Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen

Kinderkerk

vuller
Nieuw & nieuws
Programma 
Over de Kinderkerk 
Over deze website 
Contact 
 

Kerstspelen 

Paasspelen 

Ander werk 

KinderWerk 

Registers 

Publicaties 

Colofon 

Journaal 

Auteur 

Archief 

Zoek in Kinderkerk
Deze website dient sinds juli 2013 uitsluitend nog het toegankelijk maken en verspreiden van materiaal dat geschreven is voor en door de Kinderkerk van de Studentenkerk Nijmegen. 

Site colofon

Inhoud

naar een bookmark in deze pagina Doel van deze site

naar een bookmark in deze pagina Gebruik, auteursrechten, copyright

naar een bookmark in deze pagina Bezoek en bezoekers

naar een bookmark in deze pagina Links naar deze site

naar een bookmark in deze pagina Links vanaf deze site

naar een bookmark in deze pagina Veroudering en onderhoud

naar een bookmark in deze pagina Wijzigingskennisgeving


omhoog naar inhoudDoel

Deze site heeft als primair doel het presenteren van ideeŽn, teksten, liederen en ervaringen van de Kinderkerk Nijmegen, opdat anderen daarmee zelf verder kunnen werken.

Tot juli 2013 had deze site een huishoudelijke functie: ze bood alle praktische informatie over de kinderkerkactiviteiten binnen de Studentenkerk Nijmegen. Deze is voortaan te vinden op de website van de Studentenkerk: www.ru.nl/studentenkerk/kinderkerk


omhoog naar inhoudGebruik, auteursrechten, copyright

Het materiaal dat u op deze site aantreft is grotendeels bedacht door de Kinderkerkgroep van de Studentenkerk Nijmegen. Alle muziek en alle teksten zijn geschreven door Willibrord Huisman, tenzij anders vermeld. De tekeningen zijn gemaakt door kinderen, hetzij direct met de muis, hetzij op papier en daarna gescand. Veel tekeningen zijn gemaakt door Eva Huisman, aanvankelijk 7 jaar oud.

U kunt dit materiaal vrij gebruiken voor uw kindervieringen of andere kerkelijke vieringen of op school. Ook kunt u de teksten en muziek afdrukken en vermenigvuldigen, uitsluitend voor gebruik in die vieringen, onder de volgende voorwaarden:

  • U vermeldt de auteur en het adres www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk 
  • Indien u het materiaal gewijzigd hebt schrijft u: naar: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk of gebaseerd op of iets dergelijks.
  • Dit is ook van toepassing als het in uw kerk nog altijd ongebruikelijk is om auteurs te vermelden.
  • Wij vragen u nadrukkelijk de teksten van de liederen niet te wijzigen.

De  auteur/webmaster stelt het bijzonder op prijs te vernemen of en op welke wijze en met welk resultaat de ideeŽn en materialen gebruikt zijn.

Het overnemen van teksten, liederen, of tekeningen voor publicaties van enige aard, zij het op papier, CD, of Internet is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de auteur.


omhoog naar inhoudBezoek en bezoekers

Bezoek aan startpagina, 8 jaar lang. Klik voor vergroting

Deze website is gestart in december 1997. Tot en met 2005 hebben er Nedstat-tellers op enkele pagina's gestaan om het bezoek bij te houden. Op 4 januari 2006 werd het 30.000-ste bezoek aan de indexpagina geregistreerd. In 2005 werden gemiddeld zo'n 20 bezoeken per dag gemeten.

Sinds april 2001 geven de tellers ook enig inzicht in de herkomst van de bezoekers. 69% is Nederlands, 26% komt uit BelgiŽ. 

Ook bevatten de tellers constructies om te achterhalen hoe de bezoekers op deze pagina's gekomen zijn. De resultaten zijn moeilijk te interpreteren, maar het lijkt erop alsof het overgrote deel via zoekmachines (Google) de Kinderkerkpagina's vindt. Men zoekt naar 'Palmpasen' of 'kindervieringen' of 'knutselen driekoningen'. De meeste bezoekers komen niet binnen via de 'voordeur' (de indexpagina) maar via zo'n zoekresultaat.

Startpagina, Kerstspelen, Paasspelen, KinderWerk. Klik voor vergroting.

Uit het gedrag van de tellers kunnen we afleiden dat het merendeel van de bezoekers doelgericht komt kijken: in de maanden voor Kerstmis stijgt de teller voor 'Kerstspelen' tot boven die van de startpagina, terwijl die voor 'Paasspelen' vrijwel op nul staat. In de maanden voor Pasen is het precies andersom.

Eind 2005 begon Nedstat / Webstats4u (de telleraanbieder) alle bezoekers van de Kinderkerksite met ongevraagde en ongepaste reclame te verblijden, en wel zonder dit behoorlijk aan de webmasters te melden. Daarop hebben we de tellers verwijderd. 
Per 1 januari 2007 zijn we opnieuw gaan tellen, nu met een combinatie van een onzichtbare Statcounter-teller en logging van enkele serverrequests. Een eerste analyse vindt u in het journaal

omhoog naar inhoudLinks naar deze site

De website was altijd gemakkelijk te vinden geweest met zoekmachines, zoals Google, bijvoorbeeld door te zoeken naar Kinderkerk Nijmegen. Google indexeert elk woord en elke afbeelding (behalve het besloten gedeelte). Sinds 2003 laat de webmaster van de RU alleen nog de zoekmachines Google en MSNbot toe.

Voorts wordt de Kinderkerksite in tientallen overzichten vermeld; veelal de startpagina www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk, maar soms ook de indexen voor Kerstspelen en Paasspelen. Ook wordt er veel verwezen naar het Zonnelied, vermoedelijk omdat daarvan ook de originele tekst hier is opgenomen. 

Uiteraard ligt er ook een link vanuit de site van de Studentenkerk.

De kinderkerksite stond ooit op de server van de Open Universiteit Nederland, aanvankelijk onder het adres: www.ouh.nl/open/whu/kinderkerk 
Dat domein heeft later de h van ouh verloren: www.ou.nl/open/whu/kinderkerk . Met de verhuizing naar www.kun.nl/kinderkerk zijn op de server van de Open Universiteit springpagina's geplaatst, met dank aan de OUNL. Tengevolge hiervan hebben oude links naar de kinderkerksite, nog tien jaar gewerkt. Daarna is de KUN helaas haar K verloren, dus nu is het adres http://www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk 

omhoog naar inhoudLinks vanaf deze site

Deze site heeft zelf geen pagina met links, om twee redenen:

  • Er zijn al veel sites met overzichten van parochies, religie, vieren met kinderen, etcetera.
  • Het is veel te veel werk om een goed overzicht van relevante links op te zetten en te onderhouden.

omhoog naar inhoudVeroudering en onderhoud

Het is voor ťťn auteur/webmaster in hooguit een avond in de week niet te doen om alle 300 pagina's van deze site actueel te houden. U zult pagina's aantreffen die in twaalf jaar niet inhoudelijk gewijzigd zijn. De laatste jaren zetten we rechtsonder elke pagina de datum van inhoudelijke bewerking of herbewerking. 


omhoog naar inhoudWijzigingskennisgeving

Deze website had een constructie via welke wijzigingskennisgevingen gemaild konden worden. Deze bestaat niet meer. Gelukkig wordt wel altijd in het journaal vermeld wat er toegevoegd is. Sinds 2003 bevat het journaal ook 'bevroren' nieuwsberichten. 

februari 2005
bijgewerkt juni 2013
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Huidig adres: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk