf opzij, de soldaat vlucht. We gaan het graf in - en komen er weer uit: een lange stoet, de intocht van het licht.

groene streep
groene streep
groene streep
De Weerzienweg tussenruimte

De Weerzienweg, Eva Huisman 2008De Weerzienweg

2008

Verslagen na de dood van Jezus gaan de leerlingen maar naar huis, naar Emmaus.  Onderweg nemen ze een lifter mee, die almaar vragen stelt. David zingt van het lijden van Jezus, Johannes leest zijn kersverse eerste hoofdstuk voor, Levi verhaalt van zijn bekering. In Emmaus breekt de lifter het brood - en pas dan zien de leerlingen het. Opgetogen gaan ze terug naar Jeruzalem. 

groene streep
groene streep
groene streep
Het doodhout (Eva Huisman, 2007) tussenruimte

Het doodhout

Paasviering 2007
 

De timmerman moet het kruis in de kerk onderhouden. Maar wat is dat hout toch dor. Kunnen de kinderen niet helpen poetsen? 

Het hout gaat leven. Het vertelt van Jezus' leven, lijden en dood. Maar dan komt Maria Magdalena met het nieuws van de opstanding. Als je goed kijkt, zie je dat alles gaat bloeien. 

Daar zorgen de kinderen wel voor. Zestig grote bloemen laten het kruis bloeien tot in de hemel.

groene streep
groene streep
groene streep
Paaskaarsontwerp met doortochtaarzelen tussenruimte

Zelfsplijtende schelfzee, 2006Brood voor onderweg

2002, 2006

De uittocht uit Egypte, het brood in de woestijn, de doortocht door de schelfzee, en Jezus' gang door de dood heen. Vier maal wanhoop, viermaal vertrouwen, vier maal gezongen in een nieuw lied.

We leggen het oude en nieuwe testament over elkaar heen en zien Jezus in de woestijn bij de Schelfzee. Het manna uit de woestijn wordt het brood voor onderweg, verpakt in vertrouwen; na de doortocht door de Schelfzee laat de verrezen Jezus zien hoe je dat brood breekt en deelt...

Kan dat allemaal zonder in de war te raken? Het kon, probleemloos. En wat bijblijft, is die wonderbaarlijk splijtende schelfzee...

groene streep
groene streep
groene streep
De soldaat met de spons bij Jezus tussenruimte

Het lied van de lans

2001
 

In het Arimatea-museum vertelt Maria Magdalena hoe het was met Jezus. De soldaat komt verslag doen van de kruisiging en de doodse stilte daarna. Hij gooit in spijt zijn lans aan stukken. 

Maria vertelt dat Jezus nog bij ons is. Kun je het niet horen? Dat geluid van die paasmorgen? Misschien helpen de kinderen wel om van de stukken van de lans een klokkenspel te maken.

Er klinkt een prachtig lied, gezongen door de ouders, begeleid door zestig buisklokjes.

groene streep
groene streep
groene streep
tussenruimte

PartituurfragmentRondom de steen

1997, de eerste paasviering van de kinderkerk

 

Wat zitten die twee vrouwen daar ontredderd op die steen. Een leeg graf! Maar als ze over Jezus beginnen te praten komen de verhalen vanzelf. De bruid, de lamme, de leerling, de soldaat, Zaccheüs... en tenslotte de Emmaüsgangers met het brood!

groene streep
groene streep
groene streep

Breken en delen / Groot tafelfeest

Paasviering 1999, tevens eerste communie
 

Met Pasen 1999 vierden we van alles tegelijk, en het had nog met elkaar te maken ook. 

Vier kinderen hadden deze viering terdege voorbereid; drie van hen werden eerst nog gedoopt. Toen zaten we aan de tafel van het laatste avondmaal en hoorden de verhalen over Jezus tot en met de kruisiging en verrijzenis. Feest! Alle kinderen versierden kaarsen en op het prachtig verlichte altaar werd de eucharistie gevierd. Ook een soort afscheid van Jan Huysmans.

Inmiddels onderdeel van de groeiende rubriek Groot tafelfeest, waar u ook twee tafelgebeden en twee vrolijke tafelliedjes vindt.

tussenruimte Brood delen (door Eva)
groene streep
groene streep
groene streep
Jezus aan het kruis. Hij lacht! (Judith, 1997) tussenruimte

Meer

 

Vast onderdeel van de jaarcyclus in de Studentenkerk is nu de intocht van de kinderen met palmpasen, waarin een processie met jassen begeleid wordt door een vrolijk lied In de hemel Gloria! van de volwassenen. Bijbehorend verhaal is 'Je beste jas'. 

De teksten en liederen zijn op deze website geplaatst bij het spel waar ze aanvankelijk voor gemaakt zijn. Inmiddels hebben we bijna alle teksten, liederen en spelen opnieuw gebruikt en vaak ook weer uitgebreid of verbeterd. Raadpleeg de registers voor een systematisch overzicht en het journaal voor een historisch overzicht.

januari 2008
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Huidig adres: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk