Ga naar Brandsma startpagina  
reserveren
persinfo
contact
willibrordhuisman.nl/brandsma

Up to the highest level of this menu treeWebstek

vuller
Brandsma: 
- Project
- Brandsma in een notendop
- Alle liederen
- Projectkoor 2024
Uitvoeringen:
- 1 okt 2023: Studentenkerk
- 4 okt 2023: Nijmegen
- 11 april 2024: Campus
- Persinfo
- Reserveren
- Nieuwsbrief
Alle liederen:
- Anno Sjoerd
- Brief
- Brillenglazen
- Denk aan mij
- Faith
- Feliciter
- Geheim
- Immerhin
- Karmel
- Nabij
- Nada te turbe
- Rustig
- Vandaag
- Veel
- Veelstemmig
- Vereerd
- Vertel!
- Wanhoop
Google Translate
may be useful,
opens a new tab:
-  In English
-  Auf Deutsch
 

 

16. Faith

One of the the songs of the choir work Brandsma, een verhaal voor vandaag

Father Michael Driscoll tells about his miraculous healing.

For choir SATB

Text & translation: Hendrik Jan Bosman, 2023

Music: Willibrord Huisman, 2023

Current version: 2023-07-22 15:55

↓ Music

↓ Text

↓ Recordings

↓ Description

← Previous: 19. Vereerd 

→ Next: 17. Veelstemmig 

Music

Encore

In 2023, we did as an encore [toegift], in which all choir singers sing.

Who sings what?

 • the choir that has performed Faith repeats their full 4-part performance.
 • all other singers are the 'additional choir'
  they sing the verses A, C, and E (below in black);
 • additional choir score  in PDF (2 A4)
  " score in Noteflight:
  " practice mix for Sopranos and Tenors;
  " practice mix for Altos and Basses

The audience might clap the beats at E but Willibrord hates that.
But if they do, please beat 2 & 4 and not 1 & 3...)

Text

Introductie

Titus is gestorven.

Maar mensen blijven over hem praten. Aan hem denken. Ze blijven hem hoog houden.

Zo hoog zelfs, dat de kerk op 15 mei 2022 verklaart dat hij heilig is.

En Amerikaanse karmeliet wist dat eigenlijk al lang. Hij heeft zijn eigen verhaal met Titus. Een verhaal waar hij, en de kerk, niet omheen konden.

 

Titus has died.

But people keep talking about him. Thinking about him. They continue to hold him in high esteem.

So high, in fact, that on May 15, 2022, the Church declared that he is a saint.

One American Carmelite had actually known this for a long time. He has his own story with Titus. A story he, and the church, could not ignore.

Faith

Is he a saint?
Is this a miracle?
And does it count when I say that it is?
What is my proof?
Is it empirical?
What will you think when I tell you all this?

When I got sick,
doctors said candidly:
'Chances are slim, you are now at stage four.'
Still they pushed on:
hours of surgery,
radiotherapy, thirty times, more.

But also there is this:
Some cloth from Brandsma's habit.
I held it up against the spot and prayed.
And all around the town
the congegration gathered.
They prayed and prayed to Titus for his aid.

Cancer and curse,
all of it vanished now.
What can I say? Did it come from Above?
I should be dead,
still I am here today,
carried by faith and by hope and by love.

My faith and hope and love
are centered around Titus.
His story gives me strength, he gives me light.
And all those folks who prayed,
the doctors who kept trying,
I have to think Saint Titus was their guide.

This is the day
Titus is canonized.
He is a saint now, my story was key:
I have been healed!
- could it be otherwise?
People, wherever on earth they may be,
now know Saint Titus. His story breaks free!

Geloof

Is hij een heilige?
Is dit een wonder?
En telt het als ik zeg dat het zo is?
Wat is mijn bewijs?
Is het empirisch?
Wat denk je als ik je dit allemaal vertel?

Toen ik ziek werd,
zeiden artsen eerlijk:
'Je kans is klein, je bent nu in stadium vier.'
Toch gingen ze door:
urenlange operaties,
bestralingen, dertig keer, meer.

Maar er was ook dit:
Een lapje uit Brandsma's habijt.
Ik hield het tegen de plek en bad.
En overal in de stad
verzamelde zich de gemeente.
Ze baden en baden tot Titus om zijn hulp.

Kanker en vloek,
alles verdwenen nu.
Wat kan ik zeggen? Kwam het van Boven?
Ik zou dood moeten zijn,
toch ben ik hier vandaag,
gedragen door geloof, hoop en liefde.

Mijn geloof en hoop en liefde
cirkelen rond Titus.
Zijn verhaal geeft me kracht, hij geeft me licht.
En al die mensen die baden,
de dokters die bleven proberen,
ik moet wel denken dat Titus hun gids was.

Dit is de dag dat
Titus heilig is verklaard.
Hij is nu een heilige, mijn verhaal was de sleutel:
Ik ben genezen!
- Kan het iets anders zijn?
Mensen, waar ook ter wereld,
kennen nu de heilige Titus. Zijn verhaal breekt door!

Recordings

 

Concert 4 October 2023, Titus Brandsma Memorial.
For words and translation, see above in this page or use button in the video itself.
(Unfortunately, sound and image are not correctly synchronized in this video)

 

Try-out 1 October 2023, Studentenkerk; text see above in this page.

 

Description

---

 

© Willibrord Huisman 1990-2024
Reacties? Vragen? Graag!
De webrubriek Brandsma
logeert op de website van
Willibrord Huisman
Ruimte die zorgt dat springen van boven goed uitkomt..