Ga naar Brandsma startpagina  
reserveren
persinfo
contact
willibrordhuisman.nl/brandsma

Up to the highest level of this menu treeWebstek

vuller
Brandsma: 
- Project
- Brandsma in een notendop
- Programma (PDF)
- Projectkoor
Uitvoeringen:
- 1 okt: Studentenkerk
- 4 okt: Nijmegen
- maart 2024: Campus
- mei 2024: Bolsward
- Persinfo
- Reserveren
- Nieuwsbrief
Alle liederen:
- Anno Sjoerd
- Brief
- Brillenglazen
- Denk aan mij
- Faith
- Feliciter
- Gefahr
- Geheim
- Immerhin
- Karmel
- Nabij
- Nada te turbe
- Rustig
- Vandaag
- Veel
- Veelstemmig
- Vertel!
- Wanhoop
Google Translate,
opens a new tab:
-  In English
-  Auf Deutsch
Go to concert page

 

13. Wanhoop

A song of the choir work Brandsma, een verhaal voor vandaag

In a prison cell in Kleef, Brandsma pleads with both God and a Nazi official to save him from deportation to Dachau. The song cites two lines of the Latin translation of Psalm 130, 'De profundis'.

For two choirs SATB, with the voice groups of choir 1 spatially somewhat separated, and choir 2 in normal arrangement. In the score and in the words below:

  • Choir 1: blue
  • Choir 2: green
  • Both choirs: black

Alternatively: just one choir SATB.

Text & translation: Hendrik Jan Bosman, 2023

Music: Willibrord Huisman, 2015, 2023

Version: 2023-05-12 8u00

↓ Music

↓ Text

↓ Recordings

↓ Description

← Previous: 12. Brillenglazen 

→ Next: 14. Vertel 

Music

Wanhoop

Text

Wanhoop

Clamavi domine de profundis
Vocem meam exaudi domine

Ik roep u, diep in mij, in mijn wanhoop.
Hoor me, hoor het hulpgeroep, diep in mij.

Mijn God, het is zover. Ze sturen mij naar Dachau.
Dat red ik nooit. Ik ben te ziek. Ik ga daar zeker dood.

Mijn maag is uit het lood. Ik heb een blaasontsteking,
Dysenterie, verzwakt gestel. Ik slaap niet. Zie mijn nood.

Ik schrijf u, overste, in mijn wanhoop.
Zie mij, zie mijn levensnood, denk aan mij.

Mijnheer, ik vraag me af: Zou dit ook anders kunnen?
In huisarrest? Een kloostercel? Ik houd mij daar wel stil.

Mijn tijd is nog maar kort. Straks komen ze me halen.
Ik wacht op u. Toe, lees mijn brief. Ik voeg me naar uw wil.

Ik vraag u, wachtende, in mijn wanhoop:
Zie mij, lees mijn smeekverzoek, antwoord mij.

Mijn God...

Mijn God, de tijd is om. Ik heb nog steeds geen antwoord.
Dan zij het zo. Dan is het goed. Ik ga daar niet alleen.

De trein. Een lotgenoot wordt aan mij vast geketend.
Een fluitsignaal. Daar gaan we dan. De hemel weet waarheen.

Wij reizen, tastende, naar het duister.
Hoor ons, zie ons onderweg, wees met ons.

Clamavi domine de profundis
Vocem meam exaudi domine

Clamavi domine de profundis
Vocem meam exaudi domine

Despair

Clamavi domine de profundis
Vocem meam exaudi domine

I call to you, deep within me, in my despair.
Hear me, hear the cry for help, deep within me.

My God, the time has come. They are sending me to Dachau.
I'll never make it. I'm too sick. I'll die there for sure.

My stomach is out of whack. I have a bladder infection,
Dysentery, weakened constitution. I don't sleep. See my distress.

I write to you, superior, in my despair.
See me, see my distress, think of me.

Sir, I wonder: Could this be [arranged] otherwise?
In house arrest? A monastery cell? I'll keep quiet there.

My time is short. Soon they will come and get me.
I am waiting for you. Please, read my letter. I’ll comply with your will.

I ask you, waiting, in my despair:
See me, read my supplication, answer me.

My God...

My God, time is up. I still have no answer.
Then so be it. Then it is alright. I will not go there alone.

The train. A fellow sufferer is chained to me.
A whistle blows. There we go. Heaven knows where to.

We travel, grasping, into darkness.
Hear us, see us on the way, be with us.

Clamavi domine de profundis
Vocem meam exaudi domine

Clamavi domine de profundis
Vocem meam exaudi domine

Recordings

---

Description

---

© Willibrord Huisman 1990-2023
Reacties? Vragen? Graag!
De webrubriek Brandsma
logeert op de website van
Willibrord Huisman
Ruimte die zorgt dat springen van boven goed uitkomt..