Ga naar Brandsma startpagina  
willibrordhuisman.nl/brandsma

Up to the highest level of this menu treeWebstek

vuller
Brandsma: 
- Project
- Brandsma in een notendop
- Alle liederen
- Projectkoor 2024
Uitvoeringen:
- 1 okt 2023: Studentenkerk
- 4 okt 2023: Nijmegen
- 11 april 2024: Campus
- Persinfo
- Reserveren
- Nieuwsbrief
Alle liederen:
- Anno Sjoerd
- Brief
- Brillenglazen
- Denk aan mij
- Faith
- Feliciter
- Geheim
- Immerhin
- Karmel
- Nabij
- Nada te turbe
- Rustig
- Vandaag
- Veel
- Veelstemmig
- Vereerd
- Vertel!
- Wanhoop
Google Translate
may be useful,
opens a new tab:
-  In English
-  Auf Deutsch
 

 

Veelstemmig verhaal: bloemlezing

Brandsma is qua opzet sterk vergelijkbaar met de passie De lastpost. Om een indruk te krijgen van hoe Brandsma eruit gaat zien, presenteren we hier een bloemlezing met toelichting.

Vooraf: let op dat je niet luistert met dezelfde oren als waarmee je profi televisieopnames beluistert. Bij amateuroptredens rammelt er altijd van alles, zowel qua uitvoering als qua opnametechniek. Het gaat hier om de zangers en wat zij zingen, en om het publiek dat dat meemaakt.

 

1.
Suggestie:
kijk eerst de documentaire https://youtu.be/zpgRI6bdTO8

 

2.
De pagina over het eerste lied “Begin” geeft een goede indruk van onze werkwijze.
http://www.delastpost.nl/alleliederen/begin.htm

Je vindt dan:

  • Een toelichting
  • Verscheidene opnames uit uitvoeringen
  • De tekst
  • Een link naar de (afspeelbare) koorpartituur
  • De koorpartituur afdrukbaar (PDF)

Dit lied wordt door alle koren gezongen, waarbij het publiek de bovenstem zingt. In de première zong het publiek nog uit een programmaboekje; sindsdien hebben we de noten geprojecteerd, wat veel beter gaat.  Hoewel de muziek nieuw is, zingt een koorconcertpubliek zulke muziek al goed mee na één maal doornemen. Aan het eind van de passie zingen koor en publiek “Adieu” op dezelfde noten.

 

3.
Een voorbeeld van meerkorigheid is het lied “Anders dan anders”, dat het laatste avondmaal schildert.
http://www.delastpost.nl/alleliederen/andersdananders.htm

  • Een kinderkoortje zingt de vraag “Waarom”
  • Jezus antwoordt “Dat zal ik vertellen”
  • De leerlingen beamen met “Gezegend ben jij”

In het tweede deel van het lied verandert het karakter; daar voorzegt Jezus zijn dood en deelt hij brood en wijn.

Suggestie:

 

4.
Een voorbeeld van een heel bescheiden koorregie is “Tussen de zwarte bomen”, het gebed op de olijfberg. Drie keer bidt Jezus op de berg (tweestemmig vrouwenkoor, hier hoog staand) en daalt af naar de slapende leerlingen (hier zittend op de grond, zingen noenoe), totdat die uiteindelijk opstaan. http://www.delastpost.nl/alleliederen/tussendezwartebomen.htm

 

5.
Een voorbeeld van een intiem stuk is “Leegte van dagen”, een mini stabat mater, op een gedicht van Liesbeth Jansen.
http://www.delastpost.nl/alleliederen/leegtevandagen.htm

Suggestie:

 

6.
Een voorbeeld van een (heel) heftig stuk is de kruisiging en bespotting, “Geen woorden meer”. Dit lied maakt een enorme draai – van de centurion die die lastpost wel even aan het kruis zal hangen tot de totaal verstilde en vereenzaamde kruisdood, met tussendoor voortdurend de venijnige omstanders. “Mijn God, waarom verlaat je mij” wordt zesstemmig door een ander koor gezongen.
http://www.delastpost.nl/alleliederen/geenwoordenmeer.htm

 

 

 

© Willibrord Huisman 1990-2024
Reacties? Vragen? Graag!
De webrubriek Brandsma
logeert op de website van
Willibrord Huisman
Ruimte die zorgt dat springen van boven goed uitkomt..