Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1AnderWerk
 
Menu Liedjes leeg
Liedjes:
 
Een voerbak...
Hominibus pax
Welkom, nieuweling!
Psalm 8, een...
 
Een kind, een licht
Het meisje in het blauw
 
Zie ook:
- Registers
- Alle partituren
Zoek in Kinderkerk

Een kind, een licht

Dooplied bij de opdracht in de tempel

Kinderen:
Hanna en Simeon,
wat wisten jullie dat goed,
dat dat babietje, kindje Jezus
voor iedereen een licht zou zijn.
Allen:
Aan de volken van de wereld,
aan de mensen om hem heen
zal hij liefde leren geven,
als een licht voor iedereen
Kinderen:
Hanna en Simeon,
wat zeggen jullie dat mooi.
Kan dat altijd nog, dat een kindje
voor iedereen een licht kan zijn?
Allen:
Ieder kind is Godgegeven,
ieder kind is zonneschijn.
Als de wereld het maar opneemt,
dan zal ieder kind licht zijn.
Kinderen:
Hanna en Simeon,
wat brengen jullie goed nieuws.
Maar hoe wensen wij deze kindjes
voor iedereen een licht te zijn?
Allen:
Van het water zul je bloeien,
van de woorden word je wijs:
Van de zalf zul je Gods kind zijn,
met het licht begint je reis.

Judith & Eva zingen de kinderpartij, 2 februari 1997 tussenruimte

Beschrijving

Het lied Een kind, een licht is geschreven voor een doopdienst die in de Nijmeegse Studentenkerk plaatsvond op het feest van de opdracht in de tempel (2 februari). De ouders van de dopelingen namen deze lezing, en daaruit met name de profetieŽn van Simeon en Hanna, dankbaar aan als thema van de doopdienst. Het lied slaat de brug tussen de schriftlezing en de doop.

De omstandigheden bij deze dienst boden de kans om van het lied iets moois te maken. Twee meisjes van 5 en 8 jaar waren, als goede vriendinnen van doopouders en dopelingen, graag bereid om bij te dragen aan het feest. Tegelijkertijd waren er veel goede zangers onder de aanwezigen, zodat het ongeoefend zingen van een canon geen probleem kon zijn. Aldus werd het zingen van het lied eerder een gezamenlijke gebeurtenis dan een uitvoering, en daar ging het om.

De vorm van het lied is een dialoog tussen de kinderen, die zichzelf zijn, en de gemeente, die namens Simeon en Hanna spreekt. De kinderen stellen vragen: de eerste referereert aan de schriftlezing, de tweede vraag maakt de stap van het kind in de tempel naar alle kinderen, de derde vraag gaat over de doop van de dopelingen. Het antwoord op de derde vraag omvat de drie gebruikte symbolen - water, zalf en licht - en de woorden die aan de dopelingen worden meegegeven. Door het hele lied heen is licht het terugkerend motief.

De muzikale vorm is die van een rustig walsje, eerst klein en aarzelend als de kinderen zingen, dan groots als de gemeente zingt. In de overgang van de kinderpartij naar de gemeentepartij zit een maatwisseling die het walsritme breekt, waardoor de partij van de gemeente daarna des te weldadiger inzet. Het derde couplet wordt herhaald in een tweestemmige canon in tertsen, waarbij de pianist zich naar believen en naar vermogen kan uitleven. Al met al een vorm die op de rand van de kitsch balanceert, maar die daardoor in een feestelijke dienst van muziekliefhebbers prachtig werkte.

Willibrord Huisman, februari 1997

Bestand

Omvang

Formaat (zie toelichting)

Bevat

Ptt_KindLicht.doc

413 kB

Word2000 met MSDrawobjecten

Partij kinderen en koor, pianopartituur

Ptt_KindLicht.pdf

62 kB

PDF

"

Dit liedje is opgenomen in de uitgave De goede vis.
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Huidig adres: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk