Willibrord Huisman Homepage
www.willibrordhuisman.nl

Up to the highest level of this menu treeWebstek

vuller
Composities: 
Koor a capella:
- Brandsma (2023, 12 delen)
- De lastpost (passie, 24 delen)
- De mooiste theemuts
- Een nieuw heiligenliedje
- Listen and Look
- Geluid van water
- Onze Kracht
- Vijg
- Over de liefde
- Brandt ons hart niet in ons
- Oorverdovend fluistert
- Alles wacht op jou
- Nacht in het knekelhuis
Kerstliederen, a capella:
- Maria die zoude
     naar Betlehem gaan  
- Een kind geboren
     te Betlehem
- Het was een maged
     uitverkoren
Kerkmuziek:
- voor vieringen met kinderen
  (Kinderkerk, 35 liederen)
- Habeas requiem
- De boot in
- Geroepen
Diversen:
- Goedemorgen mama! 
- Clamavi (canon) 
- Feliciter
- The Siphonaptera (canon) 
- Aqua viva
- Viragom 
- Mees 
- Vijf vogels (pdf)
- Overig 
Voor blokfluiten:
- Gaande de weg   
- A Short History of Life
- Kwartet voor blokfluiten
Arrangementen:
- Lang zullen ze leven 
- 4 Sinterklaasliedjes 
- Ederlezi 
- Se essa rua fossa minha 
- Gabriel's Message 
- Klein, klein Jezuken 
Zetwerk:
- Wilhelmus van Nassouwe 
Anderszins:
- Over Noteflight 

 

De boot in

Huwelijkslied bij Marcus 6:30-44

Dit is een erg vrolijk lied voor de kerkelijke inzegening van een huwelijk, 2004, passend bij het bijbelverhaal waarin Jezus vijfduizend mensen te eten geeft.

Het is voor volkszang, deels in canon, met pianobegeleiding.

Hieronder tref je de pagina die in 2004 tevoren bezocht is door tientallen ijverig online studerende huwelijksgasten. Een novum, in 2004, maar het werkte perfect.


De boot in

Willibrord Huisman
Lied: augustus 2004
Deze pagina: augustus 2004
Voor Maartje en Rogier

Rogier en Maartje trouwen in de kerk, tussen al hun vrienden en familie, voor zover die kunnen komen. Een centraal thema in hun dienst is 'verbondenheid', met elkaar, met hun naasten, met alle mensen die ze nog zullen tegenkomen. Als naar een bookmark in deze pagina lezing hebben ze het verhaal van de 'broodvermenigvuldiging' gekozen, waarin Jezus' brood/boodschap/liefde bij duizenden mensen aankomt, en nog verder reikt - er blijft genoeg over voor de hele wereld.

'De boot in' heb ik voor hen geschreven - het slaat een brug tussen het bijbelverhaal en hun huwelijksbelofte. Maar op papier of beeldscherm is het niks: het moet klinken! Zo'n lied gaat pas werken als het door iedereen uitbundig gezongen wordt. 

Vandaar het verzoek om naar beste vermogen even te oefenen. Als je computer in orde is, moeten de geluidsvoorbeelden werken. Gebruik anders printer en blokfluit of vraag de buurvrouw of ze het even voorspeelt op de piano. Of zo.

In de kerk zullen we het in de 6¾ minuten voorafgaand aan de intrede van het bruidspaar ook even oefenen, met orkest, en met het refrein zelfs in canon. Maar een koor hebben we niet, dus doe je best!


Elianne en Eva laten het je hier zoetgevooisd horen:

wat
speel hiermee af
of zo 
hulp 
Couplet 1 met refrein
WMA of MP3
Als het meezit werkt het gewoon als je op de besturingsknopjes klikt.
 
Zoniet, probeer dan de hyperlinks die ernaast staan.
 
Tip: luister ernaar terwijl je de noten meeleest. En dan nog een keer, maar dan zing je voorzichtig mee. En dan uit volle borst. In de kerk wordt het veel mooier vanwege alle medezangers en het orkest en de sfeer. 
Couplet 2 met refrein
WMA of MP3
Refrein los
WMA of MP3
Refrein in canon
WMA of MP3
Alleen piano,
eenvoudige versie
WMA of MP3

De twee coupletten: 

Refrein. Vrolijk zingen! 

Als je het refrein in canon wilt zingen, moet de tweede zanger na één maat inzetten.

Bijbellezing

Jezus geeft vijfduizend mensen te eten (Marcus 6, 30-43)

De apostelen kwamen terug bij Jezus, en ze vertelden Hem alles wat ze hadden gedaan en hoe ze onderricht gegeven hadden. Hij zei tegen hen: 'Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en wat uit te rusten.' Want er kwamen en gingen zoveel mensen, dat ze niet eens de gelegenheid hadden om te eten. 

Ze gingen in de boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Men zag hen weggaan en velen herkenden hen. Uit alle steden haastten ze zich te voet daarheen en kwamen er eerder aan dan zij. 

Toen Hij van boord ging, zag Hij een grote menigte, en Hij had zeer met hen te doen, omdat ze als schapen zonder herder waren, en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten. 

Het was al laat geworden toen zijn leerlingen Hem kwamen zeggen: 'Dit is een eenzame plaats, en het is al laat. Stuur de mensen weg, dan kunnen ze zelf op de hoeven en in de dorpen in de omgeving iets te eten gaan kopen.'

Hij antwoordde hun: 'Jullie moeten hun te eten geven.' Ze zeiden tegen Hem: 'Moeten we voor tweehonderd denariën brood gaan kopen en hun te eten geven?' Maar Hij zei hun: 'Hoeveel broden hebben jullie? Ga eens kijken.' En toen ze het waren nagegaan, zeiden ze: 'Vijf, en nog twee vissen.' 

Hij zei dat ze allemaal in groepen in het groene gras moesten gaan zitten. Ze gingen zitten in groepjes van honderd en van vijftig. 

Hij nam die vijf broden en twee vissen, keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze onder hen uit te delen; ook de twee vissen verdeelde Hij onder allen. Allemaal hadden ze volop te eten. Ze haalden twaalf korven vol brokken op, en ook wat van de vis over was. Het waren vijfduizend man die van het brood gegeten hadden.

Bron: KBS Willibrordvertaling 1995, www.willibrordbijbel.nl
Andere vertalingen vind je naast elkaar op: www.biblija.net

Partituur

U kunt de partituur (DeBootIn_Compleet.pdf) downloaden, uitsluitend voor gebruik en vermenigvuldiging in uw eigen omgeving. Het bestand bevat naast de volledige partituur ook een zetting met vereenvoudigde bas, een toelichting bij de muziek, de bijbeltekst, en een versie om ter plaatse aan de kerkgangers c.q. feestvierders uit te delen. Ik stel het bijzonder op prijs als u mij vertelt dat u dit lied gebruikt of gebruikt hebt.

2004; november 2011
© Willibrord Huisman 1990-2023
Reacties? Vragen? Graag!
Abonneer je op de koorwerknieuwsbrief
Multifunctionele webstek:
permanent in ontwikkeling,
altijd wel ergens verouderd,
sinds november 2011.