Ga naar Brandsma startpagina  
willibrordhuisman.nl/brandsma

Up to the highest level of this menu treeWebstek

vuller
Brandsma: 
- Project
- Brandsma in een notendop
- Alle liederen
Uitvoeringen:
- 1 okt: Studentenkerk
- 4 okt: Nijmegen
- maart 2024: Campus
- 25 mei 2024: Bolsward
- Persinfo
- Reserveren
- Nieuwsbrief
Alle liederen:
- Anno Sjoerd
- Brief
- Brillenglazen
- Denk aan mij
- Faith
- Feliciter
- Gefahr
- Geheim
- Immerhin
- Karmel
- Nabij
- Nada te turbe
- Rustig
- Vandaag
- Veel
- Veelstemmig
- Vertel!
- Wanhoop
Google Translate
may be useful,
opens a new tab:
-  In English
-  Auf Deutsch
 

 

14. Vertel!

One of the the songs of the choir work Brandsma, een verhaal voor vandaag

Grandfather tells, reluctantly, about Brandsma in Dachau

For choir SA; SATB; S

Text & translation: Hendrik Jan Bosman, 2023

Music: Willibrord Huisman, 2023

Current version: 2023-07-16 12u55

↓ Music

↓ Text

↓ Recordings

↓ Description

← Previous: 13. Wanhoop 

→ Next: 15. Immerhin 

Music

Text

Introductie

Titus is naar Dachau afgevoerd.

Maar hoe kun je aan mensen van vandaag beschrijven hoe het daar was? Dat kan alleen door iemand die het zelf heeft meegemaakt. En zelfs dan...

Een grootvader, in gesprek met zijn kleinkind, doet een poging.

 

Titus has been deported to Dachau.

But how can you describe to people of today what it was like there? That can only be done by someone who has experienced it themselves. And even then…

A grandfather, talking to his grandchild, makes an attempt.

Vertel!

Vertel eens, opa: wie is dat?
Ik zag die foto op het jeugdjournaal.
Wat doet hij hier in huis?

Die man heet Titus, lieve kind,
En ik zat samen met hem in het kamp.
Daar had ik veel aan hem.

Dat wist ik niet. Vertel!

Ach nee, dat doe ik toch maar niet.
Het was een rottijd, vergeet het maar.
Dat doe ik liever ook.

Nee, opa, toe! Vertel!

Vooruit, een heel klein beetje dan:
Dat kamp was Dachau, het was er naar,
maar Titus gaf ons hoop.

Hoe was dat dan? Vertel!

Nou goed, omdat het Titus is.
Alleen: geen woord kan zeggen hoe het was.
Ook deze niet:

De haat, de haat,
gescheld en slaag om niets:
een kastje niet geschuurd,
een vloer te traag geveegd,
een bril vergeten.

Maar Titus bleef
met zijn bewakers praten,
al trapten die hem weg.

De nijd, de nijd,
in ogen leeg en hol,
met ingevallen buik,
jaloers, als grommend wild,
om korstjes eten.

Maar Titus bleef
nog van zijn porties delen,
al viel hij bijna om.

De dood, dood,
de lijven uitgeput:
totaal kapotgewerkt.
En wie het niet meer trok:
vergaan, verdwenen.

Maar Titus geeft mij
kracht om door te leven,
al is hij niet meer hier.

Tell me!

Tell me, grandpa: who is that?
I saw this picture on the children's news.
What is it doing in your house?

That man's name is Titus, dear child,
and I was in the camp with him.
I got a lot of support from him there.

I didn't know that. Tell me!

Oh no, I don’t think I will.
It was a bad time, forget it.
I'd rather do that too.

No, Grandpa, please! Tell me!

Well then, just a little bit:
That camp was Dachau, it was awful,
but Titus gave us hope.

What was it like? Tell me!

Very well, because he is Titus.
But no word can tell what it was like.
Not even these ones:

The hatred, the hatred,
swearing and beatings over nothing:
a cupboard not sanded,
a floor swept too slowly,
a pair of glasses forgotten

But Titus continued
to talk to his guards,
even though they kicked him out.

The envy, the envy,
in eyes empty and hollow,
with collapsed bellies,
jealous, like growling beasts,
for crusts of food.

But Titus continued
to share his rations,
though he nearly fell over.

The death, the death,
the bodies exhausted:
utterly broken down.
And those who no longer managed:
perished, vanished.

But Titus gives me
strength to go on living,
even though he is no longer here.

Recordings

 

Concert 4 October 2023, Titus Brandsma Memorial.
For words and translation, see above in this page or use button in the video itself.
(Unfortunately, sound and image are not correctly synchronized in this video)

 

Try-out 1 October 2023, Studentenkerk; text see above in this page..

 

Description

Dit lied bestaat uit de volgende elementen:

  • Kind: SA
  • Opa, in het eerste deel: TB
  • Opa, in het tweede deel: SATB
  • De pijn: 3 sopranen

Voor een goede koorregie moeten de SA die het kind zingen een apart koortje zijn dat tegenover Opa staat. Opa wordt eerst door TB en later door SATB gezongen; die SA moeten dus echt andere zangers zijn dan degenen die het kind zingen. Daaroverheen komt de pijn van de herinnering, als een pieptoon in het hoofd van Opa; gezongen door weer andere sopranen, die achter of boven de TB staan.

Opa spreekt met tegenzin, aarzelend. Dat moet tot uiting komen door de noten expressief, onregelmatig te zingen, waarbij telkens als Opa over Brandsma spreekt er wat licht doorbreekt. De komma's verwoorden de aarzeling. Deze kunnen kort of lang zijn, als ze maar niet 'in de maat' passen.

Het beginmotief van Opa's relaas (de eerste vier maten van F en H) is hetzelfde als het begin van het getuigenis van Titia in Immerhin ("Warum..."). De herhaalde slotzin "Al is hij hier niet meer" komt muzikaal overeen met het slot van Anno Sjoerd.

 

© Willibrord Huisman 1990-2023
Reacties? Vragen? Graag!
De webrubriek Brandsma
logeert op de website van
Willibrord Huisman
Ruimte die zorgt dat springen van boven goed uitkomt..