Ga naar Brandsma startpagina  
willibrordhuisman.nl/brandsma

Up to the highest level of this menu treeWebstek

vuller
Brandsma: 
- Project
- Brandsma in een notendop
- Alle liederen
- Projectkoor 2024
Uitvoeringen:
- 1 okt 2023: Studentenkerk
- 4 okt 2023: Nijmegen
- 11 april 2024: Campus
- Persinfo
- Reserveren
- Nieuwsbrief
Alle liederen:
- Anno Sjoerd
- Brief
- Brillenglazen
- Denk aan mij
- Faith
- Feliciter
- Geheim
- Immerhin
- Karmel
- Nabij
- Nada te turbe
- Rustig
- Vandaag
- Veel
- Veelstemmig
- Vereerd
- Vertel!
- Wanhoop
Google Translate
may be useful,
opens a new tab:
-  In English
-  Auf Deutsch
 

 

10. Geheim

A song of the choir work Brandsma, een verhaal voor vandaag

Brandsma is emprisoned in Scheveningen. A warden marvels at Brandsma’s conduct there.

For choir SSA.

Text & translation: Hendrik Jan Bosman, 2023

Music: Willibrord Huisman, 2023

Version: 2023-05-01 10u25

↓ Music

↓ Text

↓ Recordings

↓ Description

← Previous: 9. Denk aan mij 

→ Next: 11. Nabij 

Music

Geheim

Text

Introductie

Titus wordt naar een cel in Scheveningen gebracht. Daar valt hij meteen op.

Een cipier kijkt er met verbazing naar.

 

Titus is taken to a cell in Scheveningen. There he immediately stands out.

A jailer looks at him with amazement.

Geheim

Wat is dit voor een man?
Ik heb er veel zien komen.
Boos en opstandig, jankend bij ontvangst,
Of stomgeslagen, lam,
met doffe, lege ogen.
Deze is anders. Deze heeft geen angst.

Zit vrolijk in zijn cel,
benepen pijpenlaatje:
klaptafel, krukje, emmertje en brits.
Die maakt hij tot kapel
met religieuze plaatjes,
vindt het er prima, leest en schrijft en bidt.

En toen hij werd verhoord,
zich vrij had kunnen praten,
zei hij glashelder, schreef het ook nog op,
wat hem aan nazi’s stoort,
aan heel hun doen en laten.
Waarom zo eerlijk? Dit kost hem zijn kop.

Zo vriendelijk, attent,
ook tegen ons bewakers.
Lijkt haast gelukkig, ondanks kou en pijn.
Het is of hij iets heeft
dat hem immuun kan maken
Ik snap er niets van. Wat is zijn geheim?

Secret

What kind of man is this?
I have seen many come in,
angry and rebellious, whining upon arrival,
Or struck dumb, lame,
with dull, empty eyes.
This one is different. This one has no fear.

Sits happily in his cell,
cramped little room:
folding table, stool, bucket and cot.
He makes it into a chapel
with religious images.
Likes it there, reads and writes and prays.

And when he was interrogated,
could have talked himself free,
he said very clearly, even wrote it down,
what bothers him about Nazis,
about all their doings.
Why so honest? This will cost him his head.

So kind, considerate,
even to us guards.
Seems almost happy, despite cold and pain.
It is as if he has something
that can make him immune.
I don't understand. What is his secret?

Recordings

 

Concert 4 October 2023, Titus Brandsma Memorial.
For words and translation, see above in this page or use button in the video itself.

 

Try-out 1 October 2023, Studentenkerk, subtitled; use button .

Description

---

© Willibrord Huisman 1990-2024
Reacties? Vragen? Graag!
De webrubriek Brandsma
logeert op de website van
Willibrord Huisman
Ruimte die zorgt dat springen van boven goed uitkomt..