Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Kerstspelen
 
Menu Meetellers leeg
De meetellers:
synopsis
- kerstliedje:
     Een voerbak voor een koning 
- gemaakt:
     De goednieuwsberichten
     Fotoalbum
alle downloads 
Zie ook:
Lied: Glo-oo-oo-ooria
Papyrus: volkstelling
Techniek: vleugelbouw
NB deze rubriek is
nog in ontwikkeling
Zoek in Kinderkerk

Wil je het liedje horen?
Eva zingt het je voor:
EenVoerbakVoorEenKoning.mp3

Een voerbak voor een koning

Een voerbak, een schuurtje, een ezel, een os,
en herders met schapen, wat stro en wat mos:
Wat mag dat wel wezen, waar gaat dat voor door?
Wie zo wordt geboren, die stelt niet veel voor.

Een meisje, een engel, drie wijzen van ver
en Gloria Deo!, en kijk wat een ster
En dat voor zo'n kindje, wat mag dat wel zijn?
dat moet veel beloven, al is het nog klein.

Hosanna, hij is het, de redder van ons al,
Die voor alle mensen het kruis dragen zal
Wie mag dat wel wezen, die dat voor ons doet?
Wie zo'n weg kan wijzen, is koning voorgoed.

Toelichting

Een voerbak voor een koning verhaalt in drie strofen van de nederigheid van de geboorte, de grootsheid van de tekenen rond de komst van de Messias, en de verlossing door de kruisdood: het evangelie in een notedop. De eerste strofe is spottend van aard; de tweede kijkt vooruit; de derde sluit af. Het is essentieel dat altijd alle drie de strofen achtereen gezongen worden.

Bij het schrijven van de tekst heeft 'een meisje' heel wat hoofdbrekens gekost; striktgenomen zou er 'een maged' moeten staan. Het verwijst naar de maagdelijke geboorte van Jezus. Jezus is volgens Lucas en MatteŁs geboren uit een maagd, en ze schrijven dat niet voor niets: het is een wonderlijk kindje. 

Een spannend onderwerp - bijna niemand wil dit nu nog letterlijk verstaan, maar velen maken er wel een probleem van, terwijl over engel en ster niet moeilijk gedaan wordt. Misschien aardig om met de oudere kinderen te bespreken? Zoniet, dan zing je gewoon net zo goed 'een meisje' en laat je maar even in het midden wat daar nou zo bijzonder aan is.

Meer lezen

Aankondiging van de geboorte van Jezus
Lucas 1, 26-38, NBV
In de zesde maand zond God de engel GabriŽl naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. GabriŽl ging haar huis binnen en zei: 'Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.' Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.' 
Maria vroeg aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.' De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.' Maria zei: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.' Daarna liet de engel haar weer alleen.

Muziek

Elke strofe begint klein, met een opsomming, loopt over in een vraag, en eindigt met een stelling. In de uitvoering dient men op de laatste maat van de derde regel te vertragen en het lied op de vraagteken bijna stil te zetten. De slotregel wordt stellig gezongen, met de laatste vier noten bijna staccato. Mocht het liedje door een koor gezongen worden, dan wordt de laatste regel door allen herhaald.

De pianobegeleiding volgt de opbouw van de tekst: de eerste regel doet met zijn open kwinten denken aan oude muziek (de eerste zes noten zijn gelijk aan die van Maria die zoude naar Betlehem gaan); gaandeweg wordt de harmonie complexer.

U kunt de partituur met pianobegeleiding downloaden.

Liedje: 1996, 1999
Pagina: 2000
Bijgewerkt: november 2008
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Huidig adres: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk