Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Paasspelen
 
Menu Het lied van de lans leeg
Het lied van de lans:
Synopsis
Muziek:
- Hoor! Hoor! Hoor!
- Longinus' lied  
Techniek: buisklokken 
Verhalen: 
- De man die niets meer kon
    (de lamme) 
- Zijn hand op mijn schouder
    (Zacheüs)
Alle downloads 
Zie ook:
Artikel in Vieren
Zoek in Kinderkerk

Longinus' lied

Wat doe ik hier? Wat wil je nou? Wat zeg je? Een verhaal?
Moet ik vertellen wat ik weet van Jezus, zeg je, die profeet?
Dat vraag je een soldáát?
Het wordt bepaald geen mooi verhaal, begrijp dat even goed:
ik was erbij toen hij daar hing, toen hij tot slot de pijp uit ging,
mijn lans zat vol met bloed.

Hij was een koning, zeiden ze, en ook de Zoon van God.
Zoiets dat gaat natuurlijk mis, omdat de Keizer dat al is,
Maar ík lachte me rot.
Want jullie stonden allemaal te juichen, stoer en trouw,
en gooiden jassen op de grond waar Jezus over lopen kon.
Maar koning? Ga nou gauw!

Een fraaie koning! Niet te paard, per ézel kwam hij aan.
Geen leger en geen harde strijd, geen moord en brand bij het paleis,
mijn lans kon blijven staan.
En jullie, waar zijn jullie nu? Dat juichen bij de poort,
het heeft maar eventjes geduurd. Ik heb er na dat eerste uur
geen woord meer van gehoord.

    
Longinus' lied is het lijdensverhaal, gezongen door de soldaat bij het kruis. Het is in 2009 geschreven voor het paasspel 'Het lied van de lans' van de Kinderkerk en past in de traditie om het lijdensverhaal ook voor kinderen te zingen (zie ook "En het werd stil", uit 2000.)
 
Longinus' lied is speciaal geschreven voor Eva Huisman, toen 17 jaar, omdat zij het solo kon voordragen. De tekst is van Hendrik Jan Bosman, de muziek van Willibrord Huisman.
 
Eva heeft het lied bovendien een dag eerder gezongen, in de Goedevrijdagviering van de Studentenkerk. Daarvan hebben we een primitieve video-opname, die er slecht uitziet, maar die wel een goede indruk geeft van hoe het lied gezongen kan worden.

Hij bleef alleen, met enkel nog zijn vrienden om zich heen.
Ze zeggen dat hij met ze at, dat hij daar deelde wat hij had:
zichzelf, voor iedereen.
Maar wat een vrienden had die man! Nog voor het donker was
sloop een van hen naar buiten toe, en zei -voor geld - hoe laat en hoe
hij straks te grijpen was.

Al laat in de tuin was het, donkere nacht.
Ik leidde de opsporing van die bandiet,
mijn lans in de aanslag, op alles bedacht.
Maar Jezus verzette zich niet.

We sleepten hem de rechtszaal in. De rechter zat al klaar
'Vertel eens even, beste vent, of jij wel echt een koning bent.
Wat is daar nu van waar?
Een hele tijd zweeg Jezus stil. Toen zei hij: 'Wat u zegt!'
Dat had de rechter niet verwacht en Jezus werd naar ons gebracht,
Naar ons soldatenspel:

We maakten als geintje van stekels een kroon.
Die duwden we hem toen met kracht op zijn kop.
Een vloerkleed als mantel, wat riet als zijn staf
'Kijk, koning, daar knapt u van op!'

We lachten en spuugden hem in zijn gezicht.
We brachten hem buiten, vernederd en bloot.
'Daar is jullie koning.' Maar iedereen riep:
'Nee, weg met hem! Kruisigen! Dood!'

De rechter zei: 'Ik weet genoeg. Je jury klaagt je aan.
Soldaat, breng deze "koning" weg, en stel hem onverwijld terecht.
Dat is dan afgedaan.'

In optocht ging Jezus de stad uit. Maar dit keer te voet.
De stadspoort. Een heuvel. Een groot houten kruis.
Hoe kon hij toen in vredesnaam nog zeggen:
'Vergeef hen, Vader, ze snappen het niet'?
Daar hangt hij. Dan een kreet: 'Zo'n dorst!'
Een spons vol azijn op mijn lans.
'Hier, drink maar lekker!'
Gewoon, een grapje.
Even later:
Zijn hoofd zakt.
Ogen dicht.
Hij is -
dood.

Nu sta ik hier dan, met mijn lans. Het laat me niet meer gaan.
Was hij een heilige? Een zot? Een loser? Of een zoon van God?
Wat heb ik toch gedaan?
Vooruit, daar heb je je verhaal. Geen vrolijk eind, maar pech.
Het is toch wat, als een soldaat er bijna van te janken staat.
Kom op, genoeg! Ga weg!

leeg
Eva Huisman zingt Longinus' lied, Studentenkerk, Goede Vrijdag 2009.
Advies: lees de tekst ondertussen mee.

 

En drie jaar later: Yentl, Goede Vrijdag 2012. 

Downloads

Bestand

Bevat

Liedtekst_LonginusLied.doc
Liedtekst_LonginusLied.pdf
Longinus' lied, tekst, door Hendrik Jan Bosman, 2009
Ptt_Longinuslied.pdf
Longinus' lied, basisschema van de melodie, met toelichting
Noteflight-partituur
Idem, in Noteflight (afspeelbaar, kopieerbaar)
http://youtu.be/2kqvdlYD5X8
Video van de uitvoering door Eva Huisman, op Goede Vrijdag 2009
LonginusLied_2012-Yentl.mp3
Geluidopname van de uitvoering door Yentl, op Goede Vrijdag 2012
 
Wilt u een getransponeerde versie van de muziek, stuur dan even een mailtje; kleine moeite. We stellen het zeer op prijs als u dit lied uitvoert of anderszins gebruikt in uw eigen parochie, gemeente, of school - onder vermelding van de namen van de auteurs en www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk
Graag horen we van uw plannen en bevindingen!
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Huidig adres: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk