Willibrord Huisman Homepage
www.willibrordhuisman.nl

Up to the highest level of this menu treeWebstek

vuller
Composities: 
Koor a capella:
- Brandsma (2023, 12 delen)
- De lastpost (passie, 24 delen)
- De mooiste theemuts
- Een nieuw heiligenliedje
- Listen and Look
- Geluid van water
- Onze Kracht
- Vijg
- Over de liefde
- Brandt ons hart niet in ons
- Oorverdovend fluistert
- Alles wacht op jou
- Nacht in het knekelhuis
Kerstliederen, a capella:
- Maria die zoude
     naar Betlehem gaan  
- Een kind geboren
     te Betlehem
- Het was een maged
     uitverkoren
Kerkmuziek:
- voor vieringen met kinderen
  (Kinderkerk, 35 liederen)
- Habeas requiem
- De boot in
- Geroepen
Diversen:
- Goedemorgen mama! 
- Clamavi (canon) 
- Feliciter
- The Siphonaptera (canon) 
- Aqua viva
- Viragom 
- Mees 
- Vijf vogels (pdf)
- Overig 
Voor blokfluiten:
- Gaande de weg   
- A Short History of Life
- Kwartet voor blokfluiten
Arrangementen:
- Lang zullen ze leven 
- 4 Sinterklaasliedjes 
- Ederlezi 
- Se essa rua fossa minha 
- Gabriel's Message 
- Klein, klein Jezuken 
Zetwerk:
- Wilhelmus van Nassouwe 
Anderszins:
- Over Noteflight 

 

Het was een maged uitverkoren

Arrangement voor koor a capella SATB
Willibrord Huisman, november 2018

Voor Campus Choir
en de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Inhoud

Opname

Tekst

Toelichting

Translation

Downloads

Oefenmixen

 

Opname

Een delegatie van het Campus Choir zong dit lied in 2018 op de kerstborrel van de faculteit FTR, temidden van drukte, hitte, en bier. Het ging - maar we zouden graag nog een betere uitvoering verzorgen. Geduld!

Tekst*

Het was een maged uitverkoren,
daar Jezus af woude zijn geboren.

Dies ben ik vroo
Benedicamus Domino

Heer Jezus sprak tot GabriŽl schone.
Hij zei: "vaart neder uit den trone
al tot de stede van Nazareth.
Daar woont een maged onbesmet.
Begroet haar met de name mijn
en zeg dat ik haar kind wil zijn."

Dies ben ik vroo
Benedicamus Domino

Die engel was een bode goed
Hij kwam daar neder metter spoed
naar Nazareth al in die sted'
alwaar zij lag in in haar gebede

Dies ben ik vroo
Benedicamus Domino

Hij zei: "God groet u, zuivere maagd
Gij zijt die Gode zeer wel behaagt
Hij wil van u geboren sijn
Jezus Christus die meester mijn."

Dies ben ik vroo
Benedicamus Domino

Als Maria dat verstoet
werd zij verward in haar gemoed
en sprak: "Hoe mocht ik Hem bekinnen
want ik nooit man begeerde minnen?"

Dies ben ik vroo
Benedicamus Domino

"De Heil'ge Geest zal in u komen
gelijk de dauw valt op de blomen.
Maria, weest onversaagd:
Het is Gods zoon die gij draagt.
Jezus heeft u uitverkoren.
Hij wil verlossen wat was verloren."

Dies ben ik vroo
Benedicamus Domino

"Van alle zeer ben ik genezen
De deerne Gods wil ik wezen."

Dies ben ik vroo
Benedicamus Domino

Tekst en melodie: middeleeuws

Toelichting

Dit stuk is zoals alle kerstliederen vooral bedoeld om te zingen: met aandacht voor de tekst, met respect voor de oude melodie, en zeker ook met plezier. Er is alle gelegenheid en alle noodzaak om naar smaak en gewoonte te variŽren in dynamiek, tempo, klank; dit staat niet in de partituur aangegeven.

Voor toehoorders is het aan te bevelen dat ze de tekst mee kunnen lezen. Een mondelinge toelichting is wenselijk.

Ik heb het grotendeels driestemmig gezet om het ook geschikt te laten zijn voor koren met weinig mannen. Daar waar de tenoren een eigen partij hebben mogen ze in het algemeen ook even flink - zoals het tenoren betaamt - hoorbaar zijn.

De tweede regel van het refrein, "Benedicamus Domino", wordt door het publiek meegezongen. Het is aan te bevelen dat even in te studeren van te voren.

* Ik heb de tekst gebaseerd op de oudst mij bekende tekst (1539) en vervolgens aangepast op grond van andere moderne uitgaven en soms op grond van wat in deze zetting wel of niet past; bovendien heb ik het vijftiende couplet ("Maria viel neder op haer knien / Den wille Gods moet in mi gheschien") weggelaten.

Voor het ritme van het refrein heb ik een eigen keuze gemaakt op grond van de verschillen in diverse uitgaven.

Dit arrangement zet niet na elk couplet een refrein, maar verbindt soms twee of drie coupletten aan elkaar op een deels nieuwe melodie. De personages in het verhaal komen als volgt naar voren:

 • Verteller: (meestal) meerstemmig
 • Jezus: sopranen + alten
 • GabriŽl: bassen
 • Maria: sopranen
 • Ik: koor meerstemmig
 • Wij ("Benedicamus Domino"): publiek

Zie HetWasEenMaged_Documentatie_WillibrordHuisman2018.pdf

Qua stijl en aanpak past dit werk bij mijn zettingen van Maria die zoude naar Betlehem gaan (2011) en van Een kind geboren te Betlehem (2014).


For singers litterally translated

It was a virgin chosen,
of whom Jesus wanted to be born.

This I am glad of
Let us praise the Lord

Lord Jesus spoke to Gabriel fine.
He said: "go down from the throne
to the town of Nazareth.
There lives a virgin unblemished.
Greet her in my name
and tell that I want to be her child."

This I am glad of
Let us praise the Lord

This angel was a good messenger
He came down with speed
to Nazareth in this town
where she lay in prayer

This I am glad of
Let us praise the Lord

He said: "God greets you, virgin pure
You are who pleases God very well
He wants to be born of you,
Jesus Christ, my master."

This I am glad of
Let us praise the Lord

When Maria understood that
she became confused in her mind
and said: "How should I know him
because I never desired to court a man?"

This I am glad of
Let us praise the Lord

"The Holy Ghost shall come into you
like the dew falls on the flowers
Maria, be undaunted:
It is God's son that you carry.
Jesus has chosen you.
He wants to deliver what was lost."

This I am glad of
Let us praise the Lord

"Of all pain I am healed
The handmaiden of God I want to be."

This I am glad of
Let us praise the Lord


Downloads

 • Volledige partituur (pdf)
 • Publieksblad tekst (pdf)
Je kunt dit alles downloaden en vermenigvuldigen voor gebruik in je eigen koor maar niet voor commercieel gebruik. Vermeld de auteur en verander niets aan de tekst of muziek. Wil je wel wat aan de muziek veranderen, neem dan contact op, opdat ik je een bewerkbare versie van de partituur kunt sturen. Sowieso stel ik een mailtje zeer op prijs!

Rehearsal mixes

 • Score: Open de partituur in Noteflight. Je hoeft niets te installeren en je hoeft geen account aan te maken. Je computer speelt de partituur af zodra je op het afspeelknopje klikt. (Lees meer over Noteflight)
 • Online oefenversies
  - voor alten
  - voor tenoren
  - voor bassen
 • Text pronunciation
  - Willibrord sings text: MP3

 

Bijgewerkt 25 december 2018
© Willibrord Huisman 1990-2023
Reacties? Vragen? Graag!
Abonneer je op de koorwerknieuwsbrief
Multifunctionele webstek:
permanent in ontwikkeling,
altijd wel ergens verouderd,
sinds november 2011.