Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Paasspelen
 
Menu De nieuwe morgen leeg
De nieuwe morgen:
 
Synopsis
En het werd stil 
Meisje, sta op! 
Paasliedje
 
alle downloads 
Zie ook:
Het water dat leven brengt
Psalm 8, een gebed van David
Zoek in Kinderkerk

Meisje, sta op!

Ja´rus staat aan de oever van het meer te wachten.
Er staan nog veel meer mensen te wachten.
"Jezus komt, Jezus komt!" roepen ze.

En daar komt hij, in een bootje.

Jezus stapt uit en Ja´rus gaat meteen naar hem toe.

Ja´rus is een heel belangrijke man,
maar voor Jezus valt hij op zijn knieŰn,
en buigt zich diep, heel diep.

"Heer!" roept hij.

"Heer, help mij!
Mijn dochtertje is zo ziek,
ze gaat dood!
Alleen U kunt haar nog redden!"

"Sta op," zegt Jezus, en hij gaat met Ja´rus mee.
Ja´rus kan wel juichen!
Jezus zal zijn dochtertje redden!

Het is een eindje lopen.
Er zijn veel mensen en het duurt lang voor ze bij Ja´rus' huis zijn.

Maar daar komen een paar vrienden van Ja´rus hen al tegemoet.
Ze zijn stil en praten zacht.
Ja´rus durft niet te vragen wat er is.

"Ja´rus," zeggen ze,
"laat maar. Je dochtertje is al gestorven."

--


Ja´rus kijkt Jezus aan.
Dat kan toch niet waar zijn?
Jezus is toch niet voor niets met hem meegekomen?

"Blijf vertrouwen, Ja´rus," zegt Jezus,
en hij gaat het huis binnen.

Iedereen huilt om het overleden meisje.
Als ze Jezus zien, worden ze boos:
"Wat moet u nu nog? Ze is al dood!"

Maar Ja´rus stuurt ze allemaal weg.
Jezus gaat met Ja´rus en zijn vrouw naar het bed van het meisje.
Hij neemt haar hand en zegt:
"Meisje, sta op!"

Meteen staat ze op en loopt door de kamer.
En even later eet ze al wat.

Ja´rus weet niet hoe hij Jezus moet bedanken.
"Dat hoeft niet," zegt Jezus,
"je vertrouwen heeft haar gered."

Ja´rus vertelt het overal.
"Jezus heeft mijn dochtertje laten opstaan.
Jezus kan iedereen laten opstaan.
Als je maar vertrouwen hebt."

Willibrord Huisman
voor de Kinderkerk
April 2000

Zie ook ditzelfde verhaal verteld door 'meneer Ja´rus' zelf. 
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Huidig adres: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk