Ga naar Brandsma startpagina  
willibrordhuisman.nl/brandsma

Up to the highest level of this menu treeWebstek

vuller
Brandsma: 
- Project
- Brandsma in een notendop
- Alle liederen
- Projectkoor 2024
Uitvoeringen:
- 1 okt 2023: Studentenkerk
- 4 okt 2023: Nijmegen
- 11 april 2024: Campus
- Persinfo
- Reserveren
- Nieuwsbrief
Alle liederen:
- Anno Sjoerd
- Brief
- Brillenglazen
- Denk aan mij
- Faith
- Feliciter
- Geheim
- Immerhin
- Karmel
- Nabij
- Nada te turbe
- Rustig
- Vandaag
- Veel
- Veelstemmig
- Vereerd
- Vertel!
- Wanhoop
Google Translate
may be useful,
opens a new tab:
-  In English
-  Auf Deutsch
 

 

17. Veelstemmig

One of the the songs of the choir work Brandsma, een verhaal voor vandaag

The epilogue, to be sung by three choirs, with audience

Text & translation: Hendrik Jan Bosman, 2023

Music: Willibrord Huisman, 2023

Current version: 2024-02-21 19u25

↓ Music

↓ Text

↓ Recordings

↓ Description

← Previous: 16. Faith 

→ Next: 18. Nada te turbe 

Music

Text

Introductie

Maar nu wij. Wat is ons verhaal met Titus? Wat kunnen wij ervan zeggen?

Samen zingen kan in elk geval. Zingt u mee?

 

But what about us? What is our story with Titus? What can we say about it?

At the very least, we can sing together. Will you sing along?

Veelstemmig

Brandsma! Titus! Anno Sjoerd! Hij!

Wat wij zongen, doet dat recht
aan zijn leven? Laat dat echt
zien wat hij ons nu nog zegt?
En wat is dan de grote lijn?

Zo veel facetten en zo veel gebeurd,
zo veel bewonderd en soms ook betreurd,
door onze eigen verhalen gekleurd,
kan dat éénstemmig zijn?

Titus' leven is te rijk,
veel te kleurig voor één kijk.
Luister maar eens goed. Het blijkt
steeds anders van betekenis:

over zachtmoedigheid, over verzet,
over een levenstaak, over gebed,
hopen, berusten, en over wat net
voor ons nu gaande is.

Ik die zorg heb om een kind,
ik die zoekend vrede vind,
ik voor wie de waarheid dringt,
in ons verhaal klinkt Titus door.

Wij ongelovig, wij innig mystiek,
wij, soms wanhopig en soms laconiek,
schuldig, integer, gezond of heel ziek:
één bont, veelstemmig koor.

Many-voiced

Brandsma! Titus! Anno Sjoerd! He!

What we sang, does that do justice
to his life? Does it really
show what he is still telling us now?
What is the main theme in it?

So many facets and so much happened,
so much admired and sometimes regretted,
colored by our own stories,
can that be unanimous?

Titus' life is too rich,
far too colorful for one view,
Listen carefully. It turns out
to have an ever different meaning:

about meekness, about resistance,
about a life’s task, about prayer,
hope, resignation, and about what's just
going on for us right now.

Me, worrying about a child,
me, prayerfully finding peace,
me, for whom truth presses,
in our story Titus echoes.

We unbelieving, we intensely mystical,
we, sometimes desperate and sometimes laconic,
guilty, honest, healthy or very sick:
One motley, many-voiced chorus.

Recordings

Concert 4 October 2023, Titus Brandsma Memorial.
For words and translation, see above in this page or use button in the video itself.
(Unfortunately, sound and image are not correctly synchronized in this video)

 

Try-out 1 October 2023, Studentenkerk; text, see above in this page.

 

Description

---

 

© Willibrord Huisman 1990-2024
Reacties? Vragen? Graag!
De webrubriek Brandsma
logeert op de website van
Willibrord Huisman
Ruimte die zorgt dat springen van boven goed uitkomt..