Ga naar Brandsma startpagina  
willibrordhuisman.nl/brandsma

Up to the highest level of this menu treeWebstek

vuller
Brandsma: 
- Project
- Brandsma in een notendop
- Alle liederen
- Projectkoor 2024
Uitvoeringen:
- 1 okt 2023: Studentenkerk
- 4 okt 2023: Nijmegen
- 11 april 2024: Campus
- Persinfo
- Reserveren
- Nieuwsbrief
Alle liederen:
- Anno Sjoerd
- Brief
- Brillenglazen
- Denk aan mij
- Faith
- Feliciter
- Geheim
- Immerhin
- Karmel
- Nabij
- Nada te turbe
- Rustig
- Vandaag
- Veel
- Veelstemmig
- Vereerd
- Vertel!
- Wanhoop
Google Translate
may be useful,
opens a new tab:
-  In English
-  Auf Deutsch
 

 

5. Veel

One of the the songs of the choir work Brandsma, een verhaal voor vandaag

About the many tasks, jobs and initiatives Brandsma undertook.

For SSA, TB, ASS

Text & translation: Hendrik Jan Bosman, 2023

Music: Willibrord Huisman, 2023

Current version: 2023-07-05 19u59

↓ Music

↓ Text

↓ Recordings

↓ Description

← Previous: 4. Rustig 

→ Next: 6. Feliciter 

Music

Text

Introductie

Zo rustig als het leven in het klooster was, zo hectisch is het daarbuiten. Na een studie in Rome komt Titus in Oss terecht, eerst alleen als docent filosofie voor zijn medebroeders. Maar de wereld weet hem te vinden, van alle kanten. En anders zoekt hij haar zelf wel op.

 

As quiet as life was in the monastery, it is hectic outside. After studying in Rome, Titus ends up in Oss, at first only as a teacher of philosophy for his fellow brothers. But the world knows how to find him, from all sides. And if not, he goes looking for her himself.

Veel

Pater, ik heb vragen over uw college ‘Kennisleer bij Kant’.

Welkom pater Brandsma. ‘t Zaad voor deze leeszaal is door u geplant.

Zeg eens even, Titus, is je hoofdartikel klaar voor in de nieuwe krant?

Door uw harde werken is er nu in Oss dan ook een HBS.

Zijne excellentie kan u wel ontvangen: vrijdag kwart voor zes.

Titus, is er voor de Carmelrozen een verschijningsdatum vastgezet?

Kunt u komen spreken over Friese taal in basisonderwijs?

Titus, het verbond van Roomse journalisten zoekt een adviseur. Wil jij?

Dinsdag Comité Sociale Actie. Titus, ben je daar ook bij?

Titus, wat doe je? Waarom zo druk?

Als je zo doorgaat, dan loop je stuk.

Uw vertaling van de heilige Teresa, komt die nog eens af, of niet?

Zie mijn arme kindjes: wilt u nog eens pleiten bij het steunloket?

Ja, het is veel, maar ik moet het doen.

Liefde. Lucht. Daar draait het om.

Wilt u meedoen aan de op te richten nieuwe universiteit?

Mooi zo, en dan nog wat:

A lot

Father, I have questions about your lecture "Kant's Epistemology".

Welcome Father Brandsma. The seed for this library has been planted by you.

Tell me, Titus, is your editorial ready for the new paper?

As a result of your hard work, there is now a HBS in Oss.

His Excellency can receive you: quarter to six on Friday.

Titus, has a publication date been set for the Carmel Rosen magazine?

Can you come and speak about the role of Frisian language in elementary education?

Titus, the Alliance of Roman Catholic Journalists is looking for an advisor. Would you?

Tuesday Social Action Committee. Titus, will you be there?

Titus, what are you doing? Why so busy?

If you go on like this, you'll break down.

Your translation of Saint Teresa, will it be finished, or not?

See my poor little children: do you want to plead at the aid office again?

Yes, it's a lot, but I have to do it.

Love. Air. That's what it's all about.

Do you want to join the new university to be founded?

Great, and another thing:

Recordings

 

Try-out 1 October 2023, Studentenkerk, text see above in this page.

 

Description

---

 

© Willibrord Huisman 1990-2024
Reacties? Vragen? Graag!
De webrubriek Brandsma
logeert op de website van
Willibrord Huisman
Ruimte die zorgt dat springen van boven goed uitkomt..