Ga naar Brandsma startpagina  
willibrordhuisman.nl/brandsma

Up to the highest level of this menu treeWebstek

vuller
Brandsma: 
- Project
- Brandsma in een notendop
- Alle liederen
- Projectkoor 2024
Uitvoeringen:
- 1 okt 2023: Studentenkerk
- 4 okt 2023: Nijmegen
- 11 april 2024: Campus
- Persinfo
- Reserveren
- Nieuwsbrief
Alle liederen:
- Anno Sjoerd
- Brief
- Brillenglazen
- Denk aan mij
- Faith
- Feliciter
- Geheim
- Immerhin
- Karmel
- Nabij
- Nada te turbe
- Rustig
- Vandaag
- Veel
- Veelstemmig
- Vereerd
- Vertel!
- Wanhoop
Google Translate
may be useful,
opens a new tab:
-  In English
-  Auf Deutsch
 

 

13. Wanhoop

A song of the choir work Brandsma, een verhaal voor vandaag

In a prison cell in Kleef, Brandsma pleads with both God and a Nazi official to save him from deportation to Dachau. The song cites two lines of the Latin translation of Psalm 130, 'De profundis'.

For two choirs SATB, with the voice groups of choir 1 spatially somewhat separated, and choir 2 in normal arrangement. In the score and in the words below:

  • Choir 1: blue
  • Choir 2: green
  • Both choirs: black

Alternatively: just one choir SATB.

Text & translation: Hendrik Jan Bosman, 2023

Music: Willibrord Huisman, 2015, 2023

Version: 2023-05-12 8u00

↓ Music

↓ Text

↓ Recordings

↓ Description

← Previous: 12. Brillenglazen 

→ Next: 14. Vertel 

Music

Wanhoop

  • Score in PDF (4 A4)
  • Score in MP3
  • Score in Noteflight: play, read, sing along
  • " practice mix Tenors
    Note: practice especially bar 46-53

Text

Introductie

Na Amersfoort komt Titus uiteindelijk terecht in de gevangenis van Kleef. Daar zingt de onheilspellende naam ‘Dachau’ rond.

Titus wordt bang. Hij schrijft een verzoekschrift aan de autoriteiten.

Maar de gebeurtenissen denderen door. Als een trein.

 

After Amersfoort, Titus eventually ends up in the prison of Kleve. There the ominous name "Dachau" goes around.

Titus becomes frightened. He writes a petition to the authorities.

But events rumble on. Like a train.

Wanhoop

Clamavi domine de profundis
Vocem meam exaudi domine

Ik roep u, diep in mij, in mijn wanhoop.
Hoor me, hoor het hulpgeroep, diep in mij.

Mijn God, het is zover. Ze sturen mij naar Dachau.
Dat red ik nooit. Ik ben te ziek. Ik ga daar zeker dood.

Mijn maag is uit het lood. Ik heb een blaasontsteking,
Dysenterie, verzwakt gestel. Ik slaap niet. Zie mijn nood.

Ik schrijf u, overste, in mijn wanhoop.
Zie mij, zie mijn levensnood, denk aan mij.

Mijnheer, ik vraag me af: Zou dit ook anders kunnen?
In huisarrest? Een kloostercel? Ik houd mij daar wel stil.

Mijn tijd is nog maar kort. Straks komen ze me halen.
Ik wacht op u. Toe, lees mijn brief. Ik voeg me naar uw wil.

Ik vraag u, wachtende, in mijn wanhoop:
Zie mij, lees mijn smeekverzoek, antwoord mij.

Mijn God...

Mijn God, de tijd is om. Ik heb nog steeds geen antwoord.
Dan zij het zo. Dan is het goed. Ik ga daar niet alleen.

De trein. Een lotgenoot wordt aan mij vast geketend.
Een fluitsignaal. Daar gaan we dan. De hemel weet waarheen.

Wij reizen, tastende, naar het duister.
Hoor ons, zie ons onderweg, wees met ons.

Clamavi domine de profundis
Vocem meam exaudi domine

Clamavi domine de profundis
Vocem meam exaudi domine

Despair

Clamavi domine de profundis
Vocem meam exaudi domine

I call to you, deep within me, in my despair.
Hear me, hear the cry for help, deep within me.

My God, the time has come. They are sending me to Dachau.
I'll never make it. I'm too sick. I'll die there for sure.

My stomach is out of whack. I have a bladder infection,
Dysentery, weakened constitution. I don't sleep. See my distress.

I write to you, superior, in my despair.
See me, see my distress, think of me.

Sir, I wonder: Could this be [arranged] otherwise?
In house arrest? A monastery cell? I'll keep quiet there.

My time is short. Soon they will come and get me.
I am waiting for you. Please, read my letter. I’ll comply with your will.

I ask you, waiting, in my despair:
See me, read my supplication, answer me.

My God...

My God, time is up. I still have no answer.
Then so be it. Then it is alright. I will not go there alone.

The train. A fellow sufferer is chained to me.
A whistle blows. There we go. Heaven knows where to.

We travel, grasping, into darkness.
Hear us, see us on the way, be with us.

Clamavi domine de profundis
Vocem meam exaudi domine

Clamavi domine de profundis
Vocem meam exaudi domine

Recordings

 

Concert 4 October 2023, Titus Brandsma Memorial.
For words and translation, see above in this page or use button in the video itself.
(Unfortunately, sound and image are not correctly synchronized in this video)

Description

---

© Willibrord Huisman 1990-2024
Reacties? Vragen? Graag!
De webrubriek Brandsma
logeert op de website van
Willibrord Huisman
Ruimte die zorgt dat springen van boven goed uitkomt..