Ga naar Brandsma startpagina  
willibrordhuisman.nl/brandsma

Up to the highest level of this menu treeWebstek

vuller
Brandsma: 
- Project
- Brandsma in een notendop
- Alle liederen
- Projectkoor 2024
Uitvoeringen:
- 1 okt 2023: Studentenkerk
- 4 okt 2023: Nijmegen
- 11 april 2024: Campus
- Persinfo
- Reserveren
- Nieuwsbrief
Alle liederen:
- Anno Sjoerd
- Brief
- Brillenglazen
- Denk aan mij
- Faith
- Feliciter
- Geheim
- Immerhin
- Karmel
- Nabij
- Nada te turbe
- Rustig
- Vandaag
- Veel
- Veelstemmig
- Vereerd
- Vertel!
- Wanhoop
Google Translate
may be useful,
opens a new tab:
-  In English
-  Auf Deutsch
 

 

Brandsma, een verhaal voor vandaag

In 2023 en 2024 gaan we een nieuw meerkorig koorwerk rond Titus Brandsma uitvoeren: rake, getrouwe teksten; krachtige maar eenvoudige muziek, ideaal voor uitvoering 'op locatie' door verscheidene koren; een fascinerende en aangrijpende belevenis.

Zie en hoor en beleef inmiddels de video's van 1 en 4 oktober!

Zing je mee in het projectkoor? Meld je aan!


Doel en doelgroep

Het project is in eerste instantie bedoeld als middel tot inspiratie, ontmoeting en verbinding voor de studenten en anderen die dit gaan zingen.

In tweede instantie is het voor iedereen die het maar zingen, horen, en verder uitdragen wil.

Vorm en inhoud

Het betreft een reeks nieuwe liederen voor verscheidene meerstemmige koren, verbonden door een spreker. De uitvoeringsduur is 80 minuten. De muziek is meerstemmig, deels meerkorig, goed zingbaar voor amateurkoren, geheel a capella, zonder solisten, deels gezongen door publiek.

De teksten zijn mede gebaseerd op de inbreng van Nederlandse en internationale studenten over de relevantie van het leven en sterven van Titus Brandsma voor hen en voor deze tijd.  Lied- en spreekteksten zijn in hedendaags Nederlands, Fries, Duits, Engels en Spaans, passend bij de personages uit het 'veelstemmige verhaal'. De teksten worden bij uitvoering geprojecteerd in de gezongen taal plus een vertaling in het Engels.

Alle teksten, partituren en opnames worden vrij toegankelijk op internet ontsloten opdat dit werk voortaan ook elders uitgevoerd kan worden.

Grote uitvoeringen:

Satellietuitvoeringen van delen van dit werk:

  • Zo 5 maart 2023: Podium voor de stad, De Vereeniging Nijmegen, Kleine zaal, 19:25-19:50
  • Ma 8 mei 2023 19:30 Aqua Viva te Nijmegen: als een van de 'honderd gebaren' die de Radboud Universiteit maakt voor de samenleving.
  • 3 juni 2023 17:45 Valkhof: optreden in Nijmegen klinkt
  • 15 juni 2023 Radboud Teaching and Learning Centre: Sympodium "Studeren: niet lijden maar leiden"
  • Zo 7 april 2024: Podium voor de stad, De Vereeniging Nijmegen
  • Wo 15 mei 2024: optreden in de Titusdag
  • 1 of 2 juni 2024: optreden in Nijmegen klinkt

Door

Alle liederen

  • De pagina Liederen ontsluit alle liederen: tekst, vertaling, partituur, oefenpartituren, opnames.
  • De pagina In een notendop vat het verhaal samen met verwijzing naar de liederen.

Verleden

Dit project is in zeer veel opzichten vergelijkbaar met de meerkorige passie naar MatteŁs De lastpost, een veelstemmig verhaal, geschreven en zeven maal uitgevoerd van 2014 tot 2019; zie ook Veelstemmig verhaal: bloemlezing. Meer informatie over het Brandsma-project vind je in het projectvoorstel Projectplan_TitusBrandsmaProject.docx.

NB: Dit is een voorlopige webpagina in afwachting van een website. Het adres https://willibrordhuisman.nl/brandsma zal t.z.t. daarnaar verwijzen.
© Willibrord Huisman 1990-2024
Reacties? Vragen? Graag!
De webrubriek Brandsma
logeert op de website van
Willibrord Huisman
Ruimte die zorgt dat springen van boven goed uitkomt..