Willibrord Huisman Homepage
www.willibrordhuisman.nl

Up to the highest level of this menu treeWebstek

vuller
Brandsma: 
- Project
- Projectkoor
- Campus
- Nijmegen
- Bolsward
- Kleve
- Nieuwsbrief
Alle liederen:
- Anno Sjoerd
- Brief
- Brillenglazen
- Feliciter
- Gefahr
- Geheim
- Immerhin
- Karmel
- Nabij
- Nada te turbe
- Vandaag
- Wanhoop
- ...  
Google Translate,
opens a new tab:
-  In English
-  Auf Deutsch
Ga naar pagina Projectkoor

 

Brandsma, een verhaal voor vandaag

In 2023 gaan we een meerkorig koorwerk rond Titus Brandsma schrijven en uitvoeren: rake, getrouwe teksten; krachtige maar eenvoudige muziek, ideaal voor uitvoering 'op locatie' door verscheidene koren; een fascinerende en aangrijpende belevenis.

Heb je interesse in het projectkoor? Geef je belangstelling op!


Doel en doelgroep

Het project is in eerste instantie bedoeld als middel tot inspiratie, ontmoeting en verbinding voor de studenten en anderen die dit gaan zingen.

In tweede instantie is het voor iedereen die het maar zingen, horen, en verder uitdragen wil.

Vorm en inhoud

Het betreft een reeks nieuwe liederen voor verscheidene meerstemmige koren, verbonden door een spreker. De voorziene uitvoeringsduur is 60 minuten. De muziek is meerstemmig, deels meerkorig, goed zingbaar voor amateurkoren, geheel a capella, zonder solisten.

De teksten zijn mede gebaseerd op de inbreng van Nederlandse en internationale studenten over de relevantie van het leven en sterven van Titus Brandsma voor hen en voor deze tijd.  Lied- en spreekteksten zijn in hedendaags Nederlands, Fries, Duits, Engels en Spaans, passend bij de personages uit het 'veelstemmige verhaal'. De teksten worden bij uitvoering geprojecteerd in de gezongen taal plus een vertaling in het Engels.

Alle teksten, partituren en opnames worden vrij toegankelijk op internet ontsloten opdat dit werk voortaan ook elders uitgevoerd kan worden.

Uitvoerende koren:

Grote uitvoeringen, 2023:

 • Zo 1 oktober 13:30 Studentenkerk Nijmegen: try-out
 • Wo 4 oktober 20:00 Titus Brandsma Gedachteniskerk in Nijmegen
 • Wo 18 oktober 19:00 Campus Radboud Universiteit, trappenhal van het Grotiusgebouw
  - NB: wellicht verplaatsen we de grote campusuitvooering naar maart 2024; dit wordt besloten op 6 juni 2023
 • Za 18 november 19:00 Franciscusbasiliek in Bolsward, door Friese koren plus uitgebreid Campus Choir

Satellietuitvoeringen van delen van dit werk:

 • Zo 5 maart 2023: Podium voor de stad, De Vereeniging Nijmegen, Kleine zaal, 19:25-19:50
 • Ma 8 mei 2023 19:30 Aqua Viva te Nijmegen: als een van de 'honderd gebaren' die de Radboud Universiteit maakt voor de samenleving.
 • 3 juni 2023 17:45 Valkhof: optreden in Nijmegen klinkt
 • Wellicht 24 september 2023: uitvoering in Kleef, met projectkoor uit Kleef

Door

Alle liederen

 • De pagina Liederen ontsluit alle liederen zodra ze publicabel zijn.

Dit project is in zeer veel opzichten vergelijkbaar met de meerkorige passie naar MatteŁs De lastpost, een veelstemmig verhaal, geschreven en zeven maal uitgevoerd van 2014 tot 2019; zie ook Veelstemmig verhaal: bloemlezing. Op grond daarvan veronderstellen we dat het hier voorgestelde project rond Titus Brandsma goed haalbaar zal zijn. Meer informatie vind je in het projectvoorstel Projectplan_TitusBrandsmaProject.docx.

NB: Dit is een voorlopige webpagina in afwachting van een website. Het adres https://www.willibrordhuisman.nl/brandsma zal t.z.t. daarnaar verwijzen.
© Willibrord Huisman 1990-2023
Reacties? Vragen? Graag!
Abonneer je op de koorwerknieuwsbrief
Multifunctionele webstek:
permanent in ontwikkeling,
altijd wel ergens verouderd,
sinds november 2011.
 
Ruimte die zorgt dat springen van boven goed uitkomt..