Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Paasspelen
 
Menu De nieuwe morgen leeg
De nieuwe morgen:
 
Synopsis
En het werd stil 
Meisje, sta op! 
Paasliedje
 
alle downloads 
Zie ook:
Het water dat leven brengt
Psalm 8, een gebed van David
Zoek in Kinderkerk

 

En het werd stil is geschreven
voor "De nieuwe morgen", en
sindsdien ook in andere paas-
spelen gebruikt.
Zie ook Longinus' lied, het
lijdensverhaal, gezongen
door de soldaat bij het kruis.

En het werd stil

Recitatief gezongen lijdensverhaal

Luister hoe Bart het zong, in 2007  (MP3)

"Ik vertel jullie van Jezus,
het licht van de wereld;
hoe die is verraden,
aan het kruis gehangen, 
gestorven en begraven."

--

Met palmpasen juichte iedereen nog voor Jezus.

Hij kwam Jeruzalem binnen, de stad van David,
en het leek wel de intocht van een koning.
De mensen riepen: Hosanna, zoon van David!
Red ons! Red ons toch!
Ze zwaaiden met grote palmtakken
en ze legden hun duurste jassen vr hem op de grond,
want een koning loopt niet door het stof.

En daar kwam hij,
op een ezeltje,
met een vriendelijk gezicht:
de koning van de vrede.

Maar hij wist dat hij sterven zou,
want geen mens wilde zo'n vredeskoning echt.

Vier dagen later nam hij afscheid van zijn leerlingen,
de laatste keer dat hij met hen zou eten.

--

Die nacht ging hij bidden in de tuin van Getsemane.

Daar kwamen soldaten om hem op te pakken.
Ze brachten hem naar de rechter van de koning.

Die vroeg: bent u de koning van de Joden?
En Jezus zei: dat zegt u zelf.

En de rechter vroeg:
bent u de Messias, de zoon van God?
En Jezus zei: ook dat zegt u zelf.

Dat was voor de rechter genoeg.
Hij veroordeelde Jezus ter dood.

Hij vroeg het zelfs nog aan de mensen op het plein.
Die riepen: Weg met hem! Dood! Aan het kruis!
En dat riepen ze allemaal.

--

 

Toen hebben ze een groot houten kruis gemaakt
en hem daaraan opgehangen
en zo is hij gestorven.

De lucht werd zwart.
De aarde beefde.
De rotsen spleten uit elkaar.

En iedereen wist het zeker: dit was Gods zoon.
Ze hadden Gods zoon vermoord.

En ze legden hem in een graf in de tuin
en het werd stil.

Heel stil.

Willibrord Huisman
voor de Kinderkerk
April 2000

 

 

Pianobegeleiding

In 2013 heb ik op verzoek een pianobegeleiding bij deze muziek geschreven - de betreffende zanger voelde zich niet zeker genoeg. Uiteindelijk deed hij het toch a capella. Ik heb de partituur Ptt_EnHetWerdStil.pdf toen toch maar online gezet. Wie schetst mijn verbazing toen ik drie jaar later uit een andere kerk, de Vituskerk in Hilversum, een video kreeg van deze versie: gezongen, met piano. Met veel dank!

 

Bestand

Bevat

EnHetWerdStil.mp3
Bart Spijkerboer zingt En het werd stil, april 2007
Liedtekst_HWStil.doc
Tekst van En het werd stil, direct printbaar.
Ptij_EnHetWerdStil.doc
Ptij_EnHetWerdStil.pdf
Zangpartij + klokkenspeltussenspel
Ptt_EnHetWerdStil.pdf
Partituur: originele zangpartij (2000) met toegevoegde pianobegeleiding (2013)
Uitvoering in de Vituskerk in Hilversum, 2016: EnHetWerdStil_VituskerkHilversum_2016.mp3
U kunt deze partituur ook live inzien en afspelen in Noteflight.
U hoeft daarvoor geen software te installeren en geen account aan te maken.
Wilt u een zetting voor alt of bas (bv. een terts lager)? Vraag erom. Kleine moeite.
U kunt al het materiaal van deze website gebruiken in uw eigen gemeente of school,
indien u tenminste www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk als bron en Willibrord Huisman als auteur vermeldt; zie het colofon.
We stellen uw bevindingen, reacties en foto's bijzonder op prijs.
Deze pagina is uitgebreid op 1 april 2022
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Huidig adres: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk